Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Niets of nagenoeg niets…en kan het wel voldoende worden?

Nieuwsbrief CAO DB Cargo nr. 4

portret Michiel Boer
Door Michiel Boer 10 juni 2021

sommige onderwerpen heel concreet gesproken aan tafel. Maar dat beperkt zich met name tot de onderwerpen die niet heel groot zijn of die geen financiële gevolgen hebben.

Op het gebied van loon, toeslagen, decemberuitkering en eerder stoppen met werken liggen partijen mijlenver uit elkaar. Jullie onderhandelingsdelegatie heeft na de laatste onderhandelingen de balans opgemaakt. Conclusie is dat het hoog tijd is om alle inhoud op een rijtje te zetten en te delen. Betekent dus ook dat dit een lange nieuwsbrief zal worden, maar wel noodzakelijk om helemaal te lezen. Noodzakelijk omdat het uiteindelijk om jullie arbeidsvoorwaarden gaat. Noodzakelijk omdat de delegatie er een heel hard hoofd in heeft dat er onderhandelend uiteindelijk op iets fatsoenlijks uitgekomen kan worden. Noodzakelijk omdat jullie, de leden, bepalen wat de inzet is en of de uitkomst voldoet. Noodzakelijk omdat er altijd een moment komt dat je moet kiezen tussen accepteren of opstaan en samen iets beters halen.

Ontziemaatregelen stijgen mee met AOW-leeftijd

Onzalig voorstel van DB Cargo. Waarvan ze van tevoren hadden kunnen weten dat dit onbespreekbaar zou zijn voor vakbonden. In een tijd waar er continu gesproken wordt over (te) zware beroepen, de onhaalbaarheid voor ongeveer al het werk om telkens maar langer door te werken is hier niet over te spreken. Niet totdat er draagvlak is bij de medewerkers om hierover te spreken en niet totdat daar dan ook echt iets blijvends tegenover staat dat ervoor zorgt dat je eerder kan stoppen met werken. En dat is voorlopig nog niet het geval. FNV Spoor heeft heel duidelijk laten weten dat dit niet besproken gaat worden en dat vasthouden aan dit punt zou betekenen dat we per direct stoppen met onderhandelen en teruggaan naar onze leden. DB Cargo heeft daarop besloten dit punt van tafel te halen.

Loondoorbetaling tweede ziektejaar

Dit was het tweede onzalige voorstel dat door DB Cargo op tafel werd getoverd. Het kwam er eigenlijk op neer dat de huidige regeling van doorbetaling in je tweede ziektejaar onvoldoende aanmoediging geeft om weer aan het werk te gaan. Nu staat er dat je moet voldoen aan je re-integratieverplichtingen om 100% van je loon te krijgen. Je krijgt standaard 70% en dan een aanvulling van 30%. Dat zou dan moeten worden dat je de aanvulling moet verdienen door te werken. Dan zou je standaard 80% krijgen en 20% moet verdienen met werk. Dus als je niet kan werken val je terug naar 80%. Niemand is voor zijn lol 2 jaar ziek. Sterker nog, de regels zijn zo streng dat wil je überhaupt het tweede jaar halen er echt wel wat aan de hand is. En daar hoor je zeker niet voor gestraft te worden. Volstrekt onbespreekbaar. FNV Spoor heeft ook op dit punt heel duidelijk laten weten dat dit niet besproken gaat worden en dat vasthouden aan dit punt zou betekenen dat we per direct stoppen met onderhandelen en teruggaan naar onze leden. DB Cargo heeft daarop besloten dit punt van tafel te halen.

Roosters & Arbeidstijden

Over het eeuwig terugkerende onderwerp roosters en arbeidstijden zijn alle partijen het eens dat de meningsverschillen over en de problemen met de huidige wijze van roosteren niet in cao-onderhandelingen opgelost gaan worden. DB Cargo zegt tegen twee dingen aan te lopen, te weinig flexibiliteit en te veel betaalde uren waar geen werk voor wordt gedaan. Over 2020 gaat het om 9192 uren. Dat zijn veel uren en het is vooral heel veel geld. Iedereen zal het erover eens zijn dat dit voor iedereen slecht is. Echter is dit voor vakbonden nog geen reden om open staan voor meer flexibiliteit op dit moment. Iedereen weet ook dat er veel inefficiënties zitten in de manier waarop het werk is georganiseerd. Daar moet dan eerst maar wat aan gedaan moeten worden. Wat overigens al prima kan binnen de huidige afspraken in de cao. DB Cargo erkent dit ook en is hiermee aan de slag. Vakbonden zullen hierbij duidelijkheid geven over wat wel en niet kan.

