Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen over de staking in het Primair en Voortgezet onderwijs

Redactie
Door Redactie 10 januari 2020

Op 30 en 31 januari kunnen alle leden die werken onder de cao’s voor Primair Onderwijs en die voor Voortgezet Onderwijs staken. Voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Staak jij mee? Bekijk onderstaand de veelgestelde vragen over de staking.

Er is een onderwijscrisis. Het lerarentekort is groot en als we niets doen verspreidt het zich razendsnel. De kwaliteit van ons onderwijs staat onder enorme druk. Daarnaast zijn er ook nog geplande doelmatigheidskortingen op het PO en VO van samen ruim 100 miljoen. We hebben heldere eisen gesteld aan het kabinet, maar ze luisteren niet. In het basis- en speciaal onderwijs staken we daarom voor:

  • 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren.
  • 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten.
  • Een intensivering van de maatregelen om werkdruk te verminderen, waarvoor de middelen versneld beschikbaar moeten komen.
  • Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.

Allereerst moeten de geplande doelmatigheidskortingen op het po en vo van samen ruim 100 miljoen worden geschrapt. Daarnaast eisen we:

  • 80 miljoen euro structureel om de carrièreperspectieven voor oop’ers te verbeteren.
  • 675 miljoen euro structureel om het aantal lesuren stapsgewijs te verlagen naar 20 uur.
  • 246 miljoen euro structureel voor een grotere doorstroom van leraren van de LB-schaal naar de hogere LC-salarisschaal.
  • 1,25% loonsverhoging bovenop de normale loonruimte zodat leraren en onderwijsondersteuners een inhaalslag kunnen maken.

We zijn hard bezig met verschillende, regionale activiteiten. Door het hele land zijn er bijeenkomsten, marsen en andere activiteiten. Kijk hier voor een actueel overzicht van alle activiteiten.  

Leg je werk neer op 30 en/of 31 januari. Overleg met jouw collega’s wat jullie gaan doen op de 2 stakingsdagen. Kom je naar een bijeenkomst die georganiseerd wordt door de bonden of willen jullie toch liever een eigen activiteit organiseren? Misschien met andere scholen of schoolbesturen in de buurt? Bekijk de toolkit van de AOb voor inspiratie.

Nee, dat hoeft niet. Als je op de stakingsdag niet bent ingeroosterd, en dus niet verplicht bent te werken, hoef je je niet als staker bij directie/bestuur te melden. Bij de registratie kun je, ook wanneer je niet zelf het werk neerlegt, als sympathisant laten weten dat je instemt met de actie-inzet en solidair bent met de stakers.

Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van dit ultieme actiemiddel. Maar hou er rekening mee dat je de persoonlijke consequenties van de stakingsdeelname aanvaardt. Zo kan een werkgever je korten op jouw salaris. Je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening. Wil je dat risico niet lopen? Schrijf je dan van te voren in als lid en registreer jezelf op de dag van de staking zelf via www.fnv.nl/ikstaak. Als je voor de stakingsdagen lid wordt van de FNV heb je recht op een stakingsuitkering als er wordt ingehouden op jouw salaris. 

Laat je werkgever weten dat je op 30 en/of 31 januari wilt gaan staken. Je kan dit voor jezelf alleen doorgeven, maar ook voor jou en een aantal collega's. Gebruik bijvoorbeeld de intekenlijst uit de toolkit van de AOb. Op de stakingsdagen zelf kun je je online registreren als staker, waarvoor we een speciaal formulier hebben gemaakt. Je kunt dit op de stakingsdagen vinden op www.fnv.nl/ikstaak. Bovendien hebben we een stakingskas waarmee wij je misgelopen salaris deels kunnen compenseren. De stakingsuitkering is op dit moment €64,- euro per dag. Staak je 2 dagen en word jouw salaris 2 dagen gekort? Dan krijg je voor deze 2 dagen een stakingsuitkering. In de stakingsoproep die alle leden hebben gekregen staat hoe je aanspraak kunt maken op deze stakingsuitkering. 

De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen mag zelf beslissen of ze aan de actie meedoen. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en de verhoudingen tot collega’s in je beslissing mee te nemen.

