Nieuwe cao Metalektro definitief

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 13 september 2021

De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao Metalektro. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022.

Strategische agenda

De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe afspraken over onder andere loonsverhoging, pensioen en vervroegd uittreden, is er deze keer ook afgesproken gezamenlijk een strategische agenda te ontwikkelen.

Vakbonden en werkgevers gaan zich vanaf nu samen hard maken voor:

 • een betere (inter)nationale industriepolitiek
 • een arbeidsmarkt met perspectief
 •  goede arbeidsverhoudingen.

Cao-partijen gaan direct aan de slag met de uitwerking van de strategische agenda. De uitvoering ervan start uiterlijk 1 januari 2022.

De hoofdpunten uit het akkoord

We wilden een eerlijke en fatsoenlijke cao. Een cao die het werken in de sector aantrekkelijker maakt. Dat is gelukt, we zijn tevreden over de gemaakte afspraken.

De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022 (24 maanden).

 • 2,3% per 1 juli 2021
 • 3% per 1 februari 2022

Werknemers krijgen op 1 oktober 2021 een eenmalige uitkering als zij sinds 1 december 2020 in dienst zijn van dezelfde werkgever. Deze eenmalige uitkering is 2,3% over 7x het feitelijke maandsalaris van juni 2021 inclusief de ploegentoeslag of de toeslag voor consignatiediensten. De uitkering wordt berekend over het basismaandsalaris tot een maximum van 4.500 euro (voltijdssalaris).

De structurele loonsverhogingen gelden ook voor uitzendkrachten.

Per 1 januari 2022 worden de jeugdlonen afgeschaft.

Cao-partijen zijn in november 2020 overeengekomen dat de pensioenpremie in 2021 met 1,19% en in 2022 met 0,39% stijgt. Werkgevers betalen deze premiestijging. Daarnaast werd overeengekomen dat de pensioenopbouw van 1,875% naar 1,815% gaat.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen mensen met zwaar werk tot maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd een aanvraag indienen om vervroegd uit te treden. Houd er rekening mee dat  het verwerken van deze aanvraag ongeveer 6 maanden duurt. Als werknemer krijg je dan 21.000 euro bruto per jaar, wat netto gelijk is aan een AOW-uitkering. Daarnaast mogen werknemers het fiscale maximum aan vrije dagen opbouwen. 

Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao 2400 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.

Het generatiepact is ook in de volgende cao opgenomen. Je kunt tot minimaal 1 december 2023 starten met deelnemen aan deze regeling. De varianten en voorwaarden blijven hetzelfde als in de vorige cao. Informatie over deze regeling vind je op generatiepactmetalektro.nl

 • Voortzetten van ontwikkelvouchers
 • Loopbaancoaches/Duurzame Inzetbaarheid-consulenten
 • Persoonlijk opleidingsbudget
 • 5xbeter/ Verbetercoaches.

 • Een gezamenlijke werkgroep gaat onderzoek doen naar het ontstaan en voorkomen van verlofstuwmeren en de mogelijkheden van een weekrooster van 4 x 9 uur.
 • Ook komt er meer aandacht voor de vraag hoe belastende roosters voorkomen kunnen worden.
 • De verplichting tot overwerk wordt ook beperkt, mensen mogen maximaal 10 uur per 4 weken overwerken.
 • Als vakbonden daarom vragen gaat de werkgever (binnen 2 maanden) met cao-partijen het gesprek aan over de stand van zaken in het bedrijf, zoals werktijden, overwerk, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, werkgelegenheid.

 • Vakbondscontributie mag fiscaal worden verrekend via de werkkostenregeling.
 • Werknemers die vanaf 1 januari 2021 lid zijn van een vakbond mogen in 2022 deelnemen aan een cao-scholingsdag.
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.