Onderhandelingen cao BAWPTNL (Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands)

Een goede cao kost tijd

Redactie
Door Redactie 20 november 2023

Op 15 november hebben de vakbonden en BAWPTNL verder onderhandeld over een nieuwe cao, nadat de vakbonden in het vorige overleg van vier weken geleden de voorstellen hadden toegelicht. Jullie werkgever zou dit keer reageren op onze voorstellen en hun eigen voorstellen presenteren.

Onderhandelingen cao BAWPTNL (Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands)

Helaas hebben wij dit niet ruim voorafgaand aan het overleg ontvangen, waardoor er tijdens het overleg veel tijd verloren is gegaan aan het begrijpen en verwerken van wat jullie werkgever bedoelt en wil. Desondanks is het ons toch nog gelukt om een reactie te geven richting BAWPTNL (Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands).

Veel onderhandelingsonderwerpen

Met ongeveer 50 onderwerpen in totaal (alle voorstellen van de vakbonden en de werkgever) zullen jullie begrijpen dat het veel tijd kost om alles door te nemen, laat staan hierover te onderhandelen. Er staan dan ook nog veel door de vakbonden ingebrachte punten open ter discussie, waaronder:

 • de looptijd van de cao,
 • de hoogte van de loonsverhoging,
 • hoe meeruren beloond worden,
 • de wachtdienstvergoeding,
 • de internet-, zorgverzekering- en inwerkvergoeding en
 • werkdruk verlagende maatregelen.

Daarnaast heeft BAWPTNL zelf ook punten voorgesteld, zoals:

 • een langere proeftijd,
 • het invoeren van een cafetariaregeling (individueel uitruilen van arbeidsvoorwaarden),
 • afspraken noteren in de cao hoe die nu in de praktijk worden uitgevoerd,
 • het toekennen van diverse bonussen en
 • de manier van uitbetalen van de ORT.

Kleine stapjes gezet

Gelukkig staat niet alles meer open ter onderhandeling en hebben we op verschillende punten al overeenstemming kunnen bereiken. Dit is uiteraard wel onder voorbehoud van het totaalpakket aan afspraken, als we een resultaat bereiken. We zijn het eens over onder andere de volgende afspraken:

 • maaltijdvergoeding bij diensten die langer dan 9 uur duren,
 • indexatie van vergoedingen met percentage loonsverhoging,
 • bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van opnieuw vaststellen en wegen van functies,
 • persoonlijke toeslag die meegroeit met toekomstige loonsverhogingen, indien blijkt dat een functie lager wordt ingedeeld waarbij een lager salaris hoort,
 • naast Zwijndrecht ook Maassluis als standplaats,
 • geen periodieke verhoging, indien indiensttreding tussen 1 oktober en 31 december,
 • tekstuele aanpassingen, zoals definitie overwerk, zwangerschapsverlof conform wetgeving, nevenwerkzaamheden, cao geldt bij concessiewisseling, medische keuring ten behoeve van Rijnpatent én groot vaarbewijs,
 • aansluiting bij Stichting PAWW (verzekering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid).

Hoe nu verder?

Op 27 november is het derde cao-overleg gepland en zullen we verder onderhandelen. Jullie werkgever zou nog wat zaken opzoeken naar aanleiding van vragen die wij gesteld hebben. Ook is het nu aan jullie werkgever om te reageren op ons laatste respons. Wij verwachten in elk geval niet dat we na het volgende cao-overleg met een resultaat bij jullie terug kunnen komen. Dat is omdat er dus nog veel onderwerpen open staan en op sommige onderwerpen nog een groot gat overbrugd moet worden, waaronder de loonsverhoging. We zullen daarom nog meer data moeten prikken voor vervolgoverleggen.

Conclusie

We hebben zeer veel te bespreken. Op sommige vlakken zijn we het eens, op andere nog totaal niet. Het kost tijd om een resultaat te bereiken, waarschijnlijk zelfs niet voor 1 januari 2024. We vragen jullie dus geduld te hebben, om een goed resultaat te kunnen bereiken. Zodra wij inschatten dat we er niet gaan uitkomen met BAWPTNL, organiseren wij een ledenvergadering.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.