Is 5 mei 2020 een vrije dag in de sector Bouwen & Wonen?

Dit staat er in jouw cao

Redactie
Door Redactie 23 april 2020

In het coronatijdperk is de dagelijkse werkelijkheid erg veranderd. Wat betekent dat voor 5 mei? Eens in de 5 jaar, in een lustrum jaar (2020) kan 5 mei een vrije dag zijn. In de cao’s die tot de sector Bouwen & Wonen behoren, zijn hier afspraken over gemaakt. Hieronder zijn ze op een rijtje gezet.

Overigens geldt dit jaar de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om 5 mei betaald vrijaf te geven in verband met lustrumjaar. 

Cao Architecten

De feestdagen waarvoor salarisdoorbetaling geldt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren.

Cao Afbouw (incl. natuursteen)

“Eenmaal in de vijf jaar is 5 mei een nationale feestdag. In dat geval is 5 mei een collectieve roostervrije dag. De werknemer behoudt gedurende deze dag recht op het loon als bedoeld in artikel 639 lid 1 BW. Gedurende de andere vier jaar heeft de werknemer het recht op die datum zelf een roostervrije dag op te nemen.”
Dit betekent verplichte opname van een rv-dag. Uiteindelijk betaalt de werknemer de dag dus zelf!

Cao Betonpompen

In verband met de herdenking van de bevrijding van Nederland geldt 5 mei met ingang van het jaar 2000 eens in de vijf jaar als doorbetaalde vrije dag. 

Cao Bitumineuze dakdekkers

De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 worden als volgt vastgesteld: 1 dag op Bevrijdingsdag (5 mei 2020)  

Cao Bouw en Infra 

(Nawerking cao, cao is op 31 december 2019 afgelopen.)
Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2020) is een doorbetaalde feestdag.  

Cao Bruil

Onder feestdagen wordt in dit artikel (…) en in de overige artikelen van deze overeenkomst verstaan, de algemeen erkende feestdagen, te weten: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, alsmede de dag waarop Koningsdag wordt gevierd. In verband met de herdenking van de bevrijding van Nederland geldt 5 mei eens in de vijf jaar (lustrumjaren) als een doorbetaalde vrije dag.

Cao CHEP Benelux

Indien op een maandag tot en met een vrijdag vallende feestdag niet wordt gewerkt, wordt het inkomen over die feestdag normaal doorbetaald. 
Onder feestdagen worden verstaan: eerste en tweede Kerstdag, 1 januari, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eens in de vijf jaar 5 mei, alsmede de dag waarop Koningsdag wordt gevierd. 

Cao Hibin

Doorbetaling op feestdagen Over vrije nationale en christelijke feestdagen die op een werkdag vallen, krijgt de werknemer gewoon salaris. 8 De nationale en christelijke feestdagen zijn: tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, en Nieuwjaarsdag, Koningsdag, en éénmaal in de vijf jaar ook Bevrijdingsdag (5 mei in 2020 en 2025).

Cao Hiswa

Artikel 14: Feestdagen 

  • Onder feestdagen worden verstaan: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag, en in lustrumjaren de dag ter viering van de Nationale Bevrijding (5 mei). 
  • Op feestdagen wordt als regel niet gewerkt, met behoud van het periode- of maandinkomen

Cao Houthandel

Op Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, de beide Kerstdagen de dag die door de overheid als Koningsdag wordt aangewezen alsmede 5 mei in lustrum jaren, wordt, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet gewerkt. Voor zover deze dagen niet op zondag vallen, wordt het inkomen over de verzuimde werktijd op deze dagen doorbetaald.

Cao Houtverwerkende industrie

Op Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van de Nationale Bevrijdingsdag (2010, 2015 enz.) wordt niet gewerkt, tenzij sprake is van overwerk als bedoeld in artikel 21, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dat artikel.
Indien op de feestdagen, als genoemd in artikel 19, door de werknemer niet wordt gewerkt, ontvangt hij het inkomen, dat hij verdiend zou hebben wanneer deze feestdagen werkdagen zouden zijn geweest. Met dien verstande dat met incidenteel overwerk geen rekening wordt gehouden.

Cao Mebin

Geen afspraken gemaakt. 

Cao Mortel 

(Nawerking cao, cao wordt niet meer afgesloten.)
In verband met de herdenking van de bevrijding van Nederland geldt 5 mei met ingang van het jaar 2000 eens in de vijf jaar als doorbetaalde vrije dag. 

Cao voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Om de 5 jaar is 5 mei een nationale feestdag. De eerstvolgende keer is dat in 2020. Dit betekent dat u in dat jaar niet een van uw vakantiedagen hoeft op te nemen. Is het een feestdag, dan geldt artikel 43.1 van deze cao. (Dat artikel gaat over werken en toeslagen bij werken op feestdagen.)

Cao Parket

In lustrumjaren komt de vrije dag ter viering van de nationale Bevrijdingsdag ten laste van de werkgever.  

Cao Sagrex

Geen afspraken gemaakt. 

Cao Schilders

Volgens de schilders-cao (die FNV niét heeft getekend) is 5 mei géén erkende feestdag. De werknemer zal dus moeten werken of een verlofdag opnemen.

Cao Tentoonstellingsbedrijven

5 mei als nationale feestdag, eenmaal per 5 jaar. 

Cao Timmerfabrieken

Geen afspraken gemaakt. 

Cao Woondiensten

Geen afspraken gemaakt. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.