Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Stem over jouw cao Productie- en Leveringsbedrijven

Jouw mening telt

Redactie
Door Redactie 9 september 2022

De afgelopen weken kon jij aanwezig zijn bij (een van de) vier online bijeenkomsten die we organiseerden nadat er op 5 juli jl. een onderhandelingsresultaat werd bereikt over jouw nieuwe cao. Je kunt nu stemmen over het resultaat.

Stemmen

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat

  • Een structurele loonsverhoging per 1 mei van 4%.
  • De looptijd van de cao is veertien maanden: met terugwerkende kracht van 1 mei 2022 tot 1 juli 2023.
  • Cao-partijen gaan samen met werknemers in gesprek over hoe onze cao beter en innovatiever kan om aan te sluiten bij de uitdagingen van de sector. Dit noemen we ‘klaar voor de toekomst’.
  • De tijdelijke vrijstelling voor vervroegde uittreding (RVU-vrijstelling) kan als individuele maatwerkoplossing worden ingezet als er geen andere oplossing meer mogelijk is en wordt alleen toegepast als zowel de werknemer en de werkgever hier gezamenlijk voor kiezen.
  • Het Sectoraal Sociaal Plan wordt ongewijzigd verlengd tot augustus 2023.
  • De tekstueel aangepaste cao-tekst van de paritaire werkgroep wordt overgenomen.
  • De wettelijke wijzigingen van het betaald ouderschapsverlof en de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden in de cao verwerkt.
  • Het wordt onder voorwaarden mogelijk dat nieuwe werkgevers in de sector dispensatie voor het ABP kunnen aanvragen bij cao-partijen.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat met daarin meer details over de gemaakte afspraken vind je hier.

Loon

Tijdens de online bijeenkomsten is er veel aandacht besteed aan met name de loonontwikkeling. Er werden veel vragen gesteld daarover, ook via de mail. Mensen zijn soms teleurgesteld omdat er geen koopkrachtverbetering plaatsvindt nu de inflatie zo hoog is.

De FNV wil koopkrachtbehoud en zelfs verbetering. Dat dit nu niet lukt is pijnlijk. Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid hierin, maar we legden ook uit dat de verschillen tussen de bedrijven in de sector Productie- en Leveringsbedrijven enorm groot zijn. Er zijn bedrijven die het heel goed doen én bedrijven waar dat een compleet ander verhaal is. Tijdens de intensieve gesprekken is duidelijk geworden dat de loonontwikkeling van 4% met terugwerkende kracht op dit moment het maximaal haalbare is voor de sector als geheel. En dat we daarmee nu in de situatie zitten dat als we meer vragen, er geen sector-cao afgesproken kan worden. Op bedrijfsniveau kunnen er in de bedrijfs-cao  wellicht nog wel knelpunten worden opgelost tussen bonden en bedrijven.

Het woord is aan jou

Jij, als lid van de FNV bent nu aan zet om je mening te geven over dit resultaat. Wij zijn ook benieuwd naar de mening van medewerkers die nog geen lid zijn van de vakbond. Daarom kunnen ook niet-leden laten weten hoe zij denken over het onderhandelingsresultaat. Deze stemmen tellen alleen niet mee voor de officiële stemming. Je kunt stemmen tot en met 18 september.

Breng je stem uit