Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Vitaliteit en vakmanschap bij UWV

Een update over het overleg van de vakorganisaties bij het UWV

Redactie
Door Redactie 18 december 2019

Vitaliteit, vakmanschap en geld. Belangrijke thema's in het overleg van de vakorganisaties bij het UWV. Lees hoe het staat met de afspraken en input voor nieuwe onderhandelingen.

Cao 2019 - 2020

In het voorjaar 2019 hebben jullie met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar (2019 - 2020). De belangrijkste items van het onderhandelaarsakkoord zijn:

  • de structurele loonsverhoging van 3% per jaar (dus ook komende januari) 
  • het Vitaliteitspact voor oudere werknemers.

Vitaliteitspact

Het Vitaliteitspact loopt sinds september 2019. Ruim 450 collega’s hebben zich daarvoor aangemeld. Er is nog geen specifieke geschillencommissie/begeleidingscommissie om deze regeling uit te voeren. Maar begin 2020 komt er een officiële vorm en status, inclusief 2 vertegenwoordigers namens de vakorganisaties.

Reparatie 3e ww-jaar

In mei 2019 is de reparatie van het 3e ww-jaar ingegaan. Op je loonstrook zie je de premiebetaling hiervoor (dat is nu 0,3% van het brutoloon). De reparatie werkt als een aanvullende verzekering en de premie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Ambtenarenstatus medewerkers UWV

Over de doorvoering van de WRNA voor de medewerkers van UWV hebben we met de werkgever afgesproken, dat de werkgever binnenkort een duidelijke brief stuurt aan alle medewerkers, waarin ze de consequenties melden. In maart 2020 leggen alle medewerkers de eed of belofte af.

Versterk jij de LAC (Landelijke Advies Commissie)?

Voor de LAC (Landelijke advies commissie) zoeken wij nog een paar nieuwe kaderleden. De LAC houdt zich vooral bezig met cao-gerelateerde zaken. Als LAC-lid ben je direct betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe CAO. De LAC is nu druk bezig met: de beoordelingscyclus, SLIM werken en het pensioen (de pensioenen worden bij UWV in 2020 niet gekort).
Het Werkbedrijf is al goed vertegenwoordigd. Voor een evenwichtige afspiegeling zoeken we vooral leden uit de divisies:

  • SMZ 
  • Uitkeren 
  • het Hoofdkantoor 
  • K&S.

We hebben minimaal 6 bijeenkomsten per jaar en deze dagen zijn volledig te compenseren via het vakbondsverlof.
Heb je interesse, mail de bestuurder.

Cao-symposium

Op 28 november 2019 organiseerden de vakbonden voor alle UWV-medewerkers het cao-symposium ‘Vakmanschap verdient waardering’. Vele medewerkers van het UWV waren daar aanwezig. De deelnemers konden hun bevindingen en ervaringen delen over 4 cao-onderwerpen. En de input gaat mee naar de volgende cao-onderhandeling in het najaar 2020.
De thema’s waaraan we volle aandacht besteden:

  • Het goede gesprek 
  • Mijn vakmanschap 
  • Geld en belonen 
  • Persoonlijke vitaliteit.