Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Expertmeeting roosterproblematiek NightJet Zürich: NS Internationaal vergeet alternatieven

Redactie
Door Redactie 13 januari 2022

Dinsdag 11 januari vond er een expertmeeting plaats tussen vertegenwoordigers van de directie NS Internationaal, de OC NS Internationaal en vakbonden. Alle 3 de vakbonden lieten zich naast de bestuurders vertegenwoordigen door direct betrokken kaderleden. FNV Spoor liet zich ook ondersteunen door een arbeidstijdenspecialist.

Expertmeeting roosterproblematiek NightJet Zürich: NS Internationaal vergeet alternatieven

Doel van de bijeenkomst was om de situatie rondom de NightJet Zurich met elkaar te verkennen. Echter, NS International lijkt al keuzes te hebben gemaakt.

Keuze NS Internationaal

NS Internationaal gaf te kennen dat met name cao-afspraken ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers van de ICE 14 uur moeten wachten in Frankfurt. Uiteraard kunnen de dienstregeling en roosters zo worden opgesteld dat dit aan de orde is. Dat zou betekenen dat de medewerkers erg veel onbetaalde tijd van huis zijn, waar dan een lage cao-onkostenvergoeding tegenover staat. De vakbonden hebben aangegeven dat een deel van onze achterban een cao-afspraak mist, waarmee je vanaf je 50ste levensjaar kan worden vrijgesteld van de harde nachtdiensten (diensten die de periode 02.00 – 04.00 geheel of gedeeltelijk omvatten). Zoals wel voor de binnenlandse collega’s is geregeld. Wij hebben met NS Internationaal afgesproken dat er alternatieven om gezond te roosteren onderzocht moeten worden waarbij ook gekeken wordt naar wat nachtdiensten voor ouderen betekent. 

NS Internationaal heeft onder de betreffende medewerkers een uitvraag gedaan wat men van de door NS internationaal gecreëerde diensten vindt. Helaas heeft NS geen enkele andere optie aan deze groep Trainmanagers en Machinisten voorgelegd. 

Alternatieve oplossingen

De alternatieve oplossingen die de vakbonden zien, naast het eventueel versoepelen van de cao-afspraak met betrekking tot nachtdiensten, zijn:

  • Een knip in de dienst maken, waarbij men de trein overdraagt aan bijvoorbeeld Duitse collega’s, om zelf een trein terug te nemen, zodat men op tijd terug op standplaats is.
  • Een deel van de 14 uur, bijvoorbeeld 7 uur, als arbeidstijd benoemen, zodat deze in het weekuurtotaal meetelt, deze 7 uur ook volledig wordt doorbetaald en je op een ander moment in het rooster die 7 uur als privétijd kan benutten. Voor de ATW/ATB(Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit) geldt het dan niet als arbeidstijd.
  • De keuze uit de diverse mogelijkheden kan per functiegroep Machinisten en Trainmanagers verschillen.

NS Internationaal heeft toegezegd deze opties nog te onderzoeken en er bij ons op terug te komen.

Geen adviesaanvraag ingediend

Wat ons tegenviel, is dat het erop lijkt dat NS kennelijk al een contract heeft getekend waarmee NS Internationaal verplichtingen is aangegaan, met effect op de medewerkers, zonder daarvoor advies aan de OR te vragen. Zo stelt NS internationaal dat de eerste van bovenstaande 2 alternatieve opties niet mogelijk is vanwege dat contract.

OC kan ook instemming weigeren

NS Internationaal heeft tot nu toe laten geloven dat NS Internationaal die 14 uur overstaan zonder meer kan opleggen omdat de cao die mogelijkheid biedt. 

Bonden hebben de directie en aanwezige OC-leden voorgehouden dat de betreffende cao-bepaling de maximale ruimte is, maar dat het uitvoeren van de werktijden zoals NS Internationaal het wenst enkel mag als de OC hiervoor instemming geeft. De OC kan en mag die toestemming weigeren, als er uitvoerbare alternatieven zijn. En wij stellen vast dat het eerste bovenstaande alternatief uitgezocht moet worden, maar het tweede zeker kan. 

Laatste optie voor vakbonden

Voor de vakbonden is het echt een laatste optie om eventueel te onderzoeken of we willen meewerken om de beperkingen van nachtarbeid in de cao op te rekken. Dit omdat deze beperking juist bedoeld is om medewerkers te beschermen. Het nu versoepelen omdat het erop lijkt dat NS Internationaal een contract is aangegaan zonder vooraf een advies aan de OR te hebben gevraagd, is niet in belang van onze leden. 

Als de directie wel vooraf advies over het te tekenen contract over de NightJet aan de OR zou hebben gevraagd, had de OR dit soort zaken met de directie kunnen bespreken. De OR, OC en bonden hadden dan de ruimte gehad om vooraf met de directie over de te verwachte problemen kunnen praten en tot goede oplossingen kunnen komen. Nu het erop lijkt dat NS heeft nagelaten vooraf advies te vragen, is het aan NS Internationaal om tot een voor onze leden aanvaardbare oplossingen te komen. Het betekent dus niet dat de medewerkers slechte roosters moeten aanvaarden.

Pas op de plaats

We hebben met NS Internationaal afgesproken dat ze onze alternatieven voorstellen gaan onderzoeken, en tot dat daarover duidelijkheid is, zal NS Internationaal pas op haar plaats maken. Dit betekent dat er ook geen vragen aan de medewerkers worden gesteld over welke voorkeuren men heeft. Want om die te kunnen beantwoorden moeten alle alternatieven bekend zijn. Tevens onderzoekt NS Internationaal hoe het zit met een eventueel advies van de OR over het contract.

Vakbonden zijn wel alvast benieuwd wat jullie van de ideeën van NS Internationaal en onze alternatieven vinden. Mail dat dan o.v.v. je functie en lidnummer door naar je eigen vakbondsbestuurder. Wij zijn ook benieuwd naar de mening van de ICE-medewerkers die geen vakbondslid zijn. Dus ben je (nog) geen vakbondslid, mail dan gerust. Uiteraard hebben de vakbondsleden altijd het laatste woord als er gestemd moet worden.