Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Vakantie en ziek bij KLM grondpersoneel

portret Jan van den Brink
Door Jan van den Brink 04 maart 2021

De laatste tijd krijgen we veel vragen en klachten over afgeschreven vakantiedagen terwijl men ziek is. FNV Luchtvaart heeft onze juristen hierover geraadpleegd en KLM aangeschreven. KLM heeft daarop gereageerd. We constateren nu dat KLM en FNV Luchtvaart het eens zijn wat betreft de regels, alleen wij zien dat de uitvoering nog wel eens anders is.

Wanneer mag KLM vakantiedagen afschrijven indien je ziek bent?

  • Indien je ziek bent, op vakantie gaat en geen re-integratie mogelijkheden(*) hebt, mag KLM geen vakantiedagen afschrijven.
  • Indien je ziek bent en wel re-integratie mogelijkheden(*) hebt, moet je voor vakantie toestemming aan KLM vragen. KLM kan aan het verlenen van toestemming de voorwaarde verbinden dat je dan wel vakantiedagen opneemt. KLM mag in deze situatie vakantiedagen afschrijven. 
  • Bovenstaande twee regels geldt zowel voor de situatie als je ziek bent en vervolgens op vakantie gaat, als voor de situatie dat de vakantie al gepland is en tussen aanvraag vakantie en ingang vakantie ziek wordt.
  • Wanneer je tijdens de vakantie ziek wordt, gelden de reguliere regels voor ziekmelden. KLM mag geen vakantiedagen afschrijven vanaf de dag dat je je ziek hebt gemeld. Je hoeft niet te bewijzen dat je niet van je vakantie hebt genoten. Alleen wanneer jij expliciet toestemming geeft om vakantiedagen af te schrijven tijdens vakantie, mag KLM de vakantiedagen wel afschrijven.

(*) = Degene die bepaalt of er re-integratie mogelijkheden zijn, is de bedrijfsarts.
 
Indien er volgens jou onterecht vakantiedagen zijn afgeschreven, adviseren wij je naar je leidinggevende dan wel naar personeelszaken te gaan, om die vakantiedagen terug te vragen.

Indien er dan nog een geschil blijft bestaan over het teruggeven van de vakantiedagen, kun je dat bij ons melden, dan gaan onze juristen ermee aan de slag.
Melden kan op dit emailadres: luchtvaart@fnv.nl

Winstuitkering

De werknemers met een inkomen minder dan 1,5 keer modaal ontvangen, als compensatie voor het opschorten van de loonsverhogingen, de winstuitkering 2019. Dat is de afspraak die FNV Luchtvaart heeft gemaakt op 30 september 2020 bij de onderhandelingen over de werknemersbijdrage.

Die winstuitkering wordt in twee delen betaald. KLM heeft toegezegd dat ze er alles aan zal doen om het eerste deel deze maand uit te betalen: “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dat gebeuren” zei KLM.

Volgende week horen we of dit ook daadwerkelijk gebeurt.
In oktober volgt het tweede deel van de winstuitkering.