Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Tweede ronde cao houthandel teleurstellend

Redactie
Door Redactie 6 november 2020

De tweede ronde, op 22 oktober, van de onderhandelingen voor de cao Houthandel die vanaf afgelopen april vernieuwd moet worden, was teleurstellend. Als bonden gingen we ervan uit dat er na de 0-lijn die in de eerste ronde door de werkgevers werd aangehouden, nu ruimte zou zijn voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Dit bleek echter niet het geval.

Gaat het goed of gaat het slecht in de houthandel?

Werkgevers blijven hameren op de slechte economische ontwikkelingen en vooruitzichten. Maar klopt dat wel? Het onderzoek dat ze zelf hebben laten uitvoeren laat iets anders zien. Uit de nieuwsbrief Houtwereld van 26 oktober zeggen zij hierover het volgende:

“Het gaat goed met de Nederlandse houthandel. Bedrijven verwachten een omzetstijging, licht groeiend personeelsbestand en stabielere prijzen. Maar de coronapandemie brengt ook uitdagingen. Zoals tekorten bij leveranciers, uitgestelde opdrachten door vertragingen in de bouwuitvoering en een hoger ziekteverzuim.”

Dit blijkt uit de recente Conjunctuurmeting van bureau Buildsight onder leden van de Koninklijke VVNH en Koninklijke Hibin. Van de 75 bedrijven die deelnamen aan deze enquĂȘte, waren er 34 lid van de VVNH.

Verdubbeling VVNH-leden gingen afgelopen voorjaar nog uit van een gemiddelde omzetstijging van +1,5%. Hun verwachtingen zijn nu verdubbeld tot +3,0%. Ook over de bruto winstmarge zijn de houthandelaren dik tevreden: de eerder verwachte stijging van +0,3% is inmiddels omgebogen tot een sterke toename van +2,5%. Kleinere bedrijven blijken optimistischer te zijn dan de grootste ondernemingen. Gewogen naar omzetklasse wordt daardoor nog maar een kleine omzetstijging verwacht (+0,3%) en zelfs een lichte daling van de winstmarge (-0,3%).

Het is raar dat werkgevers, terwijl ze deze uitkomst toen al kenden, toch een zwart beeld schetsten.

Die uitkomst steunt onze overtuiging dat het niet slecht gaat maar juist heel goed. En dat was ook vorig jaar het geval als we naar de jaarcijfers kijken. De halfjaarcijfers 2020 van de grootste houthandel waren ook uitstekend.

Het geitenpaadje bleek een doodlopende weg.

Ondanks de ellende die zij zagen wilden werkgevers toch proberen iets aan een bescheiden loonsverhoging te doen. Het was volgens hen een oplossing via een “geitenpaadje”. Het voorstel luidde: “schrappen van de cao afspraken dat werknemers vanaf 50 jaar niet verplicht hoeven over te werken en boven de 55 niet verplicht in ploegendienst hoeven werken. Dus tot je pensioen verplicht overwerken en in ploegen verplicht blijven werken. Als de bonden daarmee akkoord gaan ontstaat er ruimte voor een loonsverhoging. Maar we zeggen niet hoeveel. Gaan jullie niet akkoord dan blijft de ruimte voor een loonsverhoging op 0% staan”. De ontziemaatregelen voor ouderen zijn er niet voor niets. Ook jongere werknemers zullen op een latere leeftijd merken dat langer en onregelmatig werken zwaarder valt en ten koste kan gaan van je gezondheid. Dus die maatregelen zonder meer schrappen in ruil voor ?? % is geen optie voor ons als vakbonden. En loonruimte 0% ook niet. Daarmee werd het geitenpaadje meteen een doodlopende weg naar verder onderhandelen.

Lees onze voorstellenbrief

Bekijk de voorstellen van de wergevers

Vervolg

Momenteel worden de leden geraadpleegd over de wijze waarop werkgevers hebben ingezet om tot een cao te komen. Op basis van de uitkomst zal worden bepaald hoe er aan een vervolg kan worden gewerkt.