Ouderenregeling fysiek-zwaar-werk in cao Musea afgesproken

Ook bekend als “Generatieregeling”

Redactie
Door Redactie 16 februari 2024

Met betrokken partijen en onze achterbanraadpleging, melden we dat we dankzij de inzet van FNV Media & Cultuur én onze kaderleden een goede regeling voor fysiek-zwaar-werk hebben bereikt voor werknemers onder de cao Musea. De regeling wordt vanaf 01-03-2024 van kracht.

80-90-100 regeling

De 80-90-100 regeling wordt in de museumsector toegepast voor werknemers van 62 jaar en ouder (die fysiek zwaar werk verrichten). Deze werknemers kunnen onder voorwaarden - nadat is vastgesteld dat ze fysiek zwaar werk verrichten - hun arbeidstijd verminderen. Het inkomensverschil dat ontstaat wordt verdeeld tussen werkgever en werknemer. Verder blijft het pensioen hetzelfde, gebaseerd op het aantal uren dat je oorspronkelijk werkte.

De regeling heeft als doel ervoor te zorgen dat medewerkers langer kunnen blijven werken, wat goed is voor zowel de werknemer als de werkgever.

Beoordeling en toepassing

De regeling is gebaseerd op de "Beoordelingssystematiek fysiek-zwaar-werk in musea". Bij banen met zwaar lichamelijk werk beoordelen werknemers en werkgevers samen de fysieke belasting van het werk. Voor een aantal specifiek benoemde uitvoerende functies is de regeling altijd van toepassing. Voor alle andere uitvoerende functies kan een werknemer in aanmerking komen, afhankelijk van hoe zwaar het werk is en hoe lang het duurt.

Als je instroomt in deze regeling werk je 80%, ontvang je 90% van je salaris en bouw je nog steeds 100% pensioen op. De verdeling van de pensioenpremie tussen jou en je werkgever blijft hetzelfde als voor de regeling.

Instroomleeftijd

Je kunt aan de regeling deelnemen vanaf 62 jaar of ouder. Deelname is altijd vrijwillig, maar werkgevers zijn verplicht om mee te werken aan een aanvraag.

Urengrens 30-36 uur

Medewerkers die 30-36 uur per week werken, kunnen de regeling gebruiken. Ze moeten echter ten minste 24 uur per week blijven werken, waardoor een dienstverband van 30 uur de laagste grens is om van de regeling gebruik te kunnen maken. Dit komt doordat 80% van 30 uur gelijk is aan 24 uur.

Voorbeeld: Als iemand oorspronkelijk 36 uur werkt, gaat die persoon 28,8 uur per week werken, ontvangt 90% salaris en behoudt pensioenopbouw gebaseerd op 36 uur. Bij een oorspronkelijke werktijd van 35 of 34 uur, werkt men ook 80%, ontvangt 90% salaris en behoudt pensioenopbouw gebaseerd op de oorspronkelijke werktijd van 35 of 34 uur.

Duur van de regeling

De regeling duurt 5 jaar. Dit geeft aan dat werkgevers streven naar het overbodig maken van de regeling. Na de start wordt de regeling elke twee jaar geëvalueerd, voor het eerst in 2025. De manier waarop de evaluatie wordt gedaan, wordt samen besloten door de sociale partners.

Lengte dienstverband voor instroom

Je komt in aanmerking voor instroom na een dienstverband van 5 jaar bij dezelfde werkgever. In deze periode worden zowel tijdelijke dienstverbanden als dienstverbanden via een uitzendbureau meegerekend.

Overige voorwaarden

  • Vakantie-uren worden berekend op basis van 80% van de gewerkte uren. Vakantietoeslag wordt opgebouwd over 90% van het salaris. De pensioenpremie wordt berekend op basis van het oorspronkelijke pensioengevende salaris.
  • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte vervalt de deelname aan de regeling. Bij herstel naar 80% van de oorspronkelijke werktijd kan een werknemer opnieuw deelnemen aan de regeling. Voor langdurige ziekte wordt verder verwezen naar artikel 16, lid 2 van de Museum cao.
  • Deelname aan de regeling stopt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Stoppen met de regeling voor de AOW-leeftijd is niet mogelijk.
  • Bij deelname levert een medewerker eventueel aanwezige ouderendagen in. Ook maken werkgever en werknemer afspraken over de afbouw van eventuele aanwezige verlofstuwmeren.
  • Bij deelname aan de regeling mag een werknemer geen (nieuwe) betaalde nevenwerkzaamheden uitvoeren of bestaande uitbreiden.
  • Instroom in de regeling is mogelijk vanaf de 1e van iedere maand.
  • Als je in roosterdienst werkt, is het idee dat werkgever en werknemer roosteren op een manier die ervoor zorgt dat de regeling behouden blijft. Dit helpt medewerkers in fysiek veeleisende beroepen voldoende tijd te geven voor herstel tussen hun roosterdiensten.

Aanvullende informatie

  • Werkgevers worden aangemoedigd om soepel om te gaan met de regeling en kunnen zelfs positief afwijken ten gunste van de werknemer.
  • Het is belangrijk dat medewerkers goed op de hoogte zijn van hun keuzemogelijkheden. Als ze willen, kunnen ze advies vragen aan een onafhankelijk financieel adviseur.

Lees meer hierover op de website van Museumvereniging.

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.