Meldingen uit de taxisector over werk en corona

Cao is gewoon van kracht!

Redactie
Door Redactie 4 mei 2020

De afgelopen tijd zijn er een aantal gesprekken geweest met werkgeversvereniging KNV over aanpassingen van de cao in coronatijd. Als FNV hebben wij besloten hier geen medewerking aan te verlenen. Simpelweg omdat de lonen in de sector al laag zijn en er in onze ogen geen noodzaak is om in te leveren nu. De overheid heeft immers voldoende maatregelen getroffen om door de crisis heen te komen.

Cao is gewoon van kracht 

Daarnaast zien wij dat de creativiteit van de werkgevers in de taxibranche met betrekking tot het niet naleven van de cao en de wet wederom eindeloos is. Wij gaan niet faciliteren dat werkgevers, die nu al onrechtmatig inhoudingen doen bij hun personeel, ook nog eens extra tegemoet gekomen worden.

Naast de zeer creatieve werkgevers zijn er uiteraard ook werkgevers die het wel goed doen en hun werknemers zoals het hoort doorbetalen. Mochten er individuele werkgevers zijn die zich netjes gedragen, maar alsnog in de problemen komen, dan gaan wij met die individuele werkgever en diens werknemers op dat moment in gesprek om te kijken of we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Laat je dus niets wijs maken: de cao is gewoon van kracht en jouw loon moet doorbetaald worden.

Corona en loonbetaling, hoe zit het?

De eerste loonstrook in deze crisistijd is binnen. De meldingen en vragen hierover stromen binnen op ons contactcenter, op het meldpunt en bij onze consulenten en bestuurders in de regio. Helaas zien we dat er veel niet klopt aan de loonuitbetalingen. Hieronder staat beschreven hoe het nu wel moet en waar jij recht op hebt.

De compensatie die jouw werkgever ontvangt, gaat over de loonsom van januari. Op basis daarvan moet jij dus ook doorbetaald worden. Dat betekent dat jouw loon in maart, april, mei en juni gelijk moet zijn aan dat van januari. 

We horen vaak dat werkgevers kiezen voor een gemiddelde van de laatste 3 maanden om jouw loon te bepalen gedurende de coronacrisis. Voor oproepkrachten en MUP zonder contracturen kan dat soms een betere optie zijn, bijvoorbeeld als je in januari weinig gewerkt hebt maar de maanden ervoor meer. Als er voor oproepkrachten en muppers voor gekozen wordt om 3 maanden te middelen, dan is het wel de bedoeling dat dat gaat over november, december en januari. En enkel als dat in het voordeel is van de werknemer. Anders moet gewoon januari het uitgangspunt zijn.

Als je vaste contracturen hebt, dan moet je in deze maanden sowieso gewoon het loon van januari doorbetaald krijgen.

Check dus of jouw loon van april overeenkomt met dat van januari. Is dat niet zo en ontvang je (veel) minder? Meld het dan bij ons, zodat wij jouw werkgever aan kunnen spreken.

Ook in dit geval moet jouw werkgever jouw loon gewoon doorbetalen. Het gemiddelde inkomen van jou (van de maanden november, december en januari) moet doorbetaald worden, ook in de coronacrisis. Jouw werkgever wordt wellicht doorbetaald door de opdrachtgever en vraagt daarom geen NOW aan. Dat betekent wel dat jouw werkgever gecompenseerd wordt voor het doorbetalen van het loon. De rekening voor de crisis mag dus niet bij jou neergelegd worden.

Sommige werkgevers geven aan dat zij een aantal van jouw vakantiedagen in deze periode inhouden omdat jij toch thuis zit. Ook zien wij dat er werkgevers zijn die van niet gewerkte uren door corona een percentage inhouden van jouw vakantiedagen. Dit mag niet. Alleen als jij zelf besluit om vakantiedagen op te nemen, dan mogen deze afgeschreven worden. Jouw werkgever mag niet beschikken over jouw vakantiedagen. Jij besluit dus of je deze inzet of niet.

Ook krijgen wij veel meldingen van bedrijven die de NOW aangevraagd hebben en dus grotendeels gecompenseerd worden over de loonsom van januari die bij jou minuren inhouden. Dit mag niet! De minuren ontstaan buiten jouw schuld en jouw werkgever wordt gecompenseerd door de overheid. 

Het handig misbruik maken van de cao hierin en daardoor zelf meer compensatie opstrijken dan je uitbetaalt aan je werknemers, is niet de intentie van de regeling. De bedoeling is dat je jouw loon doorbetaald krijgt en jij niet opdraait voor het feit dat er door corona te weinig werk is.

Worden er dus bij jou minuren verrekend in de periode van de coronacrisis en heeft jouw werkgever wel een beroep gedaan op de NOW? Meld je dan bij ons. 

Sommige werkgevers geven aan het vakantiegeld niet of in 2 delen te gaan betalen deze maand. Dit is in strijd met de cao. Jouw werkgever moet gewoon in mei het vakantiegeld betalen dat jij in het afgelopen jaar hebt opgebouwd. De coronacrisis kan geen excuus zijn voor het niet betalen. Jouw vakantiegeld is het afgelopen jaar gereserveerd en hoort door de werkgever apart gezet te zijn. Veel werkgevers doen dat echter niet en daardoor ontstaan ieder jaar weer problemen met de vakantiegeld betaling. Jij hoeft niet een lening aan jouw bedrijf te verstrekken om de boel draaiende te houden. De werkgever kan gebruikmaken van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen om door de crisis heen te komen en hoort niet nu bij jou aan te kloppen.

