Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Overgrote meerderheid leden stemt voor resultaat nieuwe cao Schilders (SAVG)

Redactie
Door Redactie 4 november 2021

87% van de FNV-leden heeft voor het onderhandelaarsakkoord gestemd dat de bonden met de werkgevers in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetsector (SAVG) voor 16.000 mensen hebben bereikt.

Uitdagend traject

Peter Roos, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: 'Het was een uitdagend traject, de FNV heeft 6 jaar lang buitenspel gestaan bij deze cao, maar het is ons gelukt om weer aan de cao-tafel te komen én een aantal forse verbeteringen te realiseren. De uitkomst van de stemming onderstreept dat.'

Ook de achterban van de andere bonden en de werkgevers (OnderhoudNL) is akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

Belangrijke verbeteringen

In de nieuwe cao is een loonsverhoging per week 1 van 2022 van 2,75% afgesproken en de jaren erna minimaal prijscompensatie. Verder komen er regelingen voor eerder stoppen met werken.

Peter Roos, cao-onderhandelaar: Het is ons gelukt een aantal forse verbeteringen te realiseren.

Hoe nu verder

Partijen werken nu met man en macht aan de teksten, zodat de algemeenverbindendverklaring aangevraagd kan worden bij de Minister van SZW. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Zodra de cao-tekst klaar is plaatsen we die op de website www.fnv.nl/schilders.

De belangrijskte afspraken op een rij

De looptijd is van 1 oktober 2021 tot 1 november 2025

2,75% structurele loonsverhoging per 1 januari 2022 en vanaf 1-1-2023 minimaal prijscompensatie. Afhankelijk van ontwikkelingen in de sector komt hier nog wat bij.

Er komt een RVU-regeling met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

- Tijdelijke regeling vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025;

- Beperking tot het wettelijk basisbedrag (momenteel € 22.164,- per jaar) over de laatste drie jaar voorafgaand aan AOW;

- Financiële coaching (gefinancierd uit St. USAG) voor werknemers die mogelijk recht hebben op de RVU-regeling;

- Een vrijwillige regeling: werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling;

- De RVU staat open voor werknemers, maar niet voor UTA-personeel;

- Er komt een reglement waarin de definitieve voorwaarden staan waaraan moet worden voldaan.

Met ingang van 1 januari 2022 kunnen oudere werknemers vanaf 60 jaar vrijwillig deelnemen aan een generatiepactregeling gebaseerd op 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Ook hierbij zullen nog verdere voorwaarden worden gesteld.

Elke werknemer krijgt recht op gemiddeld 2 scholingsdagen per 12 maanden met behoud van loon.

- Een aanpak voor werken bij hitte;

- Meer ruimte voor maatwerk m.b.t. de wintersluiting;

- Verlof bij ‘rouw en trouw’ wordt doorbetaald;

- Uitzendkrachten krijgen dezelfde arbeidvoorwaarden als vaste werknemers;

- Studie naar hoe de sector voor leerling-werknemers aantrekkelijker wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar de arbeidsvoorwaarden van BBL-leerlingen;

- Bevordering van duurzame inzetbaarheid.