Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat cao ProRail

De leden beslissen

portret Jacqueline Lohle
Door Jacqueline Lohle 02 oktober 2019

Vakbonden en de werkgever ProRail hebben van 1 op 2 oktober langdurige onderhandelingen gevoerd tot de volgende ochtend 06.00 uur. Er ligt een zwaar bevochten onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat cao ProRail

Vakbonden hebben niet alle eisen gerealiseerd die de achterban als mandaat had meegegeven. Het mandaat was: de verslechteringen van tafel, behoud van de ontziemaatregelen en een cao loonsverhoging die de koopkracht van de medewerkers van ProRail verbetert met een ondergrens van 3,5% - 4%. Werkgever heeft een loonbod van 4,8% voorgesteld bij een cao looptijd van 18 maanden. Dat is een gemiddelde loonsverhoging van 3,2% op jaarbasis. De 3 vakbonden realiseren zich terdege dat dit niet conform het mandaat van de leden is, echter er zat niet meer in.

Omdat niet alle eisen van de vakbonden zijn gerealiseerd, leggen de bonden het onderhandelingsresultaat neutraal voor aan de leden. Het is aan de leden om te beoordelen of het resultaat voldoende is.

De komende 2 weken, van 8 t/m 18 oktober, bezoeken we de posten, ICB locaties en kantoren om het onderhandelingsresultaat uit te leggen aan de leden. We bespreken de inhoud van het resultaat en horen wat de leden er van vinden. Na de bijeenkomsten zal er een schriftelijke stemming van de leden plaats vinden. Bijgaand tref je een overzicht van de cao bijeenkomsten aan.

De afspraken op hoofdlijnen

- Looptijd van de cao is 18 maanden vanaf 01.07.2019 tot en met 31 december 2020
- Lonen worden verhoogd met 2% per 01.10.2019 en 2,8% per 01.04.2020
- Consignatievergoeding wordt verhoogd van resp. € 20 naar € 25 en van € 10 naar  € 12,50 bruto
- Inconveniënten vergoeding: onderzoek naar een passende toeslag voor reinigen van de sporen.
- Extra kosten door versnelling ingroeipad pensioenpremie naar 8% is van tafel (kosten 1% per werknemer).
- Jaarlijkse periodieke verhoging in de loonschaal is 2,5% als je nog niet op je maximum zit.
- In geval van een bevordering naar een hogere salarisgroep, een salarisverbetering van 5% over het eindbedrag van je nieuwe salarisgroep.

- CF, CO, OT standaard in tijd. Daarnaast is er een keuze voor het uitbetalen in geld.
- Bovenwettelijk verlofuren blijven gehandhaafd en worden niet afgebouwd voor medewerkers van 50 jaar en ouder naar 25,2 uur.
- OBP en OW, onderscheid roostergebonden en niet-roostergebonden personeel blijft. Dat betekent dat voor roostergebonden personeel de OBP (7 jaar) en OW (5 jaar) niet gekoppeld is aan de AOW gerechtigde leeftijd die steeds verder oploopt in leeftijd.
- Werkdruk onderzoek ter bestrijding van een structurele hoge werkdruk en werkstress.
- Voorstel van de werkgever voor vereenvoudigen DS- en TVI-regeling en invoeren van een afbouwregeling. Het laten vervallen van de GIOW-regeling (Garantie Inkomen Oudere Werknemer). Afspraak is dat vereenvoudiging van DS en TVI kan worden uitgewerkt waarbij de waarde van beide regelingen hetzelfde dient te blijven. De GIOW-regeling blijft in de cao staan zoals deze nu is.

- Sociaal Plan uit de CAO Sociale Eenheid wordt één op één in de cao ProRail opgenomen met exact dezelfde afspraken. Verslechteringen van het Sociaal Plan cao SE NS is afgewend.
- Reiskostenvergoeding bij tijdelijke overplaatsing op verzoek van de werkgever: alle kilometers kunnen worden gedeclareerd (Als je OV reist kun je ook alle kilometers declareren op momenten dat je niet met de trein kunt reizen).
- Medewerkers die met OV reizen kunnen, in het geval dat het OV niet rijdt, alle kilometers declareren. Het voorstel van de werkgever was om dit te maximeren op 35 kilometer enkele reis.
- Pilot Anders Werken/ Regelruimte voor kantoorpersoneel wordt voortgezet.
- Contract voor onbepaalde tijd na 2 maanden proeftijd (dit geldt niet voor functies waarvoor specifieke opleidingstrajecten moeten worden afgerond, b.v. Trdl)
- Maaltijdvergoeding gaat ook voor loonschaal 8 t/m 11 gelden (nu is dat t/m loonschaal 7)
- Er wordt niet doorgewerkt na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het beleid is ook dat dit het geval bij ingehuurde medewerkers.
- Ontwikkelen is de norm; de werkgever heeft genoeg budget beschikbaar voor persoonlijke ontwikkelen. Dit wordt vastgelegd binnen “het gesprek”. De zgn. 3-5-7 systematiek geen onderdeel geworden van de voorwaarden.
- Ken uw CAO, ProRail biedt de vakbonden de mogelijkheid om CAO  in een dagdeel aan de medewerkers toe te lichten.
- Vakbondsfaciliteiten worden in de cao opgenomen.