Krappe meerderheid stemt in met eindbod orkestwerkgevers

Koopkracht niet volledig gerepareerd

Redactie
Door Redactie 19 oktober 2023

Een krappe meerderheid van 56% van de FNV-leden heeft ingestemd met het eindbod van de VVNO (orkestwerkgevers) voor de cao Nederlandse Orkesten. Dat betekent dat jouw nieuwe cao met 5% loonsverhoging een feit is. De cao loopt van 1 oktober 2023 tot 1 juli 2024.

Vrouw met muziekinstrument

Koopkracht niet volledig gerepareerd

Een groot aantal leden heeft naar verhouding tegengestemd. Dit heeft veel betekenis. Tegenstemmers kunnen zich niet vinden in het gegeven dat de koopkracht niet volledig is gerepareerd. Dit ondanks de totale loonstijging van 5% over deze periode van 9 maanden.

Als je de eerste cao-periode vanaf 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 meetelt is de loonstijging 8,5%, maar dan wel over 18 maanden. Deze keer telt de achteruitgang in koopkracht van orkestmusici extra zwaar omdat de inflatie eind 2022 al buitengewoon hoog was opgelopen. Inmiddels is de inflatie weer gedaald, maar de prijzen nog niet.  

Onvoldoende geld

De overheid heeft de orkesten onvoldoende financiële arbeidsvoorwaardenruimte toegekend om de looneis van 10% volledig te kunnen geven. De financiële positie van de orkesten is ook niet echt rooskleuring na corona en als gevolg van deels noodzakelijke kostenstijgingen. Daarom hebben veel leden wel ingestemd met het eindbod van de werkgevers.

Invoeren van automatische prijscompensatie

Volgend jaar gaan we opnieuw onderhandelen over jouw cao. We nemen dan de invoering van een automatische prijscompensatie (APC) mee. APC is een goed instrument om salarisachterstanden in te kunnen lopen en in de toekomst te voorkomen. Bovendien moeten de Nederlandse orkesten op artistiek en arbeidsvoorwaarden niveau concurrerend kunnen blijven op de (internationale) arbeidsmarkt van orkestmusici.

Andere voorstellen volgende cao  

 • Hoe om te gaan met de inzetbaarheid van deeltijders
  - Hoe kan binnen de groepen een rechtvaardige inzetbaarheid van de deeltijders worden gecreëerd?
  - Wordt er bij de mensplanning/het opstellen van roosters wel voldoende rekening gehouden met de (duurzame) inzetbaarheid?
  - Zijn de verlofregelingen voldoende doeltreffend? Het kan niet zo zijn dat je voor een deeltijdsalaris 100% beschikbaar moet zijn.
  - Moet de beschikbaarheid van deeltijders verder worden beperkt?  
   
 •  De invulling van de seizoensnorm van 1528 uur (full time)
  Er zijn grenzen aan de efficiency die met betrekking tot de inzetbaarheid kan worden bereikt.
  - Worden in de praktijk de podiumactiviteiten en andere activiteiten die met het musiceren verband houd met de menselijke maat berekend?
  - Is er wel voldoende ruimte voor een goede voorbereiding (forfait) in relatie tot de aantallen producties en de daaruit voortkomende taken die het orkest organiseert?
  - Moeten er grenzen aan de inzetbaarheid en beschikbaarheid van musici worden gesteld om de duurzame inzetbaarheid van musici te verbeteren en de werkdruk te verlagen?

Mail ons jouw ideeën

Als jij hier ideeën over hebt, dan horen we deze graag. Met jouw ideeën als uitgangspunt gaan we aan de slag om jouw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit kan via cbb-mediacultuur@fnv.nl. Hier kun je ook laten weten hoe je denkt over de invoering van een APC.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.