(Nog) geen zwaar werkregeling voor medewerkers ENCI/Mebin/Sagrex

Werkgever mag jou een aanbod doen

Redactie
Door Redactie 18 januari 2022

Helaas, voorlopig kunnen we geen zwaarwerkregeling (RVU) afspreken. We hopen het later dit jaar in de cao-onderhandelingen mee te kunnen nemen. Op 26 januari praten we onze leden tijdens een online bijeenkomst bij over de situatie. Lees hier alvast waarom het nu niet mogelijk is om een RVU-afspraak te maken.

Zwaar werk bestaat niet?

Afgelopen december spraken we met de werkgevers over een zwaar werkregeling. Zij gaven daarbij aan dat zwaar werk eigenlijk niet meer bestaat anno 2021. Om die reden willen ze alleen een zwaarwerkregeling afspreken voor betonpompchauffeurs en werknemers in de 5 ploegendienst.

Wij weten wel beter

Vakbonden weten wel beter en hebben aangegeven dat de regeling minimaal voor alle mensen in operationele functies moet gelden (inclusief planners). Dit was veel meer dan de Heidelberggroep had verwacht en ze wilden overleggen met 'hogerop'. Op 14 januari zouden we horen of er meer ruimte komt.

Zwaar werkregeling als loterij

En meer ruimte kwam er, maar niet zoals wij dat voor ons zien. De werkgevers deelden een overzicht met ons waaruit blijkt dat ze maximaal 5,6 werknemers (want 30% van 17 mensen) gebruik willen laten maken van 2 jaar zwaarwerkregeling. En daarmee is de regeling dus een soort loterij geworden. Want wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Onacceptabel

Vakbonden vinden dit onacceptabel. Wij gaan niet akkoord met een regeling:

  • waarin je méér dan 10 dienstjaren moet hebben om deel te mogen nemen;
  • waar je minder dan 3 jaar voor de AOW mag stoppen;
  • waar niet alle collega’s in operationele functies aan mogen deelnemen;
  • en wij gaan ZEKER NIET akkoord met een regeling die een budgettaire beperking kent, waardoor er een loterij ontstaat en mensen die eigenlijk in aanmerking horen te komen voor een zwaarwerkregeling, pech hebben omdat de centen op zijn.

Beter geen afspraak dan een slechte

Natuurlijk hadden we graag een goede afspraak gemaakt. Wij weten hoe zwaar het werk is en hoeveel moeite het kost om gezond je pensioen te halen. Daarvan getuigen ook de vele mailtjes die we naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief ontvingen. Maar wij maken liever geen afspraak, dan een heel slechte afspraak.

Werkgever mag aanbod doen

Het staat de werkgever vrij om zijn loterij-regeling alsnog uit te voeren. Het ontbreken van een afspraak met vakbonden betekent niet dat ENCI, Mebin of Sagrex jou als medewerker geen aanbod mogen doen in het kader van zwaar werk. Maar het is dan ook aan de werkgever om uit te leggen waarom de ene collega wel en de andere niet gebruik mag maken van de regeling.

Spannende cao-onderhandelingen

Want het laatste woord is nog niet gezegd over de zwaarwerkregeling. De komende onderhandelingen komen wat ons betreft deze onderwerpen met stip op tafel: een zwaarwerkregeling (zoals wij denken dat die hoort te zijn) en een generatiepact regeling (80-90-100 regeling) waardoor medewerkers tijdig minder kunnen gaan werken zonder dat het ze goudgeld kost.

Daarnaast willen we natuurlijk ook een eerlijk loon (compensatie van de inflatie) met een kleine plus in de koopkracht en er zijn vast meer wensen. Voor Mebin voegen we daar graag aan toe dat we pensioen willen blijven opbouwen bij bpfBOUW.

Onderhandeldata nieuwe cao

De onderhandelingsdata hebben we ook vastgelegd (we willen immers een nieuwe cao afspreken voordat de huidige cao op 1 januari 2023 verloopt). Op deze dagen gaan we voor jullie aan de slag: 23 juni, 3 oktober, 1 november en 22 november 2022. Natuurlijk gaan we voor die data nog een voorstellenbrief met onze leden vaststellen, zodat hun wensen op de cao-tafel belanden.

We praten leden bij tijdens online vergadering

En tijdens de online ledenvergadering op woensdag 26 januari 2021 praten we onze leden tussen 19.30 en 21.00 uur bij over onder andere de zwaar werkregeling. Maar ook over de onterecht door Mebin ingehouden spaaruren tijdens de vorstperiode februari 2021 en de juridische procedure waar we mee bezig zijn.

In de afgelopen wintersluiting/eindejaar periode zijn er spaaruren ingehouden. De cao zegt dat het spaaruren saldo niet bedoeld is voor de eindejaar periode (2 weken Kerst/Nieuwjaar)over de zwaar werkregeling en de door Mebin onterecht ingehouden spaaruren tijdens de vorstperiode vorig jaar.

Wil je hier ook bij zijn? Stuur dan een mailtje naar rknoord@fnv.nl.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.