Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat voor cao Rijk

Redactie
Door Redactie 23 juni 2022

Er is een resultaat! Na veel intensieve gesprekken zijn de FNV en de andere bonden er samen met de werkgever uitgekomen. We hopen daarmee een goede cao te hebben afgesproken voor de komende twee jaar (2022 - 2024).

Cao-nieuws

FNV Overheid cao-onderhandelaar Marco Ouwehand: “Het waren pittige onderhandelingen. Maar er zijn uiteindelijk goede afspraken gemaakt over het loon, met vooral ook extra oog voor de mensen met lage inkomens. Dat was een belangrijke voorwaarde voor ons. Als je uitgaat van een modaal loon dan is er sprake van 9% loonsverhoging. Het minimumloon gaat naar €14 per uur.

Er is daarnaast een totaal nieuwe verlofregeling met uitgebreide overgangsmaatregelen uitgewerkt en we maken een serieuze stap met het verbeteren van de sociale veiligheid. Het laatste woord is uiteraard aan de leden, die zich er binnenkort over kunnen gaan uitspreken.”

Extra oog voor lage inkomens

We hebben afspraken gemaakt over loon, met extra oog voor de mensen met lage inkomens. Er is een totaal nieuwe verlofregeling met uitgebreide overgangsmaatregelen en we maken een serieuze stap met het verbeteren van de sociale veiligheid. Onderhandelen blijft een compromis. Er blijft nog veel te wensen over. Maar de afspraken kunnen de vergelijking met andere cao-afspraken in de publieke sector goed doorstaan.

De belangrijkste punten vind je hieronder. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat lees je hier.

 • Per 1 juli 2022 worden de salarissen met 2,5% verhoogd en daar bovenop stijgt het salaris met €75 per maand. Ook wordt een minimum uurloon van €14 ingevoerd.
 • Op 1 december 2022 ontvang je €450.*
 • Per 1 april 2023 worden de salarissen met 3% verhoogd.
 • Op 1 april 2023 ontvang je (weer) €450.*
 • Per 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.

Hiermee compenseren we niet voor elke werknemer bij het Rijk de inflatie. Dat was niet mogelijk. Wel doen we veel voor mensen met de lagere schalen. Het effect van de loonafspraken is bijvoorbeeld ruim 20% in schaal 1, 9.5% in schaal 6 en 8.5% in schaal 11.

* Bruto en naar rato

 • Vanaf 2023 krijgen alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, jaarlijks 64 IKB-uren (nu 21,6 uren).
 • Deze uren kun je opnemen en sparen in de verlofspaarregeling.
 • Maximaal 32 IKB-uren per jaar kunnen worden verkocht.
 • De IKB-leeftijdsuren en de huidige PAS-regeling komen daarmee te vervallen

Er is een uitgebreide overgangsregeling.

 • Maak je nu gebruik van de PAS? Dan verandert er niets voor je.
 • Ben je eind 2022 57 jaar of ouder en gebruik je de PAS (nog) niet?  Dan kun je kiezen tussen de PAS-regeling of de nieuwe regeling. Kies je de nieuwe regeling, dan krijg je wel 70 extra uren bovenop de 64 uren. In totaal dus 134 uren per jaar.
 • Ben je eind 2022 tussen de 50 en 57 jaar? Dan kun je nog steeds kiezen voor de PAS-regeling. Kies je de nieuwe regeling, dan krijg je 50 extra uren bovenop de 64 uren. In totaal dus 114 uren per jaar.
 • Ben je eind 2022 tussen de 45 en 50 jaar, dan kun je kiezen voor een PAS-afbouwregeling (pagina 4 in de bijlage) of voor de nieuwe regeling. Kies je de nieuwe regeling, dan krijg je 30 extra uren bovenop de 64 uren. In totaal dus 94 uren per jaar.
 • Ben je eind 2022 tussen de 40 en 45 jaar, dan krijg je 15 extra uren bovenop de 64 uren. In totaal dus 79 uren per jaar.

