Update cao-traject ABN AMRO

Redactie
Door Redactie 15 februari 2024

We wensen Marije, jullie vakbondsbestuurder namens FNV Finance, een mooie voortzetting van haar carrière buiten de FNV. Namens FNV Finance is Bob Bolte de opvolger voor jullie bij ABN AMRO. We zijn blij dat we in Bob een ervaren vakbondsbestuurder hebben gevonden die op de voortrazende trein kan springen. Bob heeft al eerder ABN AMRO (2016) in zijn pakket gehad. Hieronder Bob’s verslag van zijn eerste twee weken bij ABN AMRO.

Update cao-traject

Een vliegende start – cao-overleg

Op maandag 29 januari was er een eerste cao-bijeenkomst tussen vakbonden en werkgever ABN AMRO. De inzetbrieven zijn al eerder gedeeld. Nu was het tijd voor de presentatie van de voorstellen en was er ruimte voor verduidelijkingsvragen. Natuurlijk hadden we (ook de leden van FNV-onderhandelingsdelegatie Naima, Karen, Fatima, Ulco en Arjan) vragen over de weinig concrete inzet van ABN AMRO. De belangrijkste vragen waren toch wel waarom er geen concrete looninzet is gedaan en waarom het sociaal plan met een looptijd tot 2025 nu al ter discussie wordt gesteld.

Loonvoorstel en social plan

Op deze vragen kwamen te weinig bevredigende antwoorden dat ABN AMRO eerst wil kijken hoeveel geld de andere voorstellen van vakbonden gaan kosten voordat ze (op het eind van de onderhandelingen) met een loonvoorstel willen komen. Over het nu al bespreken van een nieuw sociaal plan gaven ze aan dat het sociaal plan een bepaling heeft waardoor boventalligheid alleen vastgesteld kan worden onder een geldend sociaal plan. Boventalligheid ligt in de tijdschema’s van het sociaal plan een eind verderop dan de eerste aankondiging van een reorganisatie en daarom moeten ze het sociaal plan al ruim voor einde looptijd vernieuwen, als ze willen doorgaan met reorganiseren.

Onze reactie was dat we de volgende onderhandelingsronden 14 februari en 4 maart niet over bijvoorbeeld mobiliteit - hoe belangrijk misschien ook - willen gaan praten zonder concreet loonbod van ABN AMRO. Leden willen boter bij de vis. Eerst duidelijkheid over koopkrachtreparatie en dan over de andere onderwerpen praten. Bovendien is het natuurlijk onzin dat voorstellen van vakbonden alleen maar geld kosten, in veel gevallen leveren ze ook geld op, maar dat terzijde.

Praten over het sociaal plan is wat ons betreft prima in de zin van ongewijzigd verlengen. We gaan geen niveaudiscussie (verlagen ontslagvergoeding want de arbeidsmarkt is zo krap…) voeren met de bank. Als de bank daar anders over denkt, dan zijn we snel uitgepraat. Misschien een beetje kort door de bocht, maar het sociaal plan heeft nog een looptijd tot 2025. First things first en dat is de discussie over loon. Na de zomer kijken we dan wel weer naar het sociaal plan.   

Pensioenonderhandelingen (Wtp)

Een paar weken geleden is al door sociale partners bekendgemaakt dat we bij ABN AMRO voor de nieuwe pensioenregeling (per 2027) kiezen voor het solidaire premiecontract uit de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nu buigen de sociale partners (werkgever en vakbonden) zich samen met het pensioenfondsbestuur over de inrichting van die nieuwe pensioenregeling.

Namens FNV Finance is een zeer deskundige (pensioen)bestuurder, Gerard Riemen, aangeschoven. Dat is fijn voor de vakbondsbestuurder, want het zijn heel technische discussies die gevoerd worden tussen partijen en zo kan ik namens jullie vinger aan de pols houden en de grote lijn bewaken in het overleg. Ik zal met regelmaat verslag van de vorderingen uitbrengen en jullie meenemen in het verhaal. De pensioengesprekken moeten uitmonden in een gezamenlijk document, het transitieplan. Als we het op de uitgangspunten van de overstap naar én de inrichting van de nieuwe pensioenregeling eens zijn geworden, leggen we het resultaat ter stemming aan jullie voor.

