Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Start onderhandelingen nieuwe cao Bruil

Voorstellen vakbonden en werkgevers besproken

Redactie
Door Redactie 01 oktober 2020

Tijdens de eerste onderhandelronde voor een nieuwe cao Bruil Beton en Mix op 21 september, zijn de voorstellen voor de nieuwe cao van beide kanten toegelicht. Zowel de vakbonden als Bruil zijn positief over de bedrijfs-cao bij Bruil.

Constructief

Tijdens zo’n eerste cao ronde wordt er nog niet echt onderhandeld, maar worden vooral van beide kanten de voorstellen toegelicht. Bruil liet al wel weten onze looneis van 5% hoog te vinden. Wij gaven aan dat het goed gaat in de branche en bij Bruil en dat er daarom ruimte zou moeten zijn voor een mooie loonsverhoging. We willen ook graag afspraken maken die het voor werknemers mogelijk maakt om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Wij realiseren ons dat ook zo’n afspraak geld kost.

Het overleg verliep constructief en in een prettige sfeer.

Dit zijn onze voorstellen

Onze voorstellen zijn gebaseerd op de uikomsten van een enquête onder onze leden en het bespreken van de resultaten daarvan met onze cao adviescommissie.

Wij stellen voor om de looptijd voor de cao te verlengen met 1 jaar; van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Een langere looptijd behoort tot de mogelijkheden, maar zal afhangen van de kwaliteit van de afspraken.

  • Loonsverhoging 5%. Wij stellen voor de lonen per 1 juli 2020 te verhogen met 5%. De in de cao genoemde vergoedingen willen wij verhogen met hetzelfde percentage. Daarnaast streven we als FNV een minimumuurloon na van € 14.
  • Verhoging vergoeding vakbondsleden van € 50 netto naar € 75 netto.
  • Ploegendiensttoeslagen: verhoging naar 15%
  • Vakantietoeslag: ook over overwerk vakantietoeslag opbouwen.

  • Onwerkbaar weer: de wetgeving rondom onwerkbaar weer is veranderd, waardoor wij de tekst in de cao moeten aanpassen. Zo kan Bruil een beroep kan doen op de regeling onwerkbaar weer.
  • Zorgen om veiligehid: uit de enquête blijkt dat veel werknemers zich zorgen maken over de veiligheid op het werk. Graag gaan wij hierover verder in gesprek. Dit is een onderwerp wat ook op het bordje van de ondernemingsraad ligt. Duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken Werk verandert voortdurend van karakter. Op tijd aanpassen om gezond en met plezier het beschikbare werk te doen, is in het belang van werknemers en werkgevers. Lees in de brief met onze voorstellen voor de cao meer over duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken (pdf).

In de cao 2019-2020 is afgesproken dat wanneer meer dan 10% van het werknemersbestand uit uitzendkrachten bestaat - om andere redenen dan ziek of piek - hetgeen boven de 10% wordt omgezet in een (tijdelijk) dienstverband. Vanuit de FNV willen wij graag weten of en hoe er invulling is gegeven aan deze afspraak.

Wij stellen voor om voor thuiswerken een minimumvergoeding in de cao op te nemen. Als basis zou een bedrag van € 25 per maand kunnen gelden als de werkgever de benodigde apparatuur beschikbaar stelt. Het inrichten van een thuiswerkplek die voldoet aan de Arbo-richtlijnen, zou op declaratiebasis mogelijk moeten zijn.

Binnen bpfBOUW - en dan het Mortel deel – zijn er zorgwekkende ontwikkelingen. Nu is het nog zo dat bedrijven die vallen onder de Mortel, op basis van de verplichtstelling, gebonden zijn aan bpfBOUW. Maar, de VOBN heeft laten weten hiervan af te willen zien. Men geeft aan geen mandaat meer te hebben om met de vakbonden te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Dit alles door het vastlopen van de cao-onderhandelingen voor de cao Mortel in 2013. Omdat pensioen ook een arbeidsvoorwaarde is, wil men af van de verplichtstelling.

Daar komt bij dat ook de VOBN op dit moment niet meer voldoet aan de vereiste representativiteit om aan de eisen van een verplichtstelling te kunnen voldoen. Aangezien dit ook direct raakt aan de pensioenen van de werknemers bij Bruil, willen wij hier in de onderhandelingen graag bij stilstaan.

Bedrijven kunnen (zeker daar waar cao’s van toepassing zijn) zich vrijwillig aansluiten bij bpfBOUW. Wij stellen dan ook voor om dit voor Bruil te doen en dit vast te leggen in deze cao.

Voorstellen Bruil

Dit is de inzet van Bruil voor de nieuwe cao.

Bruil wil af van de extra opzegtermijn die in de cao is geregeld. Zij willen graag naar het wettelijke niveau. Het gaat hier bijvoorbeeld over de opzegtermijn bij ontslag of in het geval van een reorganisatie. In de cao zijn ruimere opzegperiodes opgenomen dan het wettelijke niveau.

Bruil geeft aan dat weinig gebruik gemaakt wordt van deze regeling en wil er daarom graag afscheid van nemen.

Bruil stelt voor een vergoeding à € 15,00 aan de werknemer die om 18:30 uur al de gewone werktijd heeft gewerkt en nog na 19:00 uur in overtijd werkzaam is geweest. Dit wil men koppelen aan de kloktijden. Bruil geeft aan dat het nogal wat administratieve handelingen vraagt om op basis van bonnetjes de maaltijden te vergoeden. Daarnaast blijkt dat lang niet alle bonnetjes zijn voorzien van een datum of bijv. stempel/naam van de firma.

Bruil geeft aan graag iets te willen doen met de groepsindelingen en functies. Ze willen de functies/werkzaamheden meer beschrijven op basis van competenties.

Bruil wil voor de Droge Mortel de functiegroepen uitbreiden met 2 groepen onder het huidige niveau. Zodoende wil men ervoor zorgen dat er meer doorgroeimogelijkheden zijn.

Volgende ronde op 5 oktober

Op 5 oktober staan de volgende onderhandelingen gepland. Mocht je vragen hebben, stuur een mail naar margreet.pasman@fnv.nl.