Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nieuwe cao HVI met 4% meer loon

Redactie
Door Redactie 14 maart 2019

Vooral dankzij jou zijn wij het eens geworden over de nieuwe cao Houtverwerkende Industrie (HVI). Met 4% meer loon en afspraken over duurzame inzetbaarheid is nu het woord aan jullie.

Samen met de FNV-leden een nieuwe cao HVI

Breng je stem uit voor 5 april!

Het onderhandelingsresultaat is afgestemd met de cao-commissie. Nu kun jij laten weten wat je ervan vindt. Breng je stem door een mail te sturen naar hvi@fnv.nl. Zet in die mail ook je naam en je lidmaatschapsnummer. 

Breng je stem uit

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2020.

Beloning: een loonsverhoging van 4%

  • Per 1 mei 2019 met 1,5%
  • Per 1 oktober 2019 met 1,5%
  • Per 1 maart 2020 met 1%

Loonschaal arbeidsbeperkte medewerkers

De cao krijgt een nieuwe loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking. De hoogte van deze nieuwe loonschaal ligt tussen 100 en 120% van het wettelijk minimumloon.

Reiskostenvergoeding

Je reiskostenvergoeding gaat omhoog. Voor een enkele reis ziet dat er zo uit:

  • 0 t/m 10 km € 0
  • 11 t/m 15 km € 95
  • 16 t/m 20 km € 121
  • 21 km of meer € 160

Duurzame inzetbaarheid: gezond en op een goede manier naar je pensioen

Bestaande regeling deeltijdwerk 55-plussers

De leeftijd van deze regeling wordt verhoogd van 55 naar 57 jaar. Daar kunnen wij niets aan doen, dat komt door nieuwe regels van de belastingdienst. Naast deze regeling komt er iets nieuws: de 80-90-100-regeling. Hieronder lees je daar meer over.

80-90-100-regeling

Wat houdt deze regeling in? De 80-90-100-regeling betekent 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw. 5 jaar voor je AOW-leeftijd kun je vragen om gebruik te maken van deze regeling. Je werkgever kan je verzoek afwijzen. Maar dat moet schriftelijk en met een goede reden.

Niet eens met deze afwijzing?

Ben je het niet eens met deze afwijzing, neem dan contact met ons op. Let op: als je gebruik maakt van deze regeling vervallen de extra vakantiedagen waar je recht op hebt volgens artikel 25 lid 4b.

De looptijd van de cao nemen wij als proeftijd voor deze nieuwe regeling. We houden goed in de gaten of de regeling goed werkt. Bij de volgende onderhandelingen nemen wij de resultaten uit deze proeftijd mee.

Vervolg project duurzaam werken in het hout

Wij hebben opnieuw geld (subsidie) aangevraagd voor het project Duurzaam werken in het Hout. 

En wat is er nog meer afgesproken

De premie die je werkgever betaald voor het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie gaat omhoog. Dat gebeurt per 1 januari 2020. Dit extra geld gebruiken we voor duurzame inzetbaarheid en de scholing voor medewerkers die daarvoor nodig is.

De grens voor verplicht overwerk en ploegendienst ligt nu op 57 jaar. Dus ben je 57 jaar dan kan je werkgever je niet meer verplichten om over te werken of ploegendiensten te draaien. Je werkgever wilde de leeftijd eigenlijk verhogen naar 60 jaar. Dat ging ons echt een brug te ver.

De tijd van het dagvenster was van 7.00 tot 20.00 uur. Je werkgever wilde het dagvenster verruimen naar 6.00 tot 22.00 uur. Dat is te gek. Wij hebben nu afgesproken dat het dagvenster alleen vervroegd kan worden van 7.00 naar 6. 00 uur. Maar onder deze voorwaarden:

  • goedkeuring van de or of pvt, of 
  • minstens 2/3e van de medewerkers, en 
  • goedkeuring van de bestuurders van FNV en CNV

Wij gaan tijdens de looptijd van deze cