Mijn werkgever in de metaal is creatief met verlof. Mag dat?

Redactie
Door Redactie 4 mei 2020

We krijgen tijdens de coronacrisis heel veel vragen over ATV en verlofdagen. We zetten de belangrijkste zaken over dit onderwerp op een rij.

Wat mag de werkgever wel of niet regelen met jouw ATV- en verlofdagen?

Wat mag wel en wat mag niet? 

In de cao’s staan (on)mogelijkheden. Die leggen we hieronder per cao uit. Het uitgangspunt is dat jij niet verplicht kunt worden om vrije dagen op te nemen. Maar in overleg en met jouw instemming is veel mogelijk.

In de cao is afgesproken dat een aantal vakantiedagen in/na overleg met de OR kan worden vastgesteld. 

• de 1e dag na overleg met de OR

• de 2e en 3e dag met instemming van de OR 

• de 4e en meer dagen met instemming van de OR, na raadpleging van de medewerkers

Voor het vaststellen van de collectieve vakantiedagen is het uitgangspunt dat dit voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen, moet gebeuren. Dus op basis van de wet en de cao (art. 4.1) kan een werkgever niet eenzijdig of in samenspraak met de OR voor dit jaar nog snel collectieve vakanties aanwijzen.

Verder regelt de cao het vaststellen van roostervrije tijd. 24 roostervrije uren kan de werkgever vaststellen na overleg met de OR. Voor het vaststellen van 25 of meer roostervrije uren moet de werkgever aan de OR instemming vragen; de OR moet daar voorafgaand de werknemers raadplegen (art. 4.2).

In de cao (art. 54 lid 2) staat dat een werkgever een collectieve aaneengesloten vakantie kan vaststellen. Dit moet wel voor 1 januari gebeurd zijn. Als er een wettelijk verplichte OR is, moet dit in overleg met de OR. Heeft de werkgever geen OR dan zal dit na overleg met een PVT of werknemersdelegatie vastgesteld worden. Een werkgever kan dus nu op basis van de cao niet opeens eenzijdig of in overleg de OR een collectieve aaneengesloten vakantie vaststellen. Daarvoor is hij voor dit jaar te laat.

In artikel 55 staan bepalingen over het vaststellen van vakantiedagen door de werkgever. De werkgever mag maximaal 3 collectieve vakantiedagen per jaar na overleg met de OR/PVT/werknemersdelegatie afspreken. Let op: er staat na overleg, dus de OR hoeft niet in te stemmen.

Ook is bepaald dat een werkgever op een bouwwerk meer dan 3 collectieve vakantiedagen mag vaststellen na overleg met OR/PVT/werknemersdelegatie. Dit is natuurlijk bedoeld voor de ‘bouwvak’. Helaas staat niet aangegeven hoeveel de werkgever maximaal mag vaststellen. Wanneer een werkgever deze bepaling misbruikt om tijdens deze coronacrisis een groot deel van de vakantiedagen (of alle) eenzijdig vast te stellen, zijn er eventueel mogelijkheden om dit aan te vechten, omdat dit in strijd is met het uitgangspunt van de wet: wens van de werknemer.

In de cao is niet bepaald hoe de ADV-tijd vastgelegd moet worden (door werkgever of werknemer). In de cao is alleen bepaald dat de vorm van de ADV in overleg met de OR/PVT/werknemersdelegatie (of als het bedrijf op ‘de lijst’ staat, in overleg met de vakbonden) vastgesteld moet worden. Omdat in de cao niet is bepaald hoe en wie over de vaststelling van de ADV-tijd gaat, kan een werkgever deze eenzijdig vaststellen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de gekozen vorm. Als er bijvoorbeeld gekozen is voor 2 uren ADV per week, kan een werkgever niet opeens de ADV-vorm eenzijdig wijzigen. Daar is dan weer instemming voor nodig. Een werkgever kan dus veel doen in samenspraak met de OR.

De cao schrijft voor dat een werkgever maximaal 3 collectieve vakantiedagen mag vaststellen na overleg met OR/PVT/werknemersdelegatie (art. 76). 

In deze cao is niet concreet bepaald hoe de ADV-tijd vastgelegd moet worden (door werkgever of werknemer). In de cao is alleen bepaald dat de vorm van de ADV in overleg met de OR/PVT/werknemersdelegatie vastgesteld moet worden. Een werkgever mag/kan ook kiezen om in samenspraak met de vakbonden de vorm van ADV te kiezen.

Omdat in de cao niet is bepaald hoe en wie over de vaststelling van de ADV-tijd gaat, kan een werkgever deze eenzijdig vaststellen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de gekozen vorm. Als er bijvoorbeeld gekozen is voor 2 uren ADV per week, kan een werkgever niet opeens de ADV-vorm eenzijdig wijzigen. Daar is dan weer instemming voor nodig. Een werkgever kan dus veel doen in samenspraak met de OR.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.