Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Reactie FNV Spoor op adviesaanvraag

Technisch Geleid Vertrekproces (TGV) Airportsprinter

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 12 januari 2021

Bij memo van 4 januari 2021 heeft NS de adviesaanvraag aan de OR over het Technisch Geleid Vertrekproces (TGV) op de Airport Sprinter aan de vakbonden voorgelegd. Deze wordt tijdens het vakbondsoverleg van donderdag 21 januari a.s. besproken.

Het doel is om rij- en halteertijd te reduceren en om die reden wil NS het vertrekproces op de Airportsprinter bij de hoofdconducteur weggehalen. Niet onderbouwd wordt waarom! Als de hoofdconducteur het sluiten en vertrek uitvoert kan dit net zo snel. Ruim 95% van de treinen vertrekken met Smartwatch én TimTim binnen de 20 seconden  vóór vertrektijd.

Deze adviesaanvraag is onvoldoende onderbouwd en doet vermoeden dat andere motieven een rol spelen. Wijzien grote risico’s voor de werkgelegenheid en de inhoud van  de functie in de toekomst van de hoofdconducteur. FNV Spoor plaatst dus grote vraagtekens bij de aanname van de directie dat met het invoeren van TGV op de Airportsprinter tot kortere halteertijden zal leiden. De mensen in de uitvoering weten allemaal dat met name het gedrag bij het in en uitstappen van reizigers de vertragende factor bij de vertrekprocedure is. En dat los je met TGV niet op, in tegendeel. FNV Spoor is dan ook tegen het invoeren van TGV op welke sprinter of intercity dan ook.

Meer STS passages door TGV

Het beleggen van het vertrek bij de machinist is onveilig. Tijdens het vertrek moet de machinist immers zowel de seinen als meerdere beeldschermen waarnemen én bewaken. Onder de 40km/u is het voor de machinist ten strengste verboden de mobiel te gebruiken en het diagnosescherm gaat dan zelfs op zwart. Dit om te zorgen dat de machinist gefocust kan vertrekken terwijl de Hoofd Conducteur als chef trein de procedure rondom het uit- en instappen en sluiten van de deuren uitvoert. En nu wil NS dus dat de Machinist de verantwoordelijkheid en uitvoering van de Hoofd Conducteur over gaat nemen. FNV Spoor waarschuwt NS dat het aantal STS passages door invoering van TGV zal toenemen. En dan is er een “meesleurbeveiliging”. Ieder machinist weet dat de technische ondersteuning zoals bijvoorbeeld slippen en blokkeren veel later detecteert dan de mens. Uit ervaring blijkt dat meesleuren vrijwel altijd ertoe leidt dat de reiziger tussen de trein en het perron terecht komt. En wie is dan verantwoordelijk? Juist: de machinist. Ben maar niet bang! 'Wij vinden het naar onze reizigers toe onverantwoord en onveilig.

De adviesaanvraag ligt nu bij de OR. We weten allemaal dat het slechts een adviesrecht is. Zodra de OR advies heeft afgegeven, kan en zal hoogstwaarschijnlijk de directie gewoon haar plan uitvoeren. Dus los van een positief of negatief advies. Hier komt bij dat in deze tijd dat NS bij herhaling zegt geen geld voor wat dan ook te hebben, ruim 10 miljoen Euro uitgeeft voor en experiment met onzekere uitkomst. Dit los van de kosten van het terugbouwen als de proef niet slaagt.

Mocht NS ongeacht het ongetwijfeld negatieve advies van de OR, toch besluiten de benodigde technologische voorziening van het Technisch Geleid Vertrekproces (TGV) op SNG treinstellen aan te brengen en toe te passen op de Airport Sprinter (APS) zal FNV Spoor dit met alle middelen rechtens proberen te voorkomen.

Heb je nog vragen, mail dan met Henri Janssen of Roos Rahimi