Of je al dan niet meedoet aan de staking is een persoonlijke beslissing. Niemand hoeft hiervoor toestemming te geven en niemand kan het je verbieden. Ben je lid van een bond? Neem dan contact met ons op als jij problemen ondervindt. 

Uit eerdere ervaring weten we dat er ondanks het stakingsrecht nog altijd schoolbesturen zijn die met disciplinaire maatregelen dreigen. Zoals schriftelijke berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Is dit bij jou aan de hand? Neem dan contact met ons op. 

Of een staking daadwerkelijk nodig is kan door een werkgever of een andere belanghebbende worden getoetst bij de rechter. Als het gaat om stakingen in het Primair- en Voortgezet Onderwijs gelden extra regels omdat het gevolgen heeft voor leerplichtige scholieren. Er wordt dan bijvoorbeeld ook gekeken naar de opvangmogelijkheden voor leerlingen die anders op school zouden zijn. Een staking uitroepen is dan ook geen lichtzinnig besluit en wordt niet ‘zomaar’ gedaan.

Dit betekent dat het bestuur of de directie zelf voor de opvang van leerlingen moeten zorgen. Daarvoor ben jij als staker niet verantwoordelijk.

Nee. Wij geven geen namen door aan de directie. Inmiddels weten we wel dat schoolbesturen soms aan directieleden vragen om een lijst met namen. Als er sprake is van een ‘dienstopdracht’ kan zo’n verzoek niet worden geweigerd. Als een leidinggevende zelf aan de actie deelneemt, kan hij/zij zich bij het bestuur beroepen op het ‘niet weten’. Het behoort wel tot ‘de regels der zorgvuldigheid’ om het bevoegd gezag in kennis te stellen van aantallen stakers op de school. Dit in verband met de noodzaak voor het bevoegd gezag om opvang voor de leerlingen te regelen.

Ja, stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling.

Wij vragen je om jezelf te registreren op de stakingsdagen zelf. Dit kan digitaal via www.fnv.nl/ikstaak. Deze link werkt alleen tijdens de stakingsdagen. Registreren is voor jou van belang zodat je een stakingsuitkering krijgt en voor ons zodat we weten hoeveel mensen er hebben gestaakt. Je kiest zelf of je 1 of 2 dagen staakt. Als je vooraf wil laten weten dat jouw school op 30 en/of 31 januari dicht gaat kan je dat al doorgeven via de actiepagina  .

Als je al voor de stakingsdagen lid bent en je registreert je, dan kan er een stakingsuitkering worden uitbetaald. De regeling is dat je alleen wordt uitbetaald als je door de staking salaris mist. Bij de aanvraag van de stakingsuitkering moet je een kopie van de salarisstrook waaruit deze inhouding blijkt worden meesturen. Verder moet je je tijdens de staking digitaal registreren via www.fnv.nl/ikstaak. De stakingsuitkering is op dit moment € 64 netto per dag. Staak je 2 dagen en wordt jouw salaris 2 dagen gekort? Dan krijg je voor deze 2 dagen een stakingsuitkering. In de stakingsoproep staat nog wat uitgebreider uitgelegd hoe je de stakingsuitkering aanvraagt.

Nee. De niet-stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoef je niet in te halen. Als de onderwijstijd niet gehaald dreigt te worden, moet het bestuur hier een andere oplossing voor zoeken. 

Als je op de dag van de staking ziekteverlof hebt, kun je niet staken. Heb je op de stakingsdag geen 'verplichting tot het verrichten van arbeid' dan kun je niet aan je werkgever laten weten dat je je werk neerlegt. Als je op de stakingsdag verplicht bent te re-integreren dan kun je wel staken.

Absoluut! Wij pleiten voor een investeringsplan om de hele sector een flinke impuls te geven. En het onderwijs bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen de leraar voor de klas. Ga je staken? Laat je dan wel registreren.

Jazeker. Met de tweedaagse staking willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het hele Primair en Voortgezet Onderwijs. Dus is ook van belang voor directieleden. 

Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als je gaat staken dan moet je dit wel melden aan jouw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuis blijven en/of met het team een stakingsactiviteit plannen.