Personeelsmonitor Provincies 2022

Uitschieters externe inhuur- en ziekteverzuimcijfers

Redactie
Door Redactie 15 juni 2023

A&O-fonds Provincies brengt jaarlijks de Personeelsmonitor Provincies uit, met cijfers over Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, In- en uitstroom, Beloning- en loonkosten, Ziekteverzuim, Opleiding en ontwikkeling, en Sociale zekerheid in de sector Provincies. De monitor van 2022 is beschikbaar via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies.

Uitkomst enquete

Aandachtspunten

De gegevens die in de monitor worden opgenomen komen uit de eigen personeels- en salarisadministratie van provincies en zijn beschikbaar via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Met dit dashboard stelt het A&O-fonds de provincies in staat om meer te halen uit en te doen met de informatie van de personeelsmonitor en een antwoord te krijgen op vragen als:

  • Welke cijfers zijn zoals verwacht?
  • Welke onderwerpen vragen aandacht en actie vanuit de provincie?

Met deze informatie is het mogelijk om te zien waar de (personele) aandachtspunten liggen voor de provincie om hier verder mee aan de slag te gaan.

Opvallende cijfers

Het ziekteverzuim bij provincies is gestegen van 4,3 (2021) naar 5,6% (2022). Daarbij valt op dat medewerkers zich vaker ziekmelden, maar dat het aantal dagen ziekteverzuim juist afneemt. Veel kortdurend verzuim dus. Uit de personeelsmonitor is niet af te leiden welke oorzaken er zijn voor deze ontwikkeling.

Het aandeel van externe inhuur op de totale uitgaven aan loonkosten loopt enorm uiteen, en varieert tussen 5,3% (Limburg) en 30,8% (Flevoland). Gemiddeld over alle provincies bedraagt de externe inhuur 17,3% van de loonsom, en dat is bijna gelijk aan de cijfers uit 2021. FNV Overheid volgt deze ontwikkeling met argusogen.

Ga naar het dashboard: Personeelsmonitor Provincies

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.