Tussentijdse aanpassingen huidige cao Provincies

Dit zijn de afspraken

Redactie
Door Redactie 5 april 2023

Tijdens het bestuurlijk overleg van 30 maart jl. heeft FNV Overheid, samen met de andere bonden, met de werkgevers een aantal aanvullende afspraken gemaakt over de lopende cao 2022 – 2023.

cao nieuws

Wat is er aanvullend afgesproken?

Tijdens verschillende bestuurlijke overleggen hebben we de inflatie en het effect van de energiecrisis op provinciemedewerkers besproken en om verbetering van de lopende cao gevraagd. Het is ons gelukt om de volgende aanvullende afspraken te maken:

De eenmalige uitkering van €750 geldt voor elke werknemer die op 1 april 2023 in dienst is. Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato. Werknemers met een Wajong-uitkering kunnen kiezen voor een uitkering in verlof.

Na de zomer van 2023 gaan FNV Overheid en de andere bonden met de provincie-werkgevers in gesprek over de cao voor 2024 en verder. Daar hoor je binnenkort meer over.

Al maanden is er in verschillende paritaire werkgroepen gewerkt aan adviezen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, tijd- en plaats bewust werken, de rol en positie van de vakbonden op lokaal niveau. Op 30 maart jl. zijn de adviezen in het bestuurlijk overleg besproken. Op een aantal onderwerpen hebben we concrete afspraken kunnen maken. Ook zijn er verdere studie-afspraken gemaakt.

De doelstellingen voor het POB worden met ingang van 1 januari 2023 verruimd tot de duurzame inzetbaarheidsdoelen loopbaan & arbeidsmobiliteit, leren & ontwikkelen, gezonde balans werk & privé en gezondheid & vitaliteit. Hiermee wordt het POB omgezet naar een breed persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget (PBDI);

  • Sparen van verlof via PBDI – maximaal 3 jaar ten behoeve van 2 maanden voltijdsverlof;
  • Medewerkers vanaf 60 jaar kunnen de helft van het PBDI-budget inzetten voor vitaliteitsuren;
  • Medewerkers die 5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd zijn, kunnen het volledige PBDI-budget inzetten voor vitaliteitsuren.

Nieuwe uitgangspunten:

  • Als je reist voor je werk krijg je dat vergoed;
  • Duurzaam reizen wordt gestimuleerd;
  • Vertrouwen, regie en de faciliterende rol van de werkgever staan centraal.

Er zijn veel verschillende lokale regelingen over reiskostenvergoedingen, zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Provincies zetten uiterlijk 1 september 2023 bestaande lokale reiskostenregelingen per provincie op een rijtje. We gaan dan in het overleg met de werkgevers en bekijken in hoeverre de regelingen voldoen aan de genoemde uitgangspunten. In het najaar van 2023 maken vakbonden en de provincie-werkgevers desgewenst centrale afspraken n.a.v. dit overzicht.

Hoofdstuk 11

We hebben geconstateerd dat het lokaal overleg sinds de invoering van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) niet optimaal verloopt. Het goede nieuws is dat de adviezen vanuit de werkgeroep door de werkgevers is overgenomen. Dit betekent dat op korte termijn cao-teksten aangepast zullen worden. Centraal hierbij staan: de heldere rol en taakverdeling van de ondernemingsraad en het lokaal overleg, een overzicht van lokale onderwerpen en vertaling van gelijkwaardigheid die tot uiting moet komen in de cao-teksten.

Hoe nu verder?

Naast bovenstaande organiseren we twee digitale bijeenkomsten zodat we de afspraken persoonlijk kunnen toelichten en in kunnen gaan op jullie vragen.

Digitale bijeenkomsten

Maandag 24 april: 15.00 – 16.30 uur
Dinsdag 25 april: 11.00 – 12.30 uur

Meld je aan voor een van de bijeenkomsten

Tijdens de digitale bijeenkomsten krijg je meer informatie over bovenstaande afspraken. Ook lichten we toe wat er nu gerealiseerd is en welke onderwerpen een rol gaan spelen in de cao-onderhandelingen voor 2024. Wil je meer weten, wil je meepraten en meedenken? Meld je dan nu aan.

Heb je collega’s die geen lid zijn van FNV Overheid? Stuur dit bericht naar hen door. Iedereen is van harte welkom.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.