Wet toekomst pensioenen en jij

Nieuwe wettelijke regels voor alle pensioenregelingen in Nederland

Redactie
Door Redactie 8 november 2023

In 2019 hebben het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord afgesloten om te komen tot een vernieuwd pensioenstelsel. Na dit akkoord was het aan de politiek om dit akkoord om te zetten in wetgeving. Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

Wet toekomst pensioenen

Alle pensioenregelingen in dit land moeten uiterlijk op 1 januari 2028 voldoen aan de nieuwe wettelijke regels voor pensioenen. Dat geldt dus ook voor jouw pensioenregeling.

Waarom moeten de pensioenen veranderen?

In het oude pensioenstelsel gingen we uit van het principe van voldoende dekkingsgraad om de pensioenen nu en in de toekomst zo volledig mogelijk te kunnen garanderen. Dit principe bleek in de afgelopen 15 jaar geleidelijk aan onhoudbaar. Ondanks dat veruit de meeste fondsen erg veel geld verdienden voor de deelnemers en steeds rijker werden, gingen de meeste pensioenen de afgelopen jaren niet of nauwelijks omhoog.

Veel vermogen en hoge buffers, toch geen zekerheid

Het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel is afgenomen. Het moest zekerheid bieden over de pensioenuitkering door opbouw van heel veel vermogen en buffers. Maar het pakte anders uit.

Het bedrag dat een fonds in de toekomst moet uitkeren aan pensioen wordt berekend met de risicovrije marktrente. Hoe lager die rente, hoe meer een fonds in kas moet houden. Echter, tegelijkertijd behaalden de fondsen enorm goede rendementen op hun beleggingen. Veel hoger dan de rente waarmee ze verplicht moeten rekenen. Hierdoor bleef het vermogen van de fondsen maar groeien en groeien. Toch konden de pensioenen meer dan 10 jaar niet worden verhoogd en zijn er zelfs her en der pensioenen verlaagd of regelingen versoberd. De dekkingsgraad bleef immers (te) laag. Het vermogen groeide wel door de goede rendementen, maar de hoeveelheid vermogen die een fonds voor de toekomst in kas moet houden nog meer door de lage rente.

Met de nieuwe pensioenregelingen verdwijnt straks de schijnzekerheid van voldoende dekkingsgraad. Goede rendementen op de beleggingen van de pensioenfondsen kunnen nu sneller aan de deelnemers worden toegekend. Het nieuwe pensioen is namelijk minder afhankelijk van de rente en sluit beter aan bij de daadwerkelijk behaalde rendementen.

Meer duidelijkheid over hoogte van het pensioen later

Een andere belangrijke reden is dat veel mensen ontevreden zijn dat zij geen inzicht hebben in wat ze hebben ingelegd en wat de rendementen daarop zijn. Vooral veel jongeren en werkenden vrezen dat de pot straks leeg is en dat er voor hen geen pensioen meer is. Er is geen zicht op hun aandeel in het gezamenlijke vermogen dat is gereserveerd voor hun toekomstig pensioen. Door de eigen inleg en rendementen zichtbaar te maken in een persoonlijk pensioenvermogen moet het nieuwe stelsel deze onvrede en misverstanden wegnemen.

Pensioenregelingen sector Handel

Belangrijk om te weten is dat de sector Handel zeer divers is en daarom ook meerdere pensioenfondsen kent. Fondsen voor hele bedrijfstakken, maar ook fondsen voor bedrijven. Ieder fonds heeft ook zijn eigen pensioenregeling(en). En al deze regelingen moeten aangepast gaan worden en daar wordt druk over onderhandeld door werkgevers en werknemers.

Over niet alle regelingen zal op hetzelfde moment een akkoord bereikt worden. Dat kan met een paar weken zijn of zelfs een paar jaar duren. Belangrijk om te weten is dat in de tussentijd jouw huidige pensioenregeling gewoon doorloopt. Daarnaast zal iedere nieuwe regeling altijd eerst aan jullie, onze leden, worden voorgelegd.

Meer informatie

Wil jij meer weten over het Pensioenakkoord en de Wet toekomst pensioenen? 

Bekijk onze video 'Waarom een pensioenakkoord?'

Lees onze informatie op onze speciale pensioenpagina over de Wet toekomst pensioenen en wat dit mogelijk voor jou betekent

Lees de informatie van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van SZW gezamenlijk op Pensioenduidelijkheid.nl

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.