Onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe cao Productie- en Leveringsbedrijven

Redactie
Door Redactie 19 juli 2022

Na een lang en intensief proces hebben werkgeversvereniging WENB en de vakbonden FNV Overheid en CNV Publieke Diensten op dinsdag 5 juli een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao PLb. In het akkoord is een structurele loonsverhoging van 4% afgesproken bij een looptijd van 14 maanden.

Cao-nieuws

Cao-partijen zijn tot een gezamenlijk resultaat gekomen dat past bij de uitdagingen in de sector. Bijzondere tijden vragen om bijzondere afspraken. Dat is wat werkgevers hebben gedaan, werkgevers in de sector zijn tot het uiterste gegaan. Een afspraak die past in wat in Nederland in cao’s wordt afgesproken.

Onze omgeving

Het zijn roerige en turbulente tijden. In de sector hebben zowel werkgevers als werknemers last van de uitdagingen van nu, een krappe arbeidsmarkt en tekort aan nieuwe collega’s, de oorlog in Oekraïne, de onzekerheden met betrekking tot de gastoevoer, de inflatie en daarmee stijgende prijzen voor de boodschappen, energie, brandstof en grondstoffen. Dit alles heeft impact op het zorgdragen voor energiezekerheid, het betaalbaar houden van energie en het samen werken aan de energietransitie. De uitdaging is groter dan ooit tevoren en alle energiebronnen liggen weer op tafel. Dat doen wij als marktsector samen als Productie- en Leveringsbedrijven, we hebben elkaar daarin nodig. Daarin zijn we ons ook bewust van de verschillen in de sector, een deel van productie draait prima, terwijl bij de leveringsbedrijven de uitdagingen groot zijn met de komende winter voor de deur. De sector als geheel spreekt de sector-cao af, daar we een gezamenlijke balans zien in de meerwaarde voor werkgevers én werknemers.

Onderhandelingsresultaat

Een paar weken geleden is het eindbod van de werkgevers door de leden van de vakbonden afgewezen. Dat was voor cao-partijen aan tafel een duidelijk signaal. Een groot deel van onze werknemers heeft aangegeven dat er meer nodig is om de uitdagingen van werknemers en de sector aan te pakken. Er moest een betere tegemoetkoming komen voor de hoge prijzen, maar ook om de goede beloningsniveau van de sector ten opzichte van de markt te behouden en nieuwe collega’s te kunnen werven.

Er zijn stevige gesprekken gevoerd tussen cao-partijen. Als sector hebben we mensen nodig die met hart en ziel aan de energietransitie werken en dat moet op een passende manier worden beloond. Voor een sector-cao is solidariteit tussen werkgevers en solidariteit tussen werknemers nodig om tot een resultaat te kunnen komen. Daarbij zijn werkgevers tot het uiterste gegaan en stonden de vakbonden voor de keuze of het glas nu halfvol of halfleeg is; er komt wel of geen resultaat. Werkgevers hebben uiteindelijk stappen gezet in de looptijd, het percentage en de loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd per 1 mei jl. Daarmee past deze afspraak wat er op dit moment in cao’s in Nederland wordt afgesproken.

Maar een cao bestaat uit meer dan alleen loon. Eerder hebben cao-partijen al andere belangrijke onderwerpen besproken waar we ons allemaal zorgen over maken, zoals werkdruk, ouderenbeleid en tekort aan technisch personeel. Deze onderwerpen staan nadrukkelijk op de agenda voor de volgende cao ‘klaar voor de toekomst’. Komend jaar willen we als cao-partijen samen met werknemers in verschillende werkgroepen aan de slag om plannen te maken hoe we deze thema’s op sector en bedrijfsniveau kunnen aanpakken. Die afspraak blijft staan.

Het onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen:

  • Een structurele loonsverhoging per 1 mei van 4%.
  • De looptijd van de cao is 14 maanden: met terugwerkende kracht van 1 mei 2022 tot 1 juli 2023.
  • Cao-partijen gaan samen met werknemers in gesprek over hoe onze cao beter en innovatiever kan om aan te sluiten bij de uitdagingen van de sector. Dit noemen we ‘klaar voor de toekomst’.
  • De tijdelijke vrijstelling voor vervroegde uittreding (RVU-vrijstelling) kan als individuele maatwerkoplossing worden ingezet als er geen andere oplossing meer mogelijk is en wordt alleen toegepast als zowel de werknemer en de werkgever hier gezamenlijk voor kiezen.
  • Het Sectoraal Sociaal Plan wordt ongewijzigd verlengd tot augustus 2023.
  • De tekstueel aangepaste cao-tekst van de paritaire werkgroep wordt overgenomen.
  • De wettelijke wijzigingen van het betaald ouderschapsverlof en de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden in de cao verwerkt.
  • Het wordt onder voorwaarden mogelijk dat nieuwe werkgevers in de sector dispensatie voor het ABP kunnen aanvragen bij cao-partijen.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat met daarin meer details over de gemaakte afspraken vind je hier of bekijk het filmpje van cao-partijen.

Hoe verder?

We willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid, maar het is ook de periode van zomervakantie. Zorgvuldigheid in dit proces is essentieel. Om iedereen de mogelijkheid te geven een stem uit te kunnen brengen is afgesproken dat stemmen mogelijk is tussen 8 t/m 18 september. Leden krijgen een mail waarmee ze hun stem uit kunnen brengen.

Tussen 22 augustus en 7 september worden er online informatiesessies gehouden door cao-partijen gezamenlijk. Daarin kunnen vragen worden gesteld over het bereikte resultaat. De data hiervoor worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.