Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderzoek naar jaaruren-model voor cao Zwembaden

Redactie
Door Redactie 04 februari 2021

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de cao Zwembaden zijn aan het onderzoeken of door de invoering van een jaaruren-model er een betere afstemming kan plaatsvinden tussen het belang van de werkgever, om zijn werkaanbod zo goed mogelijk af te stemmen met de vraag van klanten, en het belang van de werknemer, om een goede werk-privébalans te houden of vinden.

Een pilot draaien

Momenteel benaderen we werkgevers met de vraag om een pilot te gaan draaien. Werknemers wordt gevraagd wat hun ervaringen tot nu toe zijn met het werken met een vast rooster versus een flexibel rooster. In de zwembaden wordt er onder de cao Vermo al gewerkt met een jaaruren-model. Ook zijn er locaties waar met een vast contract en zonder jaaruren-model ook voldoende ruimte is voor flexibele inzet.

De input uit de vragenlijst wordt gebruikt om kansen en bedreigingen (vanuit de werknemer) in kaart te brengen. Gecombineerd met het werkgeversperspectief zal dit leiden tot pilots die duidelijk moeten maken: wat is nodig om dit model in te voeren en heeft het draagvlak?

Wat is een jaar-urenmodel?

In een jaaruren-model werken medewerkers een vast aantal uren per jaar. De gewerkte uren per maand kunnen verschillen al naar gelang de behoefte van medewerker en/of werkgever. Dit wordt in onderling overleg vastgesteld. Aan het eind van de periode worden te veel/te weinig gewerkte uren verrekend (zogeheten plus- of minuren), maar in principe zou dit niet nodig moeten zijn. Het salaris is per betaalperiode gelijk. Hierbij geldt dat het risico voor eventuele te weinig gewerkte uren bij de werkgever ligt. Dit zal geen effect hebben op het salaris van de medewerker.

Bijdragen aan vitaliteit

Een jaaruren-model kan bijdragen aan de vitaliteit van werknemers omdat het voor hen meer regelmogelijkheden zou kunnen bieden om werktijd en vrije tijd af te stemmen op de behoefte zonder dat dit ten koste gaat van het salaris (tijd-voor-tijd inzetten). Voor de werkgever is het sinds invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans belastingtechnisch duurder om flexitimers aan te stellen. Om de benodigde flexibele inzet te behouden, biedt het jaaruren-model een minder kostbare oplossing.

Veel uitleg nodig

De ervaring tot nu toe met dit model is dat er op voorhand veel uitleg en communicatie nodig is om het jaaruren-model overal in de organisatie geaccepteerd te krijgen. Zowel onder medewerkers als leidinggevenden. Het model kan als een grote wijziging voelen. Na een gewenningsperiode worden de voordelen meer zichtbaar en ook zo ervaren.

Cao-afspraken aanpassen

Het is ook nodig om de cao-afspraken aan te passen op de ervaringen in de praktijk, zodat die duidelijkheid er vooraf is. Je moet dan denken aan termen als parttimer, flexitimer, plusuren, extra uren, overuren, min-uren, leeftijdsverlof, garantie-uren en compensatie-uren; die zullen of verdwijnen, of van inhoud veranderen, of nadere toelichting of een nieuwe definiëring behoeven.

Jouw mening telt

Wij willen graag jouw mening over het jaaruren-model. Jouw mening wordt meegenomen in het besluit over een proefdraai op een aantal locaties.

Vul de vragenlijst in!

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp of de enquête? Mail met sportenbewegen@fnv.nl. Vind je het een onderwerp waarover jij een mening hebt? Word dan lid! Alleen als lid heb je uiteindelijk stemrecht op onderwerpen die een cao aangaan (ledenpeiling / cao voorstel / cao akkoord).