Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Inzet cao Provincies bekend

Redactie
Door Redactie 18 mei 2022

In januari hebben medewerkers via digitale ophaalsessies kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden in de cao Provincies. Tijdens twee co-creatiesessies zijn circa 40 leden en niet-leden met elkaar in gesprek geweest over Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) en Duurzame Inzetbaarheid (DI) en hebben zij adviezen voor de onderhandelaars geformuleerd. Die input en adviezen nemen we mee in de cao-onderhandelingen die binnenkort starten.

Cao-nieuws

De inzet voor jouw nieuwe cao

In het verleden zijn we er niet in geslaagd om met de werkgever vóór 1 januari tot een definitief akkoord te komen. Dat willen we nu met een langere looptijd voorkomen.

Naast een structurele verhoging van de loonschalen zetten we in op een procentuele loonsverhoging. We willen een tussentijds vangnet afspreken om de stijgende inflatie op te vangen, zodat jij ook daadwerkelijk vergroting van jouw koopkracht kan ervaren.

Werknemers die in aanmerking komen voor eerder stoppen met werken moeten de mogelijkheid krijgen om drie jaar voor de AOW-datum via een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) met pensioen te gaan. Daarnaast willen wij afspraken maken rondom Duurzame Inzetbaarheid voor alle leeftijdsfasen, bijvoorbeeld:

  • een vitaliteitspact voor alle generaties;
  • verlofsparen voor ouderen;
  • doorbetaalde sabbatical voor mantelzorgers, jonge ouders, medewerkers die een studie oppakken, etc.

Elke medewerker moet de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen wanneer hij/zij het buitengewoon verlof op wil nemen. 

Een eerlijke structurele onkostenvergoeding per thuiswerkdag die de kosten voor o.a. energie, koffie/thee en internet compenseert, is het uitgangspunt. Ook staan afspraken  over het recht op onbereikbaarheid van de werknemer om een goede werk/privé-balans mogelijk te maken hoog op de agenda.

Optimalisatie cao-afspraken

Rondom consignatiediensten, overwerk, invoering ploegendiensten en inconveniëntentoeslag willen we de betreffende cao-artikelen verbeteren of hier nieuwe afspraken over maken.

De rol van het Lokaal Overleg moet helder worden en de onderwerpen waarover overeenstemming nodig is moeten specifieker worden benoemd.

Afgevaardigden van werkgevers en vakbonden hebben dit instrument geëvalueerd en een aantal verbetervoorstellen uitgewerkt. Er zijn ook voorstellen gedaan voor een leidraad voor interne organisatiewijzigingen.

Een paritaire werkgroep met afgevaardigden van vakbonden en werkgevers, evalueert eind 2022 dit instrument en doet verbetervoorstellen waar nodig. Eind dit jaar brengt de werkgroep hier advies over uit aan het cao-overleg.

Flexkrachten moeten hetzelfde verdienen als vaste krachten, ongeacht de contractvorm en conform de cao. En de werkgever moet de flexkrachten na een jaar, bij goed functioneren, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Planning

Op 19 mei komen werkgevers en vakbonden samen. Dan wisselen wij de inzet met elkaar uit. Mis je een onderwerp? Of wil je reageren op het voorgaande of de inzet? Stuur gerust een mail naar caoprovincies@fnv.nl.