Naar de toekomst toe is het een ander verhaal. Zoveel mensen, zoveel wensen. Zeker waar het roosters en arbeidstijden betreft. Niet alleen het bedrijf wil de uren zo efficiënt mogelijk inzetten. Ook werknemers willen dat, hun roosters en diensten zo aanpassen dat het beter bij hun wensen en privéleven past. Onder begeleiding van externe partijen zal dan ook begonnen worden met het uitwerken van roostersystematiek die voor iedereen in de toekomst zou kunnen werken en een einde maakt aan alle bestaande onvrede en onduidelijkheid. Erg belangrijk, erg nodig, erg ingewikkeld en tijdrovend, want er zal bij nul begonnen worden. Maar daarover hopelijk in de loop der tijd meer. Het is als zodanig dus geen onderwerp in deze onderhandelingen.

Cao verduidelijking

Verder hebben partijen aan tafel tig punten behandeld die de huidige cao-regels moeten verduidelijken. Ervoor moeten zorgen dat cao en praktijk ook echt met elkaar overeenkomen. Het hoofddoel hierbij was toch wel om helder te krijgen waar we echt een verschil van mening over hebben en dat in dit cao-traject op te lossen. Dat is gelukt, althans het is klaar op het oplossen van de meningsverschillen na. Dat is nog een punt of zes, maar we hebben wel het idee dat dit gaat lukken.

Eerder stoppen met werken

Daarnaast hebben we het ook weer gehad over eerder stoppen met werken. Zoals we vorige keer al schreven was het verhaal van DB Cargo bij eerder stoppen met werken een verhaal waar we niet zo blij mee waren.

Het voorstel van DB Cargo:
Looptijd regeling
Looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025

Voor wie wel:
Iedere medewerker die 3 jaar voor zijn AOW-leeftijd zit gedurende de hierboven genoemde looptijd en die 45 of meer dienstjaren heeft binnen de NS Sociale Eenheid.

Voor wie niet:
⦁    Medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de vrijwillige 57+ regeling
⦁    Medewerkers die onmisbaar zijn, dit ter beoordeling van de werkgever

Bijdrage DB Cargo aan eerder stoppen met werken:

DB Cargo betaalt mee aan het eerder stoppen met werken. In 2021 is dit €1847,- per maand en €22.164,- per 12 maanden. DB Cargo heeft de maximale bijdrage die zij willen betalen gezet op 1x dit bedrag. Dus je kan inderdaad drie jaar eerder stoppen met werken, je krijgt dan echter maar voor 1 jaar het bedrag! DB Cargo  betaalt dit maximale bedrag over maximaal 36 maanden indien je 36 uur of meer werkt. Deeltijd gaat naar rato. Je kan nooit meer krijgen dan 36 maanden. Let op: stop je 6 maanden eerder met werken dan je AOW-leeftijd dan krijg je de helft van het hierboven genoemde bedrag!

Wat betekent dit nu precies? Nog los van het geld is dit een voorstel dat net zo goed niet gedaan had kunnen worden. Effectief betekent dit voorstel namelijk dat van de 175 werknemers die tot 31 december 2025 gebruik zouden kunnen maken van de regeling slechts maximaal 14 werknemers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de regeling en dan alleen indien er niet ook nog wat onmisbaren tussen zitten. Het zouden er dus ook minder kunnen zijn. Vertel dan als bedrijf het eerlijke verhaal, en zeg dat het niet kan. Zeg dat je het als bedrijf niet gaat doen en zeg dan gewoon nee. Want eigenlijk doe je dat nu al. En om het hele verhaal te vertellen, er is inderdaad een probleem. Iedereen weet dat DB Cargo nu geen 175 mensen kan laten stoppen, zeker niet in de buitendienst. Notabene de groep waar de regeling in het bijzonder voor bedoeld is. Helaas een gevolg van korte termijn beleid van vorige directies. Niet op tijd bezig gaan met vullen van vacatures, niet nadenken over leeftijdsopbouw en tijdige instroom. En hier lijken jullie nu de dupe van te worden. En nee, dat is zeker niet eerlijk. Maar, de situatie is wat het is en verandert ook niet snel (genoeg). Wij hebben onze inzet op tafel gehouden maar dat gaat hierop geen verandering brengen. Want ons betreft is het gewoon tijd dat DB Cargo kleur bekent ten aanzien van eerder stoppen met werken. En als het dan echt oprecht met geen mogelijkheid een echte regeling kan worden, een regeling die echt wat betekent voor eerder stoppen met werken….ga dat dan maar goed uitleggen en laat weten wat je er tegenover zet…. En is er toch wel iets mogelijk, kom dan met een goed tegenbod!

