Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Hibin

Redactie
Door Redactie 07 oktober 2020

Allereerst wil ik, als bestuurder FNV Bouwen & Wonen, jullie bedanken voor het tekenen van de petities. We hebben een kleine duizend petities kunnen ophalen, hierin geven jullie aan dat jullie onze inzet voor een structurele loonsverhoging steunen. Dit is een grote steun in onze rug.

bouwer

Na vier onderhandelingsronden, met tussenpauzes wegens corona, hebben de vakbonden FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie met werkgeversvereniging Koninklijke Hibin een onderhandelingsresultaat  bereikt voor een nieuwe cao Hibin.

Eindresultaat nieuwe cao Hibin

Looptijd

Eén jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Cao-verhoging

2% per 1 december 2020 en een eenmalige uitkering van € 350,-

Benefit Budgetsysteem

Partijen spreken af in 2021 de randvoorwaarden, alsmede de inhoud van een “Benefit Budgetsysteem”. Het Benefit Budgetsysteem voorziet in een bruto budget dat een werknemer maandelijks naast het vaste salaris ontvangt om zijn arbeidsvoorwaarden naar eigen keuze in te richten.

Pilot nieuwe werktijdenregeling

De pilot nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.2 cao zal in 2021 door cao-partijen worden geëvalueerd teneinde vast te stellen of en onder welke voorwaarden de regeling die daaraan ten grondslag ligt in de opvolgende cao als definitieve regeling kan worden opgenomen.

Art. 5.4 Recht op een vierdaagse werkweek van 9,5 uur per dag

Zwaarwegende bezwaren wordt vervangen door: “Een werknemer met een voltijdsbaan kan met een werkgever overeenkomen dat de atv-dagen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt voor een vierdaagse werkweek.

Bekijk het volledige onderhandelingsresultaat .

Het is nu aan jullie

De leden van FNV Bouwen & Wonen, die werkzaam zijn onder de cao Hibin kunnen tot zondag

25 oktober kenbaar maken wat zij vinden van het eindresultaat voor de nieuwe cao.

FNV Bouwen & Wonen geeft haar leden een neutraal stemadvies mee. De cao-adviescommissie heeft ook over dit resultaat hun mening gegeven en zijn van mening dat dit momenteel met onderhandelen het maximaal haalbare is.

(De cao-commissie bestaat uit leden werkzaam onder de Hibin-cao die nauw betrokken worden gehouden bij de onderhandelingen)

Mochten bonden aangeven dat de meerderheid van de leden instemt, dan spreken we over een onderhandelingsovereenkomst. Mocht de achterban van één of meerdere bonden het voorstel verwerpen, dan moet er nagedacht worden over de volgende stappen en dan sluiten we acties en stakingen niet uit.

Wij gaan ervan uit dat, als je tegenstemt, je ook bereid bent om in beweging te komen. Wij zullen je dan zeker benaderen.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Osman Yildiz                     T 088-3681513
Marjolein Polman           T 088-3681939

hibin@fnv.nl