Vakbondsoverleg ProRail (deel 2)

Over consignatievergoeding, zelfroosteren, pensioenpremie en meer

Redactie
Door Redactie 7 november 2023

Op maandag 23 oktober 2023 vond het vakbondsoverleg bij ProRail plaats. Het is een moment waarop de werkgever en de betrokken vakbonden bij ProRail (FNV, CNV en VHS) als sociale partners met elkaar overleggen over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, maar ook over organisatievraagstukken, werkbeleving en werkprocessen. Dit is deel 2 van het verslag.

Mannen die werken aan het spoor

Het eerste deel lees je hier.

Consignatievergoeding

In een paritaire werkgroep werkgever-vakbonden is een voorstel uitgewerkt voor het vernieuwen van de consignatieregeling en de daarbij behorende vergoedingen. Inhoudelijk zal dit voorstel nog met de leden worden besproken om na te kunnen gaan of er voldoende draagvlak is om dit voorstel naar de onderhandelingstafel van de cao-onderhandelingen in 2024 te brengen. Voordat we het voorstel aan de leden voorleggen, zullen we het eerst bespreken in onze Bedrijfskadergroep.

In gesprek

Bij de werkgever leeft de wens om de vrijblijvendheid van In Gesprek strakker te gaan organiseren en daarvoor wordt een gespreksformulier ontwikkeld. Dit kunnen managers en medewerkers gebruiken om het resultaat van In Gesprek vast te leggen. Vakbonden gaan mee in de gedachtenlijn van de werkgever om deze invulling door te voeren, maar hebben wel als voorwaarde gesteld dat het binnen de afgesproken kaders van de cao moet passen. Over de manier van invullen worden managers en medewerkers later geïnformeerd. Ook komt een e-learning ter beschikking die managers en medewerkers moet ondersteunen om In Gesprek beter tot zijn recht te laten komen.

ICB Randstad Zuid

De gemeente Barendrecht heeft de stekker getrokken uit de verdere ontwikkeling van een nieuwe locatie in die plaats. Dit is het gevolg van een andere politieke samenstelling in het college en daardoor veranderde inzichten of prioriteiten. In deze nieuwe locatie zouden een aantal ProRail diensten worden ondergebracht, waaronder ICB Randstad Zuid.

Voor ICB Randstad Zuid is nu een andere locatie gevonden in Rhoon. De werknemers zijn hierin meegenomen en konden in een eerder stadium kiezen uit 3 voorgestelde locaties. Rhoon kwam het best uit de bus. De nieuwe locatie ligt zeer gunstig ten opzichte van de uitvalswegen rond Rotterdam en dat is bij oproepen en calamiteiten zeer belangrijk. Op dit moment wordt het pand grondig aangepakt, zodat de collega’s vanuit een moderne ‘state-of-the-art’ werkplek kunnen werken.

De werkgever gaat inventariseren wat de gevolgen zijn van deze verandering van standplaats voor de betrokken collega’s. We hebben inmiddels begrepen dat mogelijk de reiskostenvergoeding afwijkt van de cao en er ook sprake zou zijn van een mogelijke dubbelloop in vergoedingen. Na de inventarisatie van de werkgever volgt het overleg met de vakbonden over een eventuele compensatie van de mogelijke financiële schade. We zullen dit voor goedkeuring natuurlijk eerst met onze leden bespreken.

Zelfroosteren in de cao

De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken om zelfroosteren bij VL te introduceren en verder uit te breiden. Op dit moment is zelfroosteren nog niet benoemd in de cao en hebben werknemers geen rechten waarop zij kunnen terugvallen. Dit is een onwenselijke situatie! De FNV wil hierover cao-afspraken maken zonder dat iemand gedwongen kan worden om op enig moment over te gaan op zelfroosteren. Wat ons betreft bestaan het basisrooster en zelfroosteren de komende jaren gewoon naast elkaar als keuzemogelijkheid.

Daarbij vinden wij het een goede procedure als de benodigde tekstvoorstellen eerst worden (voor-) besproken in een technisch team. Als de teksten zijn uitgewerkt in een voorstel, kunnen we dit opnieuw behandelen in een volgend vakbondsoverleg. De teksten worden pas opgenomen in de cao als de leden zich hierover hebben uitgesproken.

Pensioenpremie 2024

Het pensioenfonds Rail&OV heeft de zogenaamde ‘kiloprijs’ van het pensioen voor 2024 vastgesteld (nu nog onder voorbehoud van de goedkeuring door het verantwoordingsorgaan). De premie wordt 26,8%. Dit betekent dat wij ook in 2024 een maximale opbouw kunnen realiseren, aangezien we rekening hebben gehouden met 27%. Wettelijk gezien mogen wij nooit meer betalen dan de benodigde premie voor maximale fiscale opbouw (in 2024 dus 26,8%). Wij hebben op grond hiervan ingestemd met het verzoek van de werkgever om dit verder te communiceren.

Samen sterk

Wellicht wil jouw collega die nog geen vakbondslid is, nu ook lid worden van de FNV. Schroom niet en vraag die collega! Zo laat jij jouw tevredenheid zien, zorg je voor een stevige achterban en solide basis voor volgende afspraken. Als dank van ons ontvang je € 10 aanbrengbonus.

Maak je collega lid

Vragen of opmerkingen

Wil je iets vragen of heb je opmerkingen over dit nieuwsbericht of de FNV? Laat het dan aan ons weten! De FNV-delegatie voor het vakbondsoverleg bestaat uit:

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.