Herbezinning op marktwerking in de publieke sector

The Future is Public

Redactie
Door Redactie 20 mei 2020

Een vuilnisophaaldienst in publieke handen, die goedkoper is voor gebruikers en betere lonen oplevert voor werknemers. In Noorwegen doen ze het! Het is een voorbeeld van het terugdraaien van marktwerking in de publieke sector waar iedereen erop vooruit gaat. De schrijvers van het boek ‘The Future is Public’, hebben inspirerende voorbeelden uit het buitenland gebundeld en laten zien hoe het anders kan en moet in de publieke sector.

Van onderzoek TNI naar boek

Het Transnational Institute (TNI) heeft in 58 landen en 2400 steden onderzoek gedaan naar vitale diensten die weer in publieke handen zijn genomen. Denk hierbij aan gezondheidszorg, afvalverwerking, energie etc. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 12 mei gepubliceerd in het boek The Future is Public. FNV Overheid heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie. In het boek staan vele infographics en 15 essays die uitzicht bieden op een toekomst waarin publieke diensten en taken weer in publieke handen zijn genomen.

Voorbeelden uit het buitenland

In het boek staan voorbeelden uit de hele wereld. Zo is bijvoorbeeld in Noorwegen de vuilophaal in meer dan 100 gemeenten weer in eigen beheer genomen na een dreigend faillissement van het private afvalbedrijf. Met lagere tarieven voor de inwoners en hogere lonen voor de werknemers tot gevolg. Dit kwam doordat gemeenten besparen op aanbestedingsprocedures en de belastingopbrengsten rechtstreeks ten goede komen aan de publieke taak. 

Duitsland laat zien dat er kansen liggen in de energietransitie. Zo heeft Hamburg gas, elektriciteit en stadswarmte weer in een gemeentelijk nutsbedrijf ondergebracht met het doel duurzame oplossingen te bieden voor de ecologische en sociale vraagstukken.

Remunicipalisering

Het is tijd voor herbezinning op marktwerking in de publieke sector. De corona crisis heeft laten zien welke gevolgen privatiseringen en bezuinigingen hebben gehad op de publieke sector. Aan de andere kant is de waardering voor publieke voorzieningen en de werkenden in de publieke sector sterk toegenomen. Het draagvlak voor het terugdraaien van marktwerking en privatiseringen van publieke taken en diensten wordt groter. Het terug in eigen beheer nemen van publieke taken en diensten door gemeenten wordt 'remunicipalisering' genoemd. Uit het boek blijkt o.a. dat dit de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening ten goede komt. Voor de vakbond is het zaak om ervoor te zorgen dat dit ook leidt tot betere arbeidsvoorwaarden en zeker werk en dat het vakmanschap van werknemers weer centraal komt te staan in de publieke dienstverlening. Daarbij kunnen we leren van de voorbeelden uit het buitenland.

Witboek marktwerking

De publicatie van The Future is Public viel mooi samen met het woensdag 13 mei gelanceerde witboek marktwerking van de FNV. Waar het witboek overtuigend de gevolgen laat zien van de doorgeslagen marktwerking in Nederland, toont The Future is Public met inspirerende voorbeelden uit het buitenland hoe het bewezen anders kan en moet. Twee mooie publicaties die energie geven om verandering te gaan brengen in Nederland!

Download het boek! 

Ben jij benieuwd naar het boek en wil je het lezen? Of een (Engelse) samenvatting of publicaties erover? Volg dan onderstaande links. Op het moment dat de Nederlandse samenvatting gereed is, komt deze ook op de site.

Het hele boek The Future is Public.

De Engelse samenvatting van The Future is Public. (Nederlandse vertaling volgt.)

Een artikel in Binnenlands Bestuur.

Bekijk de promotievideo The Future is Public.
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.