We hebben een akkoord!

over een nieuwe cao Metaal en Techniek

Redactie
Door Redactie 8 april 2022

We hebben er samen hard voor geknokt en het is gelukt! Na vele maanden praten en staken is er eindelijk een onderhandelaarsakkoord met 4 van de 5 werkgeversorganisaties over een nieuwe cao in de Metaal & Techniek. Het woord is nu aan de leden. Pas na jullie goedkeuring zijn de afspraken in het onderhandelaarsakkoord definitief.

We hebben een akkoord cao Metaal en Techniek!

We komen van ver!

We wilden een eerlijke en fatsoenlijke cao. Een cao die het werken in de sector aantrekkelijker maakt. Een cao waaruit respect en waardering voor jou en jouw werk blijkt. Maar maandenlang was het gat tussen wat de werkgevers wilden en wat wij wilden, enorm groot. Werkgevers boden schandalig weinig en wilden daar ook nog eens een flink aantal verslechteringen voor terug.

Effect van stakingen

Na de vele 24-uurs stakingen waar werkgevers echt last van hadden en onze aankondiging van een reeks 48-uurs stakingen, kwam er eindelijk beweging aan werkgeverszijde. Voldoende om weer te gaan onderhandelen, met een onderhandelaarsakkoord als resultaat. Maar…

Werk jij in de metaalbewerking?

Het onderhandelaarsakkoord is niet ondertekend door de Koninklijke Metaalunie, de werkgeversorganisatie voor de metaalbewerkingsbedrijven. Zij hebben tot 15 april - Goede Vrijdag – de tijd om dit alsnog te doen. Ondertekenen ze het akkoord niet, dan geldt de nieuwe cao niet voor de werknemers in de metaalbewerking. We gaan dan door met staken in bedrijven die zijn aangesloten bij de Metaalunie.

Hebben we nu alles wat we wilden?

Nee, niet alles. We hebben een bovengemiddelde loonsverhoging binnengehaald. Maar helaas maakt die niet de huidige hoge inflatie goed. We merken als FNV dat bij deze ongekende inflatie koopkrachtbehoud niet te regelen is in cao’s. Het is aan het kabinet om deze gaten te repareren en daar maken we ons in Den Haag ook hard voor!

Tevreden over het totaal aan afspraken

Waarom hebben we toch een akkoord gesloten? Zoals gezegd, we komen van ver. En op andere gebieden - denk aan de regeling vervroegd uittreden (RVU), werktijden en jeugdlonen - hebben we goede afspraken kunnen maken en verslechteringen tegen kunnen houden. Kijkend naar het totaalplaatje vinden we dat we dit akkoord aan onze leden moeten voorleggen.

De hoofdpunten uit het akkoord

1 oktober 2021 – 1 april 2024 (30 maanden)

- Per 1 juli 2022

    - € 42,50s structueel

    - € 382,50 eenmalig, dit is compensatie voor gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige cao

- Per 1 september 2022: 2,75%

- Per 1 maart 2023: 3,25%

- Per 1 januari 2024: 0,6%

  • De gemiddelde totale loonsverhoging in 2022 (centen en procenten) is omgerekend 4,15%.
  • De momenten van de loonsverhogingen liggen kort op elkaar, waardoor de lonen binnen 11 maanden met 7,4% gestegen zijn.
  • De gemiddelde loonsverhoging tijdens de looptijd van de cao is 3,2% per 12 maanden.

Tijdens deze cao-periode stijgen de jeugdlonen en lonen van BBL’ers met circa 10%. Daarnaast komt er een werkgroep die zich ten doel stelt om de jeugdlonen af te schaffen.

De RVU wordt zo snel mogelijk ingevoerd en geldt voor werknemers met een loon tot € 3.750 (dit bedrag wordt geïndexeerd met de cao-loonsverhogingen, dit betekent dat dit bedrag aan het eind van de cao-periode € 4.050 is) of die in ploegen- of consignatiedienst werken. Daarnaast geldt de voorwaarde dat je 5 jaar of langer in de sector moet werken.

De variant 80% werken/90% loon/100% pensioenopbouw van de generatiepactregeling geldt voor onbepaalde tijd en blijft een recht.

Het totaal aantal seniorendagen blijft gelijk. Wel schuiven de dagen op. Bij 54 jaar krijg je geen seniorendagen meer, maar bij 56 en 57 jaar krijg je er een dag bij.

We gaan onderzoek doen naar gezonde roosters, zeggenschap over werktijden, balans werk en privé, consignatiediensten en andere onderwerpen binnen het thema werktijden.

De werknemerspremie reparatie 3e jaar WW kan tot en met 2024 naar 0%, omdat er meer dan voldoende buffer is opgebouwd om uit te keren. Dit betekent dat je tot eind 2024 niet de 0,2% premie hoeft te betalen, hierdoor stijgt je netto loon.

  • Afspraken uit de vorige cao over duurzame inzetbaarheid, loopbaancoaches, scholingsvouchers en re-integratie worden voortgezet in deze cao.
  • Werkgevers hebben de intentie om 5000 flexkrachten een vast contract te bieden.

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord. Er zijn meer afspraken gemaakt. Hierover informeren we je via de cao-krant en fnv.nl/cao-mt. Ook houden we informatiebijeenkomsten waar we het akkoord toelichten en jij vragen kunt stellen. Houd hiervoor onze website en je mailbox in de gaten.

Het woord is nu aan de leden

De leden voor wie de cao zal gelden mogen de komende tijd stemmen over dit akkoord. Je ontvangt over enkele weken de cao-krant met een uitnodiging om je stem uit te brengen.

Word lid!

Zonder de druk van de duizenden stakers was dit akkoord er nooit gekomen. Samen ben je sterk, zo blijkt weer eens. Nog geen lid? Meld je dan aan!

Aanmelden

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.