Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Maaltijdvergoeding toegevoegd aan cao-akkoord NS

Redactie
Door Redactie 21 november 2022

Tijdens de cao-onderhandelingen met NS hebben we een maaltijdvergoeding in de nieuwe cao afgesproken. Er waren echter nog te veel onduidelijkheden over het voorstel van FNV Spoor om de werknemers die pauze hebben op een standplaats waar men geen gebruik van de pauzepas kan maken daarvoor een vergoeding te geven.

Maaltijdvergoeding toegevoegd aan cao-akkoord NS

De afgelopen periode zijn wij hierover met NS in gesprek gebleven en hebben we afspraken over de vergoeding gemaakt NS gaf daarbij aan dat zij daar waar de pauze wordt genoten waar NS een andere maaltijdvoorziening (automaat) aanbiedt, ze geen maaltijdvergoeding toekennen.

Wat hebben we afgesproken?

FNV Spoor en de andere bonden zijn de volgende regeling met NS overeengekomen. 

Maaltijdvergoeding voor pauze op standplaatsstations waar geen gebruik van de pauzepas kan worden gemaakt en maaltijdvoorzieningen ontbreken. Werknemer ontvangt met ingang van 1 januari 2023 een vergoeding in kosten van een maaltijd in een pauze* op de stations Enkhuizen, Vlissingen en Schiphol van: 

  • € 4,00 netto in de pauze met een aanvangstijd tussen 06:00 - 16:00 uur.
  • € 8,00 netto in de pauze met een aanvangstijd tussen 16:00 - 06:00 uur.

Als in de toekomst voorzieningen verdwijnen op standplaatsstations waardoor de pauzepas niet langer gebruikt kan worden en geen maaltijdvoorzieningen (zoals automaten) aanwezig zijn, ontvangt werknemer ook tijdens een pauze op deze stations voornoemde maaltijdvergoeding. Als op voornoemde stations maaltijdvoorzieningen worden getroffen, zoals automaten, dan vervalt de maaltijdvergoeding.

Indien medewerker aanspraak maakt op een maaltijdvergoeding conform artikel 113 cao NS, is de vergoeding van € 4,00 respectievelijk € 8,00 niet van toepassing.

*Pauze: de door werkgever in het rooster weergegeven pauze op het dienstkaartje.

Vertrouwen en waardering

Deze regeling geldt dus voor alle NS’ers waarvan de pauze op het dienstkaartje in Enkhuizen, Schiphol of Vlissingen valt. Al met al mooi dat we dit op ons initiatief met NS hebben kunnen afspreken en fijn dat andere bonden ook akkoord gingen. Het geeft vertrouwen dat we dit simpelweg in de geest van het cao-akkoord dat we bereikten, hebben kunnen uitwerken. Partijen gaan deze afspraak ook in de cao opnemen. De twee tijdsblokken zijn overgenomen van de maaltijdvergoeding voor NS Internationaal. Heb je nog vragen of opmerkingen mail deze dan naar henri.janssen@fnv.nl.