Grote reorganisatie bij Consumer Clients

Een niet onverwachte, maar evengoed impactvolle reorganisatie is aangekondigd bij Consumer Clients. 500+ medewerkers in scoop en helaas ook niet te vermijden boventalligheid. We zijn door de bank meegenomen in het proces van vooraankondiging (maandag) met medezeggenschap en management. Afgelopen dinsdag volgde de medewerkerssessies. Alhoewel het door het extreem teruggelopen aantal bezoeken in de afgelopen periode (-96%) voor bijna niemand meer een verrassing kon zijn dat er ingegrepen zou worden, is het toch confronterend om samen met je collega’s naar het scherm te moeten kijken en je eigen functie als vervallen voorbij te zien komen. Zoals ook benadrukt werd: blijf met je leidinggevende(n) en collega’s in gesprek over wat het met je doet. Probeer ook al een beetje naar voren te kijken, als je van de eerste schrik bekomen bent. Heb je vragen of twijfels over de reorganisatie en dan met name het juridisch aspect, aarzel dan niet en neem contact op met Bob Bolte of rechtstreeks met ons juridisch adviescentrum, telefoonnummer 088 3680368. We wensen alle betrokken leden sterkte en wijsheid!

‘Deal’ zonder FNV bij Customer Care

Jullie FNV heeft tot de Hoge Raad geprocedeerd om de niet meest werknemersvriendelijke werkgever van Nederland, Teleperformance, ertoe te bewegen om alle werktijd van medewerkers als werktijd te erkennen én alle gewerkte uren ook uit te betalen. Het ging daarbij met name om de 10-15 minuutjes (elke dag weer) om op te starten en op het einde van de dienst de klanten aan de telefoon nog te helpen terwijl je werktijd er al op zit. Op een dag stelt het misschien niet zoveel voor, maar op jaarbasis kan het behoorlijk optellen. Daar komt natuurlijk bij dat het gemiddelde callcentre geen top uurtarieven betaalt. Het uurloon zit eerder dicht bij het wettelijk minimum en dan accepteer je als medewerker én vakbond minder snel dat het nu eenmaal van je verwacht zou mogen worden. De uitspraak bij Teleperformance waaiert inmiddels uit over heel veel sectoren en bedrijven waar uitwerkkwartiertjes en opstartminuten als gangbaar en ‘hoort er nu eenmaal bij’ worden gezien. Dus ook bij ABN AMRO. Ik ben wel geheel in verwarring dat de collega-vakbonden en werkgever bij ABN AMRO de uitspraak van de Hoge Raad hebben willen vastleggen in een ‘deal’. Een ‘deal’ die zonder de FNV is gesloten?!  Bizar. Bij ons kwamen al leden in de lucht die het hadden over stemrondes bij de andere vakbonden. Net binnen bij ABN AMRO snapte ik niet direct goed waar het over ging en begon met bellen en navragen bij onze kaderleden. Inmiddels heb ik de ‘deal’ bestudeerd en lees dingen die echt niet kunnen.  

Uit de overeenkomst tussen ABN AMRO en vakbonden (zonder FNV):

De afspraken in deze overeenkomst gelden in aanvulling op de eerder tussen partijen gesloten arbeidsvoorwaarden cao ABN AMRO van 1 juli 2022 tot 1 juli 2024 – en worden geacht daarvan deel uit te maken – en zullen tevens in de eerstvolgende arbeidsvoorwaarden-cao per 1 juli 2024 worden opgenomen. Deze overeenkomst is een cao en zal door partijen als cao worden aangemeld. 

Dus de huidige cao wordt tussentijds opengebroken (in vakbondskringen zeer ongebruikelijk) zonder dat jullie daar iets van mogen vinden én ze sluiten jullie als FNV-leden alvast uit van zeggenschap over dit onderwerp in de volgende cao?

Er was altijd respect vanuit de bank voor de positie van de FNV. We zijn in moeilijke tijden ook nooit weggelopen voor onze verantwoordelijkheid. Zeer kritisch maar ook fair en constructief in het belang van medewerkers en bank. We hebben de huidige cao niet getekend omdat jullie de loonafspraken niet goed genoeg vonden. En dat jullie daarin gelijk hadden is wel gebleken. Niets rechtvaardigt het uitsluiten van FNV-leden.

Dan over het gevolgde proces van de ‘deal’. Wat mij betreft is daar het laatste woord nog niet over gesproken. Ook bij de inhoud van de afspraken zijn echt kanttekeningen te plaatsen, de opgewekte toon over de ‘deal’ vind ik niet terecht. Waarom geen uitbetaling in geld, waarom geen terugwerkende kracht met de wettelijke termijn van 5 jaar en belangrijk: maken de afspraken niet normaal wat abnormaal zou moeten zijn.  De normale regel is toch echt dat werktijd betaalde tijd is. Waarom moet daarin geschikt worden, er een slag naar geslagen worden, waarom niet precies meten wat er betaald moet worden. Alles wordt in de gaten gehouden en gecontroleerd op de betrokken afdelingen. De daadwerkelijk gemaakte uren kunnen gewoon aangeleverd worden en betaald worden.

Teamsoverleg in de week van 19 februari

Betrokken FNV-leden kunnen zich via de mail bij ons secretariaat karin.mulder@fnv.nl melden en ontvangen een uitnodiging voor een teamsoverleg volgende week om de ontstane situatie onderling te bespreken.   

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.