Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update vakbondsoverleg adviesaanvraag IT Transformatie

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 16 juli 2021

Woensdag 14 juli vond het eerste overleg tussen vakbonden en NS plaats over de personele (lees sociale) consequenties die eventueel voortvloeien uit de adviesaanvraag IT Transformatie.

Net zoals bij het overleg over de adviesaanvraag m.b.t. Corporate functies was ook nu de rode lijnen in het overleg vooral de reductie van Fte, premobiliteit, functiewaardering en hoe NS daar invulling aan wil geven.

Aanleiding

NS stelde dat voor hun de financiĆ«le situatie vanwege corona de aanleiding was om tot dit voorgenomen besluit te komen. NS geeft aan dat de beoogde reductie van arbeidsplaatsen binnen IT die NS beraamd op 160 FTE (Fulltime-equivalent) inclusief externe inhuur, van €18  miljoen structureel per jaar moet opleveren.

Functies versus rollen

NS gebruikt in haar adviesaanvraag de term “rollen” in combinatie met het werk en de functies. FNV Spoor heeft klip en klaar gesteld dat de cao en de van toepassing zijnde functiewaarderingssystemen (Hay voor functies vanaf taakgroep 60 en ORBA voor functie tot en met taakgroep 59) het begrip “rol” buiten de beschreven functies niet kent. Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, dus ook zogenaamde “rollen”, behoren in de functiewaardering meegewogen te worden.
Om te zorgen dat de functiewegingen en het vaststellen of een functie wel of niet significant wijzigt, en hoe om te gaan met het invullen van de nieuwe functies zoals de IT Lead, Expertise Lead en de Expert functie, transparant gebeurt, stellen wij ons op het standpunt dat betreffende functiesysteemhouder (ORBA en Hay) samen met de vakbondsspecialisten dit moet doen. NS komt hierop terug.

Personele consequenties

Vanuit de adviesaanvraag concluderen wij dat diverse medewerkers in wachtdienstroosters terecht komen (DevOps: you build it, you run it, you fix it). Hierover willen wij met NS afspraken maken. NS stelt dat de groep secretariaatsmedewerkers, projectmanagers, business-consultants/analisten en architecten speciale aandacht krijgen. NS heeft niet duidelijk gemaakt waaruit deze speciale aandacht zal bestaan en waarvoor NS voor deze wijze heeft gekozen. Ook hierover willen wij graag afspraken maken.

Geen boventalligheid, maar natuurlijk verloop

Net zoals in de adviesaanvraag m.b.t. Corporate functies gebruikt NS ook in deze adviesaanvraag veelvuldig de term “natuurlijk verloop”. In het overleg gaf NS aan dat ze daarvoor zelfs rekenen met specifieke datums waarop medewerkers wel eens met vroegpensioen zouden kunnen gaan. Deze datums, die tot in 2024 lopen, welke NS voor bepaalde groepen gebruikt om tot de gewenste reductie te komen, kan NS niet hard maken. Wij en ook de andere vakbonden hebben hierover kritische vragen gesteld.

Ook hebben wij gevraagd waarom NS heeft besloten dat voor medewerkers waarvan geen sprake van het “mens volgt werk” principe is, geen gebruik van de afspraken uit het sociaal plan, die verbonden zijn aan de pre-mobiliteitsfase, kunnen maken. NS bracht tijdens het overleg, wat ons en andere bonden betreft, daarover geen argumenten in. NS heeft toegezegd daarop terug te komen.

Wordt vervolgd

Het volgend overleg is op donderdag 29 juli gepland. NS heeft toegezegd voor 29 juli schriftelijk met een eerste conceptvoorstel “afspraken personele consequenties” te komen. Aan de hand van de antwoorden zullen wij het overleg voortzetten, met als doel de eventuele negatieven personele consequenties voor jullie zo goed mogelijk op te vangen.

Lid worden?

Ben je nog geen FNV spoor lid, maar vind je onze inzet aan de overlegtafel wel belangrijk? Dan is dit het juiste moment om lid te worden om zo je eigen positie en die van ons allemaal aan de overlegtafel te versterken? Klik dan hier en meld je aan als FNV Spoor lid en maak samen met de andere leden het verschil, ook tijdens deze beoogde transformatieplannen.

Met vriendelijke groeten,

Ine van Berkel - Kaderlid FNV Spoor / lid OR C&O en Groep
Willem Tannemaat - Kaderlid FNV Spoor / lid OR C&O en Groep
Henri Janssen - Bestuurder/Onderhandelaar FNV Spoor

Heb je nog vragen dan kun je mailen met Henri Janssen