Bijenkorf-directie laat het afweten

Vakbonden bereid tot overleg

Redactie
Door Redactie 5 oktober 2023

Na vier keer onderhandelen, heeft de directie laten weten niet verder te willen praten over verbeteringen in de cao. Uitruil binnen het huidige voorstel levert alleen verliezers op. Als vakbond zijn en blijven we altijd bereid om te praten over redelijke voorstellen. Momenteel liggen er te veel verslechteringen op tafel, daar kunnen we het als bond niet mee eens zijn. Medewerkers verdienen een leefbaar loon, daar blijven we voor staan.

Logo BeeUnited/FNV

Lonen, vitaliteitsbudget

Het is enorm vervelend dat de directie het laat afweten. Onderaan dit webbericht lees je per cao-onderwerp meer informatie.

Lage lonen in winkels

Winkelketens in Nederland hebben het momenteel allemaal over de ‘hoge loonkosten’. Als vakbonden weten we dat dat onzin is, want de lonen in de winkelstraat behoren tot de laagste lonen van Nederland. Ja, er zijn winkels in Nederland waar het slecht mee gaat. Maar dat zijn winkels die het voor corona ook al zwaar hadden. De winkeleigenaren hebben eerder al niet goed ingespeeld op de wensen van de klant. Maar als je kijkt naar de jaarcijfers van de Bijenkorf, dan doet de Bijenkorf het eigenlijk best wel goed.

Reorganisatie de Bijenkorf

Medewerkers van de Bijenkorf zijn geïnformeerd over een plan voor een reorganisatie. We houden gespannen in de gaten wat er gebeurt. De vakbond is benieuwd naar meer informatie hierover. Wil je informatie delen, of heb je vragen, meld je dan bij ons.

Over de financiën van de Bijenkorf

Uit het gepubliceerde jaarverslag van de Bijenkorf blijft veel onduidelijk. We betreuren dat de werkgever tot op heden geen toelichting wil geven op de financiën van het bedrijf, terwijl er wel al meerdere ontslagrondes zijn geweest. Als vakbond hebben we - mede in verband met de toekomst van De Bijenkorf en haar werknemers - aangeboden om onder geheimhouding cijfers met een eigen deskundige te delen en te bespreken. Hierop heeft de directie helaas 'neen' gezegd.

***

Nadere informatie over de cao-onderwerpen zoals besproken tijdens de onderhandelingen:

Loon en reiskostenvergoeding

De vakbond ging de onderhandelingen in met een looneis van 10% per jaar, zakte naar 15% voor 2 jaar. De directie bleef daar ver van verwijderd. Voor veel mensen die al iets langer in de winkel werken, betekent het bod van de directie 4% voor 2 jaar, of helemaal niets. Ook wilde de directie de loonschalen niet mee-verhogen, wat betekent dat medewerkers nóg sneller dan nu op hun max zitten en doorgroei nog moeilijker is. Voor mensen die nog maar net bij de Bijenkorf werken, zou er stapsgewijs 10% in het vat zitten. LET OP: door de jaarlijkse wettelijke verhogingen van het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juni wordt de directie door de overheid gedwongen om een groot deel van deze verhoging alsnog te betalen, ook als er geen nieuwe cao ligt. (Link website met uitleg)

Vitaliteitsbudget

De directie wil het vitaliteitsbudget afschaffen. Vanuit de vakbond zijn we daar terughoudend in, maar er valt hierover wel te praten. Want mocht de directie het vitaliteitsbudget willen afschaffen, dan is dit een extra vaste vergoeding waard, van 500 euro per jaar (op fulltime basis). Immers hebben medewerkers zelf voor het vitaliteitsbudget betaald, door een deel van de zondagstoeslag in te leveren. Het kan niet zo zijn dat zij nu met het eigen geld de loonsverhoging betalen, die momenteel voorligt en dat is in het laatste voorstel van de directie weldegelijk het geval.

Reiskostenregeling

De directie stelt een verhoging voor van 19 naar 22 cent. Dat is een verbetering die welkom is. Al zetten wij als FNV/BeeUnited in op volledige vergoeding van reizen met het ov.

RVU-regeling 

De door de directie voorgestelde RVU-regeling voor 1 jaar eerder stoppen zet voor de medewerkers weinig zoden aan de dijk. Jammer, want wij wilden graag onderhandelen over een regeling om 3 jaar eerder te kunnen stoppen. Wij hebben voorgesteld om het geld dat met dit voorstel gemoeid was, in de loonruimte te steken.

2e ziektejaar

De directie wil de betaling in het 2e ziektejaar verlagen van 90% naar 80%, als prikkel om weer te gaan werken. Als vakbond denken we hier anders over. Mensen gaan echt niet werken als ze ziek zijn, dan helpt een financiële prikkel niet, want iemand is niet in staat om te werken. Het loon is al zo laag, en ziek zijn is al vervelend genoeg. Om dan ook nog eens het inkomen te verlagen, geeft extra stress. Dat vinden wij onacceptabel

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.