Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao-voorstellen Uitzendkrachten

Geef je op voor de infobijeenkomst op 13 maart

Redactie
Door Redactie 8 maart 2023

De vragenlijst voor de inzet voor jouw nieuwe cao Uitzendkrachten is honderden keren ingevuld. Dat heeft veel input opgeleverd voor de komende cao-onderhandelingen. Deze starten op 8 maart. En onze voorstellenbrief is klaar. Op 13 maart organiseren we een informatiebijeenkomst over het cao-traject. Je kunt je nu opgeven.

Voorstellenbrief

Cao-onderhandelingen beginnen met de voorstellenbrief. Hierin staan de eisen die FNV Flex heeft voor de nieuwe cao. Deze brief hebben we geschreven op basis van wat het algemene beleid is van de FNV. Dit beleid wordt elk jaar vast gesteld door het ledenparlement. Daarnaast hebben we alle informatie meegenomen die jullie hebben gegeven in de vragenlijst. De voorstellenbrief vormt onze lijst van wensen: onze eisen.

De ander vakbonden en ook de werkgevers schrijven een voorstellenbrief. De cao-onderhandelingen starten met het doornemen van de voorstellenbrieven over-en-weer. Zodat we goed begrijpen wat iedereen precies wil en bedoelt.

Inzet FNV Flex

De komende onderhandelingen zal FNV Flex zich inzetten voor:

  • Dezelfde beloning: bonussen, ADV, feestdagen, vakantiedagen en ouderenregelingen voor uitzendkrachten hetzelfde.
  • Goede regeling bij ziekte: geen wachtdag meer en eerste ziektejaar 100% doorbetaling.
  • Altijd werk: geen uitstroom zonder werk! Uitzendbanen voor tijdelijk werk en doorstromen naar vaste banen bij de opdrachtgever als het werk blijvend is.
  • Contracten met het echte aantal arbeidsuren: geen gesjoemel met weinig contracturen en inzet op heel veel onzekere extra uren.
  • Zeggenschap over wanneer je werkt: roosters ruim van tevoren bekend en niet zo maar veranderd.
  • Arbeidsmigranten: recht op Nederlandse les tijdens werktijd, een eerlijk loon en goede betaalbare huisvesting.
  • Pensioen: meer opbouw en geen wachttijd meer.
  • Informatierecht: uitzendkrachten hebben voortaan recht op alle informatie en uitleg die nodig is om hun loon te controleren.
  • Vakbondstoegang: vakbonden krijgen toegang tot werkplek en woonvoorziening. Kaderleden hebben recht op 6 dagen meer vakbondsverlof.
  • Respect: uitzendbureaus moeten ervoor zorgen dat uitzendkrachten als volwaardig worden behandeld – kerstpakket krijgen, meedoen met feesten, dezelfde faciliteiten

Voorstellen werkgevers

Ook de werkgevers hebben hun voorstellen gedeeld. Er wordt weinig concreets voorgesteld. Teleurstellend dat werkgevers kennelijk nu geen daadwerkelijke verbeteringen willen afspreken. Lees hier zelf de brieven na:

Voorstellenbrief-NBBU-2024

Voorstellenbrief-ABU-voor-CAO-2024-en-verder_1

Vragen

Heb je vragen en/of aanvullingen hebben op deze inzet? Mail ons dan