Nu al een akkoord!

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Metalektro

Redactie
Door Redactie 22 september 2022

Na twee onderhandelingsrondes is het al zover: we hebben een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao Metalektro bereikt. Het woord is nu aan de leden. Pas na jullie goedkeuring zijn de afspraken in het akkoord definitief. Stemmen kan tot en met 3 november.

Nu al een akkoord cao Metalektro!

Snel loonsverhoging

Zo’n snel akkoord in de Metalektro is historisch te noemen, want de afgelopen jaren waren hiervoor langdurige stakingen nodig. Maar we leven ook in historisch moeilijke tijden. In deze tijd waarin heel veel mensen de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, willen wij dat mensen zo snel mogelijk loonsverhoging krijgen. Daarom wilden we nu een akkoord bereiken, zodat de loonsverhoging met ingang van de nieuwe cao (op 1 december 2022) ook daadwerkelijk kan worden uitbetaald.

Hebben we dan wel alles eruit gehaald?

FNV Metaal wil een aantrekkelijke en moderne cao. Met goede afspraken over eerlijke beloning, werkzekerheid, werktijden, scholing en gezond naar je pensioen. Dat is gelukt, we zijn tevreden over de gemaakte afspraken.

Welke afspraken hebben we gemaakt?

 • De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 (18 maanden).

 • 5,5% per 1 december 2022
 • 3,5% per 1 januari 2024
 • € 60 per maand gedurende de looptijd van de cao, dit is voor een modaal inkomen 2% loonsverhoging. Deze afspraak geldt ook voor uitzendkrachten.
 • Door deze structurele loonsverhogingen is het uurloon per 1 januari 2024 minimaal € 14.

Het loon stijgt in totaal met 11%. Vanaf 1 december 2022 stijgen modale lonen (dat zijn de meest voorkomende lonen) met 7,5%. Een jaar later komt daar nog eens 3,5% structureel bij.

 • Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao 1.800 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.

 • Geen verplichting tot overwerk meer, dit kan alleen nog bij echte calamiteiten.
 • Er komt een pilot over werktijdregelingen met de vakbonden afspreken. Deze proef evalueren we voor 1 januari 2024.
 • De vierdaagse werkweek mag alleen nog worden geweigerd door de werkgever bij zwaarwegend bedrijfsbelang.

 • Er komen weer scholingsvouchers waarmee je zelf bepaalt wat jij wilt leren.

 • Het generatiepact is verlengd. Je kunt minimaal tot en met 31 december 2028 deelnemen aan deze regeling. De salarisgrens in de generatiepactregeling wordt ge├»ndexeerd met de in de cao overeengekomen structurele loonsverhogingen.
 • De Duurzame Inzetbaarheidsdag blijft bestaan (de tekst in de cao wordt verduidelijkt).
 • We verlengen de huidige pensioenregeling (BUO) en we starten de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling in het voorjaar van 2023.

 • Er komen redelijke reiskosten-, thuiswerk- en stagevergoedingen voor werknemers.
 • Vakbondsleden mogen deelnemen aan een cao-scholingsdag.
 • Vakbondscontributie mag fiscaal worden verrekend via de werkkostenregeling.
 • Vakbonden mogen gebruikmaken van de gebruikelijke communicatiekanalen binnen het bedrijf.
 • De strategische agenda die de basis is van de huidige goede verhoudingen tussen cao-partijen, wordt verder vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke aanpak van vergroening van de industrie en het aandacht vragen voor personeelskrapte richting overheid. Daarnaast zetten we een onderzoek uit naar de positie van de sector.

 

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord. Er zijn meer afspraken gemaakt. Hierover informeren we je zo gauw mogelijk via de cao-krant en fnv.nl/cao-metalektro.

Het woord is nu aan de leden

Onze leden mogen de komende tijd stemmen over dit akkoord. Zij ontvangen in oktober een cao-krant met uitleg over de gemaakte afspraken en een uitnodiging om te stemmen. Stemmen kan tot en met 3 november 2022. Pas als de leden akkoord zijn, is er definitief een nieuwe cao.

Word lid van de FNV

Nu is het moment! Als nieuw lid mag je direct stemmen over het cao-akkoord Metalektro.

Ja, ik word lid 

Of maak je collega lid en verdien een tientje

Download

 

Naar cao-traject pagina

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.