Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Stemming over eindbod cao publieke omroepen

Breng voor 14 maart je stem uit

Redactie
Door Redactie 08 maart 2022

Na vele onderhandelingen over jouw cao hebben de omroepen de onderhandelingen over de cao beëindigd en ons een eindbod voorgelegd. Graag hadden wij samen met de werkgevers een gezamenlijk resultaat bereikt, helaas is dat niet gelukt. Je kunt tot 14 maart stemmen over dit eindbod. Wij leggen dit neutraal aan je voor.

Pen bij blad

Wat bieden de omroepwerkgevers?

 • Een cao voor 2 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 
 • Werkzekerheid 
  • Per 1 januari 2024 zullen alle omroepen een verhouding van minimaal 70% vaste banen en maximaal 30% tijdelijke banen hebben. Hiervan kan niet worden afgeweken. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige verhouding van minimaal 60% vast en maximaal 40% tijdelijk. 
 • Koopkracht 
  • Loonsverhoging per 1 januari 2022: 3%.
  • Loonsverhoging per 1 januari 2023: 2%.
  •  Op 1 juli 2022 een eenmalige uitkering van 1% van het totale jaarsalaris van 2022.
 • Verhoging van de zzp-tarieven 
  • Als er sprake is van een voortzetting van of vergelijkbare nieuwe opdracht zal een omroepopdrachtgever, in het aanbod voor een overeen te komen tarief, het jaarlijks van overheidswege aan publieke omroepen toe te kennen accres verdisconteren. In 2022 is het accres vastgesteld op 1,8 %.
 • Aanvullend geboorteverlof
  • Medewerkers die 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen zullen 100% doorbetaald worden gedurende deze periode. Dit betekent dat de werkgever de UWV uitkering van 70% procent van het loon aanvult met 30%.

Lees hier de volledige tekst van het eindbod.

Voorstellen van de FNV

In augustus 2021 is de FNV-leden gevraagd wat zij belangrijk vonden. Helaas zijn er een heleboel onderwerpen niet in het eindbod van de werkgever terecht gekomen. Lees hier de voorstellen van de FNV.

Neutraal

Het eindbod leggen we neutraal aan je voor. Hieronder lees je waarom.

Werkzekerheid

De werkgevers zetten een belangrijke stap door de verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten aan te passen, van minimaal 60% naar minimaal 70% vaste contracten. Hiermee wordt een eerste stap gezet in het vergroten van de werkzekerheid. Het aantal tijdelijke contracten wordt verminderd van maximaal 40% naar maximaal 30% tijdelijke contracten voor medewerkers in dienst van de omroepen. De FNV heeft de afgelopen jaren de werkgevers gewezen op de noodzaak om de werkzekerheid te vergroten.

Koopkracht gaat achteruit

De loonontwikkeling in het eindbod is onvoldoende om jou te compenseren voor verlies van koopkracht (DNB verwacht een inflatie voor 2022 en 2023 van 4% per jaar). De loonsverhoging in het eindbod is 3% voor 2022 en 2% voor 2023. De zzp-tarieven worden jaarlijks verhoogd, maar blijven achter bij de cao-lonen.

Stem nu

FNV-leden kunnen stemmen tot en met 13 maart 2022 - 00.00 uur. Dus breng nu direct jouw stem uit. Op 14 maart worden de stemmen geteld. We brengen je op de hoogte van de uitslag.

Breng je stem uit

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op, andree.ruiters@fnv.nl