Krijg jij in mei je vakantiegeld niet of niet volledig, meld het dan bij ons! Dan maken we er samen werk van om jouw geld alsnog te krijgen. 

Corona en veiligheid

Veel vragen komen ook binnen over veiligheid op de werkplek. Iedereen moet zich houden aan de richtlijnen van RIVM en jouw werkgever is verantwoordelijk voor jouw veilige werkplek. 

Protocol Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer wordt vanaf 11 mei weer opgestart. Samen met werkgevers en CNV hebben wij een protocol opgesteld voor veilig leerlingenvervoer. We merken dat dit protocol veel vragen oproept en dat er veel chauffeurs angstig zijn om blootgesteld te worden aan besmetting. Deze angsten zijn meer dan begrijpelijk. Voor iedereen is het een spannende tijd en zorgen zijn er ook over de gezondheid van jezelf, je naasten en anderen. In het protocol hebben wij aansluiting gezocht bij het protocol voor het speciaal onderwijs dat er al eerder was en bij de richtlijnen van RIVM. 

Mochten er veranderingen optreden in de regelgeving vanuit het RIVM, dan zullen wij het protocol hier uiteraard op aanpassen. 

Testen

Ook is er door sociale partners op aangedrongen dat chauffeurs in het leerlingenvervoer ook getest moeten kunnen worden bij vermoeden van corona. Diverse media berichten er al over dat het mogelijk zou zijn gemaakt, maar vanuit het ministerie is dat nog niet bevestigd. Voor ons is het van cruciaal belang dat jullie, als jullie weer aan het werk gaan, ook getest kunnen worden.

Beschermingsmiddelen

Het RIVM geeft aan dat kinderen tot 12 jaar minder besmettelijk zijn en ook minder anderen besmetten. Daarom is ook gesteld dat er geen speciale beschermingsmiddelen nodig zijn op het moment dat je bijvoorbeeld de gordel vast moet zetten of een rolstoel in het voertuig moet plaatsen. Ook een plexiglasscherm (zie ook verderop) is niet noodzakelijk en in het vervoer voor het speciaal onderwijs niet wenselijk vanwege de beperkingen in contact met de kinderen. We zien initiatieven van bedrijven die dat wel doen met name ter geruststelling van ouders. Mits goedgekeurd geen bezwaar tegen, maar een verplichting is het dus niet conform de richtlijnen.

Anderhalve meter

Zo veel mogelijk dien je de 1,5 meter afstand in acht te nemen, ook bij contacten met de kinderen. Voor ouders en leerkrachten dient de 1,5 meter afstand sowieso in acht genomen te worden. Als chauffeur zet jij de kinderen in de bus en ouders en leerkrachten komen niet binnen 1,5 meter van de bus.

Reiniging

Reinigingsmiddelen dienen door je werkgever verstrekt te worden. Het gaat dan om desinfectiematerialen en niet om Glassex of iets dergelijks wat we ook tegenkomen.

Risicogroepen

Behoor jij tot 1 van de risicogroepen, dan hoef jij de komende tijd nog niet aan het werk. Geef bij je werkgever aan dat je tot een risicogroep behoort en dat je om die reden niet kunt werken. Jouw loon moet gewoon doorbetaald worden. Er mogen geen loonsancties plaatsvinden omdat jij door deze situatie niet aan het werk kunt. 

Als jij je onveilig voelt om op deze wijze op pad te gaan met de leerlingen tot 12 jaar in het speciaal basisonderwijs of voor ritten in de kinderopvang, geef dit dan aan bij je werkgever en ga in gesprek over welke mogelijkheden er gezamenlijk zijn om tot oplossingen te komen. Mocht je hier niet uit komen, meld je dan bij ons. Samen kunnen we dan op zoek naar een oplossing. Niemand heeft er iets aan als een chauffeur met angst op pad gaat, dus maak het bespreekbaar. 

Plexiglasschermen

Overal is discussie over de plexiglasschermen in de voertuigen. Discussie over de veiligheid met betrekking tot corona, maar ook in verband met de verkeersveiligheid. Jouw werkgever is verantwoordelijk voor jouw veiligheid op de werkplek. 

Vraag aan jouw werkgever of hij goedkeuring heeft van de RDW en van de verzekering om op deze wijze te gaan rijden. Check zelf of het inderdaad afdoende bescherming biedt in verband met coronabesmetting. Als jouw werkgever jou niet kan bewijzen dat er goedkeuring is, geef dan aan dat jij op zijn verantwoordelijkheid toch gaat rijden. Dat dient ook bevestigd te worden aan jou via mail of BCT. Als jij de situatie als onveilig beoordeelt en jouw werkgever stelt ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking, meld je dan bij de inspectie SZW of meld je bij FNV. Dan kunnen wij contact opnemen met de inspectie hierover.

De komende tijd proberen wij meer duidelijkheid en helderheid te krijgen van zowel RIVM, het ministerie als van de RDW met betrekking tot dit onderwerp. Er moeten heldere criteria worden gemaakt waar eventueel te plaatsen schermen aan moeten voldoen, zodat het RDW niet elk afzonderlijk voertuig opnieuw hoeft te keuren. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij daarover berichten.

Andere vragen

Heb je andere vragen over corona, kijk dan op www.fnv.nl/corona. Daar vind je veel informatie over jouw rechten en plichten in deze lastige tijd.

Neem contact op

Neem contact met ons op door te mailen aan info@fnvtaxi.nl of door contact op te nemen met onze consulenten.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.