Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Ultimatum voor nieuwe cao Gemeenten/SGO

Grote kans op acties en stakingen

Hans Walthie
Door Hans Walthie 28 december 2022

FNV Overheid heeft vandaag, evenals de overige betrokken bonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) een ultimatum gesteld voor een nieuwe cao. Het ultimatum loopt op 11 januari 2023, 10.00 uur af. Indien de werkgevers niet integraal akkoord gaan met de cao eisen van FNV Overheid, volgen er werkonderbrekingen en stakingen.

Dikke onvoldoende 

Op 14 december jongstleden liepen de cao onderhandelingen volledig vast.

FNV Overheid bestuurder Marieke Manschot: ‘Wij eisen  onder meer 12% loonsverhoging voor 2023 en ook  Automatische Prijscompensatie (APC). De werkgevers bieden in hun laatste loonbod slechts een schamele 5 % per 1 februari 2023 (en 3% per 1 april 2024). De inflatie is nog steeds extreem hoog en de krapte op de arbeidsmarkt, met daarbij ook de werkdruk, nog steeds zeer groot. Op dit moment staan er maar liefst 11.000 vacatures uit. Uit het laatste loonbod van de werkgevers blijkt volstrekt onvoldoende waardering. Alhoewel de werkgevers kennelijk van mening zijn dat dit een aantrekkelijk loonbod is, geven onze leden dit bod een dikke onvoldoende: een 3!’

‘Evenmin hebben de werkgevers toenadering gezocht op andere belangrijke onderwerpen zoals vitaliteit. Wij blijven ons echt verbazen over het weinig oog hebben voor de werknemers. Wij kunnen dan ook niet anders dan vast te stellen dat we uitonderhandeld zijn en dat we nu genoodzaakt zijn dit ultimatum te stellen.’

Gemeenten moeten weer aantrekkelijke werkgever worden

Marieke Manschot: ‘De werknemers zijn de kracht waar een gemeente op drijft. De politiek wil goede voorzieningen van hoge kwaliteit leveren, maar dat kan alleen met voldoende gekwalificeerde werknemers. Hier wringt de schoen. Ook in de laatste Personeelsmonitor van 2021 is te zien dat met name groepen jongere ambtenaren vertrekken naar ander sectoren met betere arbeidsvoorwaarden en met een betere loopbaanontwikkeling. De arbeidsmarkt is al zeer krap en die zal steeds krapper worden. Om het voorzieningenniveau op peil te houden zullen de gemeenten een aantrekkelijke werkgever moeten worden en blijven. Een goede cao vormt daar een onmisbaar onderdeel van.’

Belangrijkste cao eisen

  • Een cao Gemeenten en een cao SGO met een looptijd van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023;
  • 12% structurele loonsverhoging;
  • Een automatische prijscompensatie (APC) ter compensatie van toekomstige inflatie, gebaseerd op cpi afgeleid oktober - oktober;
  • 100 euro per maand structurele nominale loonsverhoging;
  • Indexatie van de in het cao geldende minimumbrutoloon op basis van de contractloonstijging;
  • Het handhaven van de sociale zekerheid: niet afschaffen van de na-wettelijke werkeloosheidsuitkering en geen versobering van de arbeidsongeschiktheidsregeling door het afschaffen van het derde ziekte jaar; 
  • Een goede verlof & vitaliteitsregeling voor jong en oud; 
  • Een thuiswerkregeling, met een financiĆ«le vergoeding van 3 euro per dag netto.

In totaal werken er ruim 187.000 ambtenaren in de sector Gemeenten/Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).