Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Opening Academisch Jaar met alternatieve begroting voor minister Van Engelshoven

Portret Yvette de Vries
Door Yvette de Vries 2 september 2021

Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland heeft al jaren te maken met structureel te weinig geld. Om toch de begroting rond te krijgen wordt er bezuinigd op kwaliteit, werknemers en studenten.

Onder meer FNV Onderwijs & Onderzoek, de AOb en WOinActie presenteren daarom maandag 6 september in Utrecht, bij het begin van het academisch jaar 2021/2022, een tegenbegroting. Met voldoende geld voor de kwaliteit van onderwijs, studenten en werknemers.

Financiering blijf 25% achter

Onlangs bleek uit een rapport van PWC, in opdracht van het ministerie OCW, dat het wetenschappelijk onderwijs structureel 1,1 miljard euro per jaar extra nodig heeft. Jan Boersma, bestuurder FNV Onderwijs & Onderzoek: ‘Universiteiten voelen zich met handen en voeten gebonden aan het budget van het ministerie van OCW. Met de toenemende studentenaantallen is de financiering van universiteiten met zo’n 25% achtergebleven op wat nodig is voor fatsoenlijk wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.’

Informatie al twee jaar op bureau minister

Twee jaar geleden berekenden onder meer de FNV en WOinActie dat dit bedrag nodig was. Boersma: ‘Onvoorstelbaar dat er geld wordt besteed aan dure onderzoeken, terwijl dezelfde informatie al twee jaar bij de minister op het bureau ligt en waar ze niets mee doet.’

Roast en Ranking

Op de ranking van de samenwerkende vakbonden staan de universiteiten die er echt een potje van maken. Waar liever geld aan het College van Bestuur wordt besteed dan aan de werknemers of studenten. En waar veel werknemers jarenlang in onzekere contracten zitten. En welke universiteit kun je als student beter vermijden omdat er een groot tekort aan docenten is.

Afschaffen leenstelsel

Ama Boahene, voorzitter Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ‘Er wordt vrijwel overal beknibbeld op de kwaliteit en dat heeft gevolgen voor docenten én studenten. Een voorbeeld is het leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd, waardoor studenten moesten lenen voor hun studie. Naast voldoende geld voor onderwijs en onderzoek zelf is 1,7 miljard euro nodig om het leenstelsel te vervangen voor een nieuwe basisbeurs die studenten de kans biedt om schuldenvrij af te studeren.'