Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Manifest: geen tijd te verliezen

FNV Spoor wil geen onnodige slachtoffers meer!

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 12 juni 2021

Het FNV Spoor 12 puntenplan aanpak Niet Automatisch Beveiligde Overwegen (NABO)

Waarom dienen alle NABO’s en WILO’s (Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overpaden) (Feitelijk een NABO met slechts een enkel automatisch rood knipperlicht zonder alarmbel, vaak zonder andreaskruis) in Nederland per direct aangepakt te worden?

 • Al 25 jaar liggen er rapporten van o.a. de  Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat NABO’s opgeheven moeten worden of beveiligde overwegen moeten worden.
 • Het aantal slachtoffers is dus allang niet meer uit te leggen
 • Dagelijks vinden er bijna-ongevallen op NABO’s plaats.
 • Veel machinisten benaderen en berijden NABO’s met verhoogde alertheid. Niet wetende of er iemand zich bij de NABO, die men gaat berijden, ophoudt of niet, en zo ja of deze de gok waagt over te steken of niet.
 • Het menselijk brein is niet in staat om goed in te schatten hoe snel een object, dat met een snelheid van 80 km/u of hoger op je afkomt, bij je zal zijn.
 • Op snelwegen hebben we ook geen gelijkvloerse oversteekplaatsen, laat staan onbeveiligde. Ook bij snelwegen moet men, net als bij rivieren, omrijden om de weg te kunnen vervolgen. Geen automobilist zou willen dat op een weg waar je 100 km/u of harder mag, je rekening moet houden met overstekende personen of kruisende voertuigen.
 • ProRail heeft nog onvoldoende zicht op bijzondere passages van spooroverwegen.
  (Zie ook het volledige rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport)

FNV Spoor heeft begrip voor de zorgvuldigheid van de democratische processen en ook dat daar tijd mee gemoeid kan gaan! Echter, gemeenten, ministerie, vervoerders en ProRail dragen ook een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid. En inmiddels loopt een concrete en hoognodige aanpak van dit dossier dusdanig uit de tijd dat het proces zelf een factor is geworden die de veiligheid in het geding brengt. De democratische processen lijken een doel op zich te zijn.
Niemand kan nog meer slachtoffers uitleggen.

In November 2020 heeft FNV Spoor de Staatssecretaris en de Tweede Kamer opgeroepen de Overgangswet Erfdienstbaarheden zo aan te passen dat ProRail, als uiterste middel, de mogelijkheid krijgt om via de rechter een NABO te sluiten, mocht een grondeigenaar totaal niet mee willen werken.

Van colleges van Burgemeesters en Wethouders vernemen wij dat heel vaak de aanpak van een NABO (ondertunneling, beveiligen, andere ontsluitingsweg aanleggen of afsluiten), om financiële gronden niet (snel) van de grond komt. Wat FNV Spoor betreft kan en mag budget geen reden zijn om een NABO niet aan te pakken. Je redt er letterlijk levens mee.

Onze 12 punten om de Niet Beveiligde Overwegen aan te pakken:

 • Alle NABO/WILO dienen opgeheven te worden. (ondertunneling, beveiligen,  andere ontsluitingsweg aanleggen of afsluiten) (Dus niet alleen de 180 openbaar toegankelijke NABO’s/WILO’s uit het ProRail programma “Niet Actief Beveiligde Overwegen” maar alle NABO’s/WILO’s).
 • Pas daartoe de overgangswet erfdienstbaarheden zo snel mogelijk aan.
 • Tot een NABO/WILO is opgeheven moet de snelheid van een trein begrensd worden op max. 80 km/u. (Via een Tijdelijke Snelheidsbeperking) (Bord Nr. 325A ‘L’- bord, Nr. 325B ‘Tijdelijk snelheidsbord’, Nr. 326A ‘A’-Bord en bord 327A ‘E’-Bord)
 • Tot een NABO/WILO is opgeheven moeten deze worden voorzien van een fluitbord. (Bord Nr. 312)
 • Tot een NABO/WILO is opgeheven moeten daar stopborden (RVV B07) geplaatst worden.
 • Tot een NABO/WILO is opgeheven moeten er gele reflecterende panelen links en rechts van de weg op 10 meter vóór de overweg geplaatst worden.
 • Eénduidige beveiligde overwegen. Dus geen alternatieve beveiligingen. Eenduidigheid maakt voor de burger de gevaarzetting herkenbaar.
 • Zorg voor zichtbaarheid (fysieke waarneembaarheid van de aankomende trein door kleurschakering en frontseinen die de zichtbaarheid verhogen middels dwingende normen vast te stellen) van treinen zowel in frontkleur (zie ongevalsrapportage “Zenderen”) als de frontseinen (zie rapport “Hooghalen”) en voor betere botsveiligheid van de cabineconstructie van de trein.
 • De EU normen zijn te soepel (Rapport Hooghalen). Zorg voor Nederlandse wetgeving met voor de Nederlandse situatie wel werkende normen.
 • Draag zorg voor een goede zichtlijn tenminste 20 meter vanuit het hart van het spoor, 500 meter voor de waarneming van een trein door de gebruiker van de NABO/WILO; Begroeiing kort houden, schrikhekken dienen schoongehouden te worden.
 • Zolang een NABO nog niet is opgeheven, moet er bij voertuigen boven een bepaalde grootte in volume en gewicht een oversteekvergunning ingevoerd worden. Desnoods onder begeleiding van toezichthouders van ProRail,. (bestuurder van dit voertuig moet zich daarvoor ter plekke melden bij de Treindienstleider van ProRail en om toestemming vragen van de NABO/WILO gebruik te maken. De treindienstleider geeft de toestemming af, en zorgt daarbij voor een veilige oversteek.)
 • Maak bij overwegen over spoorlijnen die op een talud liggen de weg over voldoende afstand horizontaal. Dit voorkomt de combinatie van helling trekken én uitkijken!

FNV Spoor roept alle partijen op te stoppen met oeverloos overleg over aanpakken van de NABO’s/WILO’s te voeren, te stoppen met onderzoeken en te stoppen met schrijven van rapporten. Het is nu voldoende bekend dat en waarom NABO’s/WILO’s opgeheven dienen te worden. Het is nu tijd om daartoe over te gaan.

Met hartelijke groeten,

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor