Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nieuwe cao Universiteiten met weer meer vaste banen

Portret Yvette de Vries
Door Yvette de Vries 13 mei 2022

De komende jaren kunnen meer docenten rekenen op een vaste baan. Dat is gisteravond vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Eerder op de dag voerden ruim honderd docenten in Utrecht nog actie voor meer vaste banen. Ook gaan de salarissen voor alle werknemers aan de Nederlandse universiteiten dit jaar met minimaal 4% omhoog.

Jan Boersma, bestuurder FNV Onderwijs & Onderzoek: ‘Het was belangrijk dat we, met het oog op de hoge inflatie, snel goede afspraken hebben kunnen maken over koopkrachtbehoud. Daar hebben we, in overleg met onze leden, voor nu prioriteit aan gegeven. Vandaar ook een afspraak over een eenmalige uitkering van 750 euro voor werknemers van wie het uurloon 14 euro bedraagt, voor de werknemers die daar boven zitten wordt dat 400 euro’.  Ook is in het onderhandelaarsakkoord vastgelegd dat vakbonden en werkgever de komende tijd afspraken maken over meer vaste banen voor docenten.’

Het gaat daarbij om de docenten die het grootste deel van hun werktijd bezig zijn met lesgeven, zo’n 5.200 van de in totaal 57.000 mensen die werken op de Nederlandse universiteiten.

Overige afspraken

In de preambule van de nieuwe cao wordt verder aandacht besteed aan het in gang gezette proces rond erkennen en waarderen. En verder wordt onder meer de regeling gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof verbeterd, anticiperend op veranderde wetgeving per 1 augustus 2022.

Hardnekkige flex-cultuur

Bij de Nederlandse Universiteiten heerst al decennialang een hardnekkige flex-cultuur. Vorig jaar wisten vakbonden al een cultuuromslag te bewerkstellingen, waardoor de tijdelijke contracten van onder meer universitair docenten, hoogleraren en ondersteunend personeel na een of anderhalf jaar worden omgezet in vaste contracten.

57.000 mensen

Bij de Nederlandse universiteiten werken ruim 57.000 mensen. Het akkoord wordt positief aan de achterban voorgelegd. De leden kunnen de komende tijd stemmen over het akkoord. De cao heeft een looptijd van een jaar en gaat in op 1 april 2022.

Het onderhandelaarsakkoord is hier in z'n geheel terug te lezen: onderhandelaarsakkoord-12-mei-2022. Of bekijk hier de Engelse versie.