Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Zwembaden en vakantie-uren tijdens lockdown

Redactie
Door Redactie 04 januari 2021

De zwembaden zijn tot 19 januari 2021 gesloten en dat leidt tot vragen over vakantie en plusuren. Wij hebben werkgevers een brief gestuurd met onze zienswijze. Deze brief is ook ondertekend door de bestuurder van FNV Recreatie en van CNV Vakmensen.

In strijd met afspraken

Van onze leden en via social media ontvingen wij berichten vanuit het hele land met praktijkvoorbeelden die in strijd zijn met cao en wetgeving. Dit was al eerder dit jaar het geval en vaak konden we het oplossen, maar door de lockdown in november en nu weer in december, gingen werkgevers lange mails aan hun medewerkers schrijven dat gekozen moest worden om vakantie-uren in te leveren, of elders te werken, of plusuren in te leveren. Dit alles met hier en daar een dwingend karakter, zonder enige vorm van overleg, en reeds afgestemd met af en toe een OR (en soms was de OR alert en meldde het bij ons). 

Dat is dan ook de reden dat we hebben besloten om alle werkgevers aan te schrijven. In kort is onze zienswijze:

Begrip, maar afspraken in overleg

We hebben begrip voor de lastige situatie waarin werkgevers in de zwembaden zich momenteel bevinden. Dit betekent dat gekeken moet worden wat ieders bijdrage kan zijn om knelpunten op te lossen: dit gaat in overleg met de medewerkers daar waar het hen betreft. 

Voorstellen om uren in te leveren waartoe een medewerker niet verplicht is (vakantie-uren en plusuren) mogen niet gedaan worden met een dwingend karakter, enkel als verzoek worden neergelegd. De jaarurensystematiek is niet van toepassing gedurende een lockdown. 

In een lockdown worden geen min- of plusuren opgebouwd; het registratiesysteem rekent het beste de contracturen. 

Vervangende werkzaamheden mogen gevraagd worden, mits in lijn met de functie of in overleg met en met goedkeuring van de medewerker. 

Afspraken die behoren tot de wet of de cao mogen niet via een PvT of OR gewijzigd worden. In geval van twijfel, schakel de vakbond in. 

Maak individueel met medewerkers afspraken over vakantiedagen en plusuren. Het is ieders goed recht om nee te zeggen.

Reactie van werkgevers op ons schrijven

“Via verschillende kanalen hebben wij het bericht ontvangen dat vanuit vakbonden gezegd wordt dat we als werkgever niet zonder toestemming van de werknemer vakantie en plusuren mogen inzetten in deze periode waarin de accommodaties gesloten zijn. Over de vakantie-uren zijn wij het eens en zullen er binnen onze organisaties geen vakantie-uren worden afgeschreven zonder instemming van de medewerker. Dit gaat op basis van vrijwilligheid. Ten aanzien van de plusuren verschillen wij echter wel van mening. Deze kunnen, in onze opinie, wel degelijk zonder inspraak van de medewerker ingezet worden. Zeker in deze tijd waarin er geen of nauwelijks werkzaamheden zijn voor onze medewerkers.”

Werkgeversrisico 

En dit was onze reactie: “Het is een bijzondere situatie voor alle betrokken partijen. De zienswijze van vakbonden ten aanzien van de plusuren is gebaseerd op de cao en artikel 7:628 BW waarin staat “De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen”. Minuren die ontstaan zijn door corona zijn voor risico van de werkgever. “Op grond van artikel 7:628 BW mogen deze minuren niet worden verrekend met plusuren.”

Kortom, de werknemers hebben zeggenschap over de inzet van uren en kunnen niet verplicht worden op gelegd. Overleg is hier het sleutelwoord  

Vragen? Neem dan contact op met een van onze bestuurders Sport en Bewegen via sportenbewegen@fnv.nl.