Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Transavia wil voor grondpersoneel een ‘plus cao’ afspreken

portret Birte Nelen
Door Birte Nelen 05 februari 2020

Op dinsdag 4 februari is verder onderhandeld over de cao voor het Transavia grondpersoneel met als ingangsdatum 1 april. We hebben deze dag onderhandelen gebruikt om door te praten over zoveel mogelijk inhoudelijke onderwerpen. Het overleg verliep prettig en constructief.

Vliegtuig Transavia

Natuurlijk zal het proces later spannender worden, dan zal moeten blijken in hoeverre Transavia wil investeren in de werknemers. Op 28 februari vindt de volgende onderhandeling plaats.

Het mag duidelijk zijn: een plus cao

De onderhandelingsdelegatie namens Transavia gaf aan dat het goed gaat met het bedrijf. In 2019 is een mooie winst geboekt en ook de vooruitzichten voor 2020 zijn goed. Er is wat de werkgever betreft ruimte om een plus-cao af te spreken. De delegatie ziet aanknopingspunten in de voorstellen van de 3 grondbonden, maar geeft aan dat aan het totaalpakket een te groot kostenplaatje hangt.

Verbetering WDT en meetellen toeslagen bespreekbaar 

FNV Luchtvaart heeft in de cao-inzet voorgesteld om de toeslag voor wisseldiensten (WDT) te verbeteren. Wij stellen concreet voor om de factor te verhogen. Ook hebben we voorgesteld om de wisseldiensttoeslag mee te laten tellen voor de eindejaarsuitkering en winstdeling. 

Hetzelfde geldt voor de nevenfunctievergoedingen, die we graag laten meetellen voor pensioen, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstdeling. De delegatie van Transavia stond niet negatief tegenover beide voorstellen. Wij verwachten op deze onderwerpen goede afspraken te gaan maken.

Overwerk voor parttimers pas bezwaarlijk na 40 uur 

Dat geldt helaas niet voor ons voorstel om de overwerkregeling in te laten gaan wanneer meer wordt gewerkt dan het aantal contracturen. Tot onze verbazing vindt Transavia dat compensatie voor overwerk voor een parttimer pas hoeft als er meer dan 40 uur wordt gewerkt. Wij staan voor gelijke behandeling, ongeacht contractpercentage. Deze discussie gaat nog een staartje krijgen.

Besteding 700 euro duurzaam inzetbaarheidsbudget

Er is ook discussie gevoerd over het aanbod aan werknemers ter besteding van het DI-budget. De leden van FNV Luchtvaart vinden het aanbod te beperkt. Wij stellen voor om vrije keuze te geven bij besteding, of desnoods het bedrag van 700 euro jaarlijks uit te keren als DI-budget. De Transavia delegatie gaat na of declareren van uitgaven technisch mogelijk is en komt ook met een concreet voorstel voor een fiets van de zaak. 

Woon-werkverkeer verbeteringen 

We hebben als FNV Luchtvaart voorstellen gedaan om de vergoeding woon-werkverkeer aan te passen: gebaseerd op de snelste route (in plaats van de kortste), de daadwerkelijke afstand tot parkeerplaats (in plaats van verouderde verrekening Triport) en de vermindering van verrekening verlofdagen (in plaats van vermindering 6 adv-dagen). De regeling aanpassen aan de huidige omstandigheden viel in goede aarde bij de delegatie van Transavia. Op dit onderwerp verwachten we goede cao-afspraken te gaan maken.

Wil jij ook invloed op jouw arbeidsvoorwaarden? Denk mee, doe mee en kom in beweging: sluit je aan bij FNV, de grootste bond op Schiphol! 

Cao-delegatie FNV Luchtvaart