Tweede cao overleg ZR: goede stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet…

Donderdag 30 november laatste onderhandelingsronde

Portret Iris van der Veen
Door Iris van der Veen 27 november 2023

Op vrijdag 24 november spraken de vakbonden en ZR verder over jullie nieuwe cao ZR 2023-2024. Jullie werkgever reageerde inhoudelijk op onze voorstellen. Er zijn punten waar we elkaar gevonden hebben, maar ook punten die nog verder moeten worden besproken. De loonsverhoging is een belangrijk onderdeel waarbij we elkaar nog niet hebben gevonden. Donderdag 30 november praten wij verder.

Constructief gesprek

De onderhandelingen worden tot nu toe als constructief ervaren door de vakbonden. Alle partijen luisteren goed naar elkaars standpunten en proberen elkaar te begrijpen. Over een aantal punten zijn we het al eens, onder de voorwaarde dat we overeenstemming bereiken over een totaalpakket:

  • Protocol afspraken: fiscale verrekening vakbondscontributie, werkgeversbijdrage, niet verhalen WGA-gedifferentieerde premie
  • Verhoging van de bijdrage in de ziektekosten naar €100,--
  • Verhoging van de kilometervergoeding naar €0,23 met ingang van 1 januari a.s.
  • Invoering van het plusrooster nadat Dehora (PlanPoint) is ingevoerd, zodat naleving van de Arbeidstijdenwet geborgd kan worden.

Zeeland stelt verder voor om jullie functiewaarderingssysteem te updaten omdat dit sterk verouderd is. Ook werkt de directie een voorstel uit dat het laten uitbetalen van overwerk financieel stimuleert. Over andere onderwerpen zijn we nog in gesprek.

Loonsverhoging

Een belangrijk onderwerp waar we nog niet op één lijn zitten is de loonsverhoging. Uit de enquête is gebleken dat dit onderwerp voor jullie bovenaan staat. Dit is begrijpelijk gezien de hoge kosten.

Jullie werkgever is na onze voorstellenbrieven teruggekomen met het volgende loonbod:

  • Verhoging van de salarissen met 4% per 1 oktober 2023 (met terugwerkende kracht)
  • Verhoging van de salarissen met 1% per 1 januari 2024

De vakbonden hebben aangegeven dat dit loonbod onvoldoende is en hebben een tegenvoorstel gedaan van 9% per 1 oktober 2023 (met terugwerkende kracht).

Vervolggesprek op 30 november a.s.

ZR heeft ons loonbod gehoord en gaat dit intern bespreken. Donderdag 30 november praten wij hierover verder. Uiteraard houden we je op de hoogte van het vervolg.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.