Flinke stappen gezet tijdens 3e cao-overleg BAWPTNL

Maar helaas toch meer tijd nodig

Redactie
Door Redactie 1 december 2023

Op 27 november hebben de vakbonden en BAWPTNL voor de derde keer onderhandeld over een nieuwe cao. We zien gelukkig progressie in de onderhandelingen en hebben dan ook al wat onderwerpen kunnen afsluiten waar we overeenstemming over hebben. Maar er staan nog onderwerpen open en hiervoor hebben we helaas toch meer tijd nodig. Daarom hebben we 2 nieuwe cao-onderhandelingsdata gepland, op 10 en 16 januari.

Waarover hebben we overeenstemming bereikt?

Tot nu toe hebben we overeenstemming bereikt over onder andere onderstaande onderwerpen:

Overeengekomen in tweede cao-onderhandelingsronde:

 • Maaltijdvergoeding bij diensten die langer dan 9 uur duren
 • Indexatie van vergoedingen met percentage loonsverhoging
 • Bezwaar- en beroepsprocedure nav opnieuw vaststellen en wegen van functies
 • Persoonlijke toeslag die meegroeit met toekomstige loonsverhogingen indien blijkt dat een functie lager wordt ingedeeld waarbij een lager salaris hoort
 • Naast Zwijndrecht ook Maassluis als standplaats
 • Geen periodieke verhoging indien indiensttreding tussen 1 oktober en 31 december
 • Tekstuele aanpassingen, zoals definitie overwerk, zwangerschapsverlof conform wetgeving, nevenwerkzaamheden, cao geldt bij concessiewisseling, medische keuring tbv Rijnpatent én groot vaarbewijs
 • Aansluiting bij Stichting PAWW (verzekering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid)

Overeengekomen in derde cao-onderhandelingsronde:

 • Over meeruren worden vakantietoeslag, vakantiedagen en pensioen opgebouwd met terugwerkende kracht per 1-1-2023, werknemer kiest of meeruren in tijd of geld worden vergoed
 • Inwerkvergoeding wordt toegekend per koppel, hoogte vergoeding blijft gelijk
 • Telefoonvergoeding van 10 euro netto, parttimers naar rato
 • Koningsdag en Bevrijdingsdag eens in de 5 jaar als feestdag in de cao opgenomen
 • Wettelijk en bovenwettelijk verlof wordt gespecificeerd in jullie verlofsysteem, wettelijke dagen vervallen na 1,5 jaar, bovenwettelijke dagen verjaren na 5 jaar
 • Reiskosten: op basis van 0,23 cent per kilometer, maximale aantal kilometers wordt uitgebreid naar 50 kilometer enkele reis
 • In de cao worden raamtijden genoteerd, zoals in voorstellenbrieven van vakbonden
 • Winterkleding en kleding voor Veer Rozenburg-Maassluis zal voor 31 december 2023 geleverd worden
 • BAWPTNL en OR bespreken een concreet voorstel voor invoering bedrijfsfitnessregeling
 • BAWPTNL is nu in gesprek met gemeente en projectontwikkelaar over het terrein en gaat mogelijkheden na om een fietsenhok te plaatsen
 • BAWPTNL dient een concreet voorstel in bij OR over een fietsplan

Waarover zijn we nog in onderhandeling?

In januari zullen wij verder onderhandelen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Looptijd
 • Loonsverhoging
 • Minimum uurloon van 16 euro per uur
 • Wachtdienstvergoeding
 • Vergoeding inzake zorgverzekering
 • Werkdrukverlagende maatregelen, waaronder generatiepact
 • Diplomatoeslagen
 • Naleving van OR-afspraak maximaal 2 dagdiensten achter elkaar werken
 • Roosterwijziging: verkeerde planning en onverwachte opkomst
 • Geoorloofd verzuim
 • ORT-berekening (voorstel vanuit werkgever)
 • ADN-vergoeding (voorstel vanuit werkgever)

Eind op weg, maar we zijn er nog niet

Kortom, we zijn al een heel eind op weg om een totaalpakket aan afspraken aan de leden voor te leggen ter stemming, maar we zijn er nog niet helemaal. We hebben goede hoop dat we na 10 januari of na 16 januari een ledenvergadering kunnen organiseren om jullie te raadplegen. We houden jullie op de hoogte.

Als jullie vragen, opmerkingen of zorgen hebben, kunnen jullie een van de kaderleden of vakbondsbestuurders benaderen.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.