Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf

FNV-leden kunnen nu stemmen

Redactie
Door Redactie 12 januari 2021

Na drie onderhandelingsrondes hebben de vakbonden, waaronder de FNV, een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers over jouw nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf. Gezien de omstandigheden waaronder het akkoord werd bereikt is het geen goed, maar ook geen slecht resultaat. Wij leggen het resultaat dan ook neutraal aan je voor.

Belangrijkste punten onderhandelingsresultaat

  1. Looptijd: De cao heeft een looptijd van 17 maanden: van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021
  2. Salarissen: De salarissen en salarisschalen worden als volgt verhoogd: per 1 februari 2021 1% structureel en per 1 oktober 2021 1% structureel. 
  3. Duurzame inzetbaarheid: Cao-partijen blijven het belang van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, zoals geregeld in artikel 7.1 van de cao, benadrukken. De maatschappij is voortdurend in verandering, wensen en behoeften van bedrijven en consumenten veranderen en de arbeidsmarkt verandert. Werknemers krijgen te maken met organisatieveranderingen, wisselen vaker van baan en werken langer door. Op zowel werkgevers als werknemers rust de plicht om actief bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. Dit alles vraagt flexibiliteit van werknemers op gebied van kennis, vaardigheden en competenties, tijdsinvestering van werknemers en investering door werkgevers in permanente scholing en ontwikkeling van werknemers. Tegelijkertijd hebben werknemers behoefte aan meer autonomie en zeggenschap over de inhoud van hun werk. Door deze ontwikkelingen is het zowel voor bedrijven als voor werknemers van belang dat zij hun werk vitaal, competent, betrokken en met plezier kunnen doen. Aandacht voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven is daarom van groot belang en een zaak van zowel werkgever als werknemer. Het maken van afspraken over dit beleid is een onderwerp dat door decentraal overleg in de bedrijven zal worden vormgegeven. 
  4. Garantiefonds Werk naar werk: De werknemer die werkloos wordt als gevolg van faillissement wordt, mocht de (voormalige) werkgever niet in staat zijn de in de onderneming overeengekomen begeleiding van Werk naar werk te bekostigen, in staat gesteld dit traject toch te volgen door een financiering uit het Garantiefonds Werk naar werk. Dit fonds wordt beheerd door het Bedrijfstakbureau (BTB) en vervult een vangnetfunctie. Beschikbare middelen, randvoorwaarden en nadere afspraken over de inzet van dit fonds worden gemaakt binnen het BTB. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de werknemer waarvan de (voormalige) werkgever lid is/was van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU).
  5. Thuiswerken: Thuiswerken is in 2020 de norm geworden. Alles wijst erop dat na de coronacrisis meer werknemers vaker vanuit huis zullen werken. Binnen de onderneming dient naast de afspraken op basis van Plaats- en Tijdonafhankelijk werken (artikel 5.2 van de cao) aandacht te zijn voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van thuiswerken. Vragen die daarbij centraal staan zijn onder meer: welke zijn de consequenties van meer thuiswerken voor het kantoor en voor de werkplekken op het kantoor en thuis; welke voorwaarden en afspraken worden gemaakt binnen het bedrijf aangaande de mogelijkheid om ook delen van de week thuis te werken; hoort hier ook een thuiswerkvergoeding bij, en zo ja, hoe verhoudt die zich tot bestaande regelingen en vergoedingen. Dit vraagt ook om het vormgeven van (vernieuwd) mobiliteitsbeleid binnen ondernemingen. Het maken van afspraken over thuiswerkbeleid dient in het betreffende decentraal overleg in de ondernemingen plaats te vinden. 
  6. Actualisering functiegebouwen: Gedurende de looptijd van de cao zullen cao-partijen tot actualisering van de functiegebouwen in de cao overgaan. 
  7. Pensioenopbouw bij geboorteverlof: De pensioenopbouw voor de partner bij geboorteverlof wordt gedurende het geboorteverlof voortgezet op basis van het reguliere salaris overeenkomstig de gebruikelijke verdeling premie werkgever/werknemer. 
  8. Cao-bijdragen: De bijdrage van de werkgever aan het Bedrijfstakbureau (artikel 18.1.2 van de cao) bedraagt per 1 januari 2021 0,027% De bijdrage van de werknemer aan de Stichting Arbeidsongeschiktheidsvoorziening UB (artikel 8.3 lid 4 van de cao) bedraagt per 1 januari 2021 0,302%.
  9. Dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving: De dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving is gedeeltelijk herzien.
  10. Dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving: De dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving is gedeeltelijk herzien.

Breng je stem uit
Ben je FNV-lid? Dan kun je tot en met vrijdag 22 januari 2021 12.00 uur je stem uitbrengen over het resultaat. Alle FNV-leden hebben een e-mail ontvangen met een link naar het stemformulier.