Loon & Toeslagen & Decemberuitkering

FNV Spoor heeft 3 juni aan DB Cargo laten weten de looneis bekend te zullen maken. Wij hebben daarbij de uitnodiging aan DB Cargo gedaan hetzelfde te doen zodat we op alles duidelijkheid hebben. Zodat we nu echt stappen kunnen zetten naar een nieuwe cao. Wat wij 4 juni op tafel hebben gelegd is een verhoging van de lonen en daaraan gerelateerde toeslagen met:
⦁    3% per 1 april 2021
⦁    3% per 1 april 2022

Verder hebben wij aangegeven dat de niet loongerelateerde toeslagen verhoogd moeten worden met dezelfde percentages als de cao-lonen en dat er een afspraak in de cao wordt opgenomen dat vanaf 1 april 2023 de niet loongerelateerde toeslagen jaarlijks geïndexeerd gaan worden. Denk hierbij aan de volgende vergoedingen: 12 uurs diensten, mentorschap, maaltijd etc.

Beschikbaarheidsvergoeding en oproep. FNV Spoor heeft op tafel gelegd dat het eens hoog tijd wordt om zowel de hoogte van de vergoeding als het systeem onder de loep te nemen gedurende de looptijd van de cao. Het moet namelijk wel een regeling zijn die recht doet aan de inbreuk op je sociale leven. En daar hebben wij inmiddels wel wat vraagtekens bij.

En tot slot de Decemberuitkering. Deze zou wat ons betreft verhoogd moeten worden met 1% per 1 april 2021 en vervolgens ieder volgend jaar op 1 april met 0,5 %. Net zolang tot de decemberuitkering 8,33% bedraagt.

DB Cargo heeft aangegeven geschrokken te zijn van deze forse loonvraag. Dat snappen wij. Echter reflecteert deze loonvraag waar partijen nu staan in de onderhandelingen en het enorme beroep dat DB Cargo al tijden doet op haar medewerkers.

Helaas heeft DB Cargo besloten niet op onze uitnodiging in te gaan om duidelijkheid te geven over hun loonbod.

Concluderend

Er zijn op een heel aantal punten veel concrete stappen gezet. We hebben heel duidelijk de grenzen aangegeven. Voor de twee punten die wij van tafel hebben laten halen gaan we zeker niets inleveren. Die hadden simpelweg nooit op tafel mogen komen. Echter over de grootste en op dit moment belangrijkste punten, eerder stoppen met werken en loon/toeslagen/decemberuitkering, is er absoluut nog geen duidelijkheid over de standpunten, mogelijkheden en bereidheid van DB Cargo. Dit keer heeft DB Cargo de boot afgehouden omdat beide punten af zouden hangen van het totaalpakket. Kom op, dat is altijd zo. En daarbij, het pakket ligt er zowat al wel. Niet compleet inderdaad, want we missen nog duidelijkheid op de punten die afhankelijk zouden zijn van het totale pakket… Wat ons betreft moet die duidelijkheid volgende ronde, 23 juni, snel volgen. En denk alsjeblieft niet dat we er al zijn. We weten hoe jullie moederbedrijf op dit moment omgaat met de lonen en dat is een echte nullijn. En we weten ook dat alle dochterondernemingen die opdracht ook mee hebben gekregen. Tegelijkertijd hebben wij al aangegeven dat ze het echt niet moeten proberen om met een nullijn aan te komen….helemaal niet met de hele situatie om het eerder stoppen met werken in het achterhoofd. We gaan het zien, maar wordt in ieder geval vervolgd.

Tot slot

Heb je vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het één van de FNV-kaderleden weten of neem contact met mij op.

Mede namens de FNV-kaderleden DB-Cargo,


Michiel Boer
Bestuurder FNV