Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

“Coronaprotocol” voor OV personeel

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 27 maart 2020

Vanmiddag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen i.v.m. het Coronavirus, voor de totale OV sector, nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze zijn in overleg tussen de overheid en OVNL (alle OV vervoerders) tot stand gekomen. NS heeft, als de grootste vervoerder, hier een prominent rol in gespeeld. FNV Spoor heeft inmiddels overleg gehad met NS over wat de maatregelen in de praktijk voor de NS medewerkers gaan betekenen.

Deurbeleid

Het Openbaar Vervoer zal niet onder de maatregel “Deurbeleid” vallen en Openbaar Vervoersbedrijven worden niet aan handhaving “voorkomen groepsvorming” gehouden. Deze handhaving wordt een directe taak van de Politie. Deze maatregel gaat gelden voor de totale OV domein (Stationshal, treinen, alle winkels gevestigd op OV terrein en uiteraard ook de bussen en bushalten). Van alle vervoersbedrijven wordt wel verwacht om de reizigers duidelijk en frequent op de “1,5 meter afstand” maatregel  te wijzen.  
 
Op perrons en stations gelden onder meer de volgende maatregelen

Daar waar groepen reizigers geen gehoor geven aan de oproep om de 1.5 meter afstand in acht te houden, wordt via de meldkamer de politie ingeschakeld. V&S handhaaft dus niet maar houdt op afstand toezicht tot de politie is gearriveerd.  
 
1,5 meter voor de NS’er

In het kort komt het erop neer dat indien de NS medewerker voor zichzelf de 1,5 meter afstand niet in acht kan nemen, deze uit de situatie stapt en een melding doet bij de meldkamer. Uiteraard vraagt men de reiziger(s) eerst 1,5 meter afstand te nemen. Dit kan ook door de machinist te vragen om dit om te roepen. Deze maatregel geldt dus ook voor de Hoofdconducteurs en de V&S medewerkers. Als dit tot gevolg heeft dat een trein blijft staan, dan is dat maar zo. Hierin zitten alle bonden en NS met elkaar op een lijn: “We doen het veilig, of we doen het niet’’.
 
Toegangscontrole

De V&S medewerkers houden op een 18 tal vaste stations toezicht, om de ongewenste “gasten” van het station te weren. Daarnaast worden daar waar nodig flexteams ingezet. Ook hier geldt weer dat indien reizigers geen gehoor aan de oproep van de V&S’er geven, deze direct een melding doen aan de meldkamer en wordt  de politie opgeroepen. NS heeft aangegeven dat zij verwachten dat de politie prioriteit aan deze melding zal geven.
 
In de winkels, gevestigd op OV terrein, gelden onder meer de volgende maatregelen:

  • Maximaal aantal klanten in de winkel, afhankelijk van m² vloeroppervlak;
  • Grondmarkering voor 1,5 meter afstand;
  • Scherm pinautomaat etc. wordt frequent schoongemaakt;
  • Personeel spreekt klanten aan om zich aan de regels te houden.

Bij alle aangekondigde maatregel geldt dus dat op het moment dat mensen weigeren te luisteren wanneer ze aangesproken door een OV medewerker, men direct een melding moet maken richting de meldkamer en deze roept daar waar nodig de politie op.
Hierboven staan enkele highlight van de nieuwe maatregelen. Wij roepen jullie op vooral de instructies en handelingsperspectief van NS goed op te volgen en met vragen daarover, deze aan je Teammanager te stellen.
 
Antwoorden van NS op vragen van FNV Spoor  

Gedurende de afgelopen weken heeft FNV Spoor frequent overleg met NS over de maatregelen rondom het Coronavirus gevoerd. Daarin hebben wij vanuit de input van onze kaderleden en leden tientallen vragen gesteld en suggesties en voorstellen aan NS gedaan. Hieronder enkele recent ontvangen antwoorden op de vragen van FNV Spoor.  
 
Mag de NS medewerker de werkplek verlaten bij gevoel van onveiligheid?

Indien je niet veilig kan werken, stap je uit de situatie en vraag je de reiziger(s) de 1.5 meter afstand te houden. Kan je ook daarna je werk niet veilig doen, dan meld je dat aan de meldkamer en stop je het werk en breng jij jezelf in veilige positie.  Ook al heeft dat als gevolg dat de  trein niet kan vertrekken.
 
Gaat NS de medewerkers faciliteren in “waarschuwingsuitingen”?  

  • NS heeft naar aanleiding van onze suggestie vestjes met “Houd 1,5 meter afstand” besteld en worden zodra deze binnen zijn verstrekt aan wie deze wilt gebruiken.
  • De suggestie om af te linten neemt NS wederom in beraad.  Ook ons voorstel om posters met “Houd 1,5 meter afstand” in de trein te bevestigen is door NS in beraad genomen.
  • Tevens reageert NS positief op het voorstel om ook handgel en desinfecterende doekjes op naamsniveau aan Hoofdconducteurs te verstrekken. S&O is dit nu aan het organiseren. Het kan dus even duren totdat NS overal voldoende op voorraad heeft.

 
Problemen bij de uitvoering?
Zodra je tegen problemen aanloopt bij de uitvoering van deze maatregelen, meld dat bij NS, maar ook bij FNV Spoor. Jullie signalen helpen in het overleg met NS om de juiste (aanvullende) maatregelen af te spreken. Daarnaast horen wij het graag van jullie indien na een melding de politie te lang op zich laat wachten of helemaal niet op komt dagen. Contact met de bestuurders kan via  een email naar henri.janssen@fnv.nl of  roos.rahimi@fnv.nl. Uiteraard horen wij ook de voorbeelden waar het gewoon goed gaat.  

 
Denk aan jezelf, maar pas ook goed op elkaar!

 
Met vriendelijke groeten,
 
Roos Rahimi - Bestuurder FNV Spoor
Henri Janssen - Bestuurder FNV Spoor