Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eindbod werkgevers cao Houtverwerkende Industrie geaccepteerd

Niet iedereen was positief, maar meerderheid heeft gesproken

portret Peter Ansems
Door Peter Ansems 12 april 2021

Na een lang traject van uitstel van onderhandelingen, magere voorstellen van werkgevers en duidelijke signalen van de leden, deden de werkgevers op 22 maart een eindbod voor een nieuwe cao. Dat eindbod hebben wij voorgelegd aan de leden. Zij konden hierover stemmen tot vrijdag 9 april. De meerderheid van de leden van FNV en CNV heeft het eindbod geaccepteerd. Lees wat is afgesproken.

De afspraken op hoofdpunten

  • Looptijd tot 31 maart 2022 (23 maanden)
  • 1 juni 2021: loonsverhoging van structureel 1%
  • 1 september 2021: loonsverhoging van structureel 1%
  • 1 december 2021: loonsverhoging van structureel 0,5%
  • 1 maart 2022: eenmalige uitkering van € 100
  • Werkgeverspremie Sociaal Fonds gaat met 0,1% omhoog
  • Verlengen van de eerder afgesproken 80-90-100 regeling
  • Verlengen activiteiten van naleving en werkingssfeer van de cao
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de zwaarte van het werken in de houtverwerkende industrie. Partijen gaan naar aanleiding van de uitkomsten kijken of er afspraken te maken zijn die ervoor kunnen zorgen dat mensen gezond de eindstreep kunnen halen.

Aanpassingen worden verwerkt in nieuwe cao

Nu alle partijen hebben ingestemd zal het eindbod worden verwerkt in een nieuwe cao. Deze cao geldt tot 31 maart 2022.

Tegenstemmen en actievoeren of toch accepteren. Het is het laatste geworden.

Meer zat er blijkbaar niet in deze keer

Het is triest dat het zo lang heeft moeten duren om dit magere resultaat te bereiken. Maar ik heb er geen vertrouwen in dat verder onderhandelen tot een beter resultaat zal leiden. De leden konden het eindbod beoordelen. Tegenstemmen en actievoeren of toch accepteren. Het is het laatste geworden. Een meerderheid van de leden heeft het eindbod geaccepteerd.

Sterke signalen, maar dat kan beter!

Tijdens het veel te lange cao-traject hebben de leden op verschillende manieren de werkgevers laten weten niet blij te zijn met het uitblijven van een cao met daarin een fatsoenlijke loonsverhoging. Ik wil de leden en kaderleden die zich hebben ingezet voor het bereiken van dit resultaat daar heel erg voor bedanken. Deze signalen waren belangrijk, maar niet genoeg om een beter resultaat te bereiken dan dit eindbod.

Vragen, opmerkingen of meehelpen?

Als de volgende cao beter moet, dan mag er wel een tandje bij. Wil jij ons helpen om de achterban nog sterker te maken? Dat kan als actief lid, contactpersoon of lid van de cao-commissie. Wil je daar meer over weten of heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar hvi@fnv.nl of bel mij, Peter Ansems, op 06 – 200 16 208.

Samen zijn we veel sterker en kunnen we veel meer bereiken

Werk je in de houtverwerkende industrie en ben je nog geen lid van de FNV? Jouw lidmaatschap en betrokkenheid zijn belangrijk. Of je nu in vaste dienst werkt of als uitzendkracht. Want ook voor uitzendkrachten geldt dat de hoogte van je loon wordt afgestemd op het loon in deze cao. Word daarom nu lid. Dan kunnen we samen nog meer invloed uitoefenen en bereiken.