NB: dit is een korte samenvatting. Als de cao getekend is zal je goed worden voorgelicht over het systeem en over de opties, zodat je voor het einde van het jaar een voor jou goede keuze kunt maken.

Per 1 januari 2023 is er een RVU-regeling. Werknemers met 43 of meer dienstjaren, waarvan minimaal 10 jaar bij het Rijk komen er voor in aanmerking. De hoogte van de uitkering is €1.874 bruto per maand.

Als je niet aan het aantal dienstjaren komt is het daarnaast ook mogelijk een individuele afspraak te maken als zowel de leidinggevende als medewerker van mening zijn dat daar reden voor is. Let op: dat is dus geen recht maar een mogelijkheid!

In een roosterorganisatie kan worden gekozen voor een systeem van meeroosteren of voor collectief roosteren. Meeroosteren kan alleen als de capaciteit op orde is. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht. Er is een hele set aan extra afspraken gemaakt om het in goede banen te leiden. Deze staan in bijlage 2 van het bijgevoegde onderhandelingsresultaat.

Groot was het protest toen duidelijk werd dat de werkgever de leeftijd waarop geen nachtdiensten meer hoeven te worden gedraaid wilde verhogen van  55 naar 58. De FNV heeft dat weten te voorkomen: 55 blijft 55.

Als je vanaf je 55ste toch (af en toe) vrijwillig een nachtdienst wilt doen krijg je aanvullend op je vaste TOD een  extra toelage van 25% per nachtdienstuur.

Een heel aantal vergoedingen wordt verbeterd:

 • Percentage TOD voor nachtdiensturen wordt verhoogd van 40% naar 50%.
 • De maximering van de berekeningen TOD- en beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst wordt verhoogd van schaal 7 naar schaal 8.
 • Werknemers in roosterdiensten in salarisschaal 11 krijgen recht op een overwerkvergoeding.
 • De maandelijkse aanvullende vaste toelage TOD wordt verhoogd van €37,50 naar €50.

Geld voor verduurzaming woning:

 • De vijfjaarlijkse bijdrage van 750 Euro van de werkgever en het fiscaalvriendelijk gebruik van het IKB-budget kan sinds de vorige cao worden ingezet voor meubilering en stoffering van de thuiswerkplek. Deze regeling is verbeterd en voor meer doelen te gebruiken (zie bijlage). Verder kan het geld  vanaf deze cao ook worden besteed aan de verduurzaming van de woning, of je nu wel of niet thuis werkt.

 • Er is nu op twee departementen een externe onafhankelijke integriteitscommissie. Afgesproken is dat die op ieder departement komt zodat elke medewerker er terecht kan.
 • Op ieder departement zal worden geëxperimenteerd met een onafhankelijke personeelsraadgever of ombudsman met doorzettingsmacht. Bij positieve resultaten wordt dit dan ingevoerd.
 • De taak van vertrouwenspersonen wordt uitgebreid. Desgewenst kunnen zij een medewerker ondersteunen als hij in een formele procedure een klacht of melding wil doen over sociale veiligheid.

Digitale bijeenkomsten

Wil je meer weten over de onderhandelingen, deze en andere afspraken uit het resultaat en hoe dit resultaat tot stand is gekomen? We organiseren drie keer een gesprek met de FNV-onderhandelaars:

 • Dinsdag 28 juni, van 19.00 - 20.00 uur
 • Maandag 4 juli, van 16.30 - 17.30 uur
 • Dinsdag 5 juli van 12.00 - 13.00 uur

Geef je hier op voor één van de opties. We hopen je daar te zien.

Stemmen

Ben je FNV-lid en val je onder deze cao? Dan krijg je een apart bericht waarmee je jouw stem kunt uitbrengen op het akkoord. Stemmen kan tot 7 juli. Leden hebben het laatste woord. We zijn benieuwd wat je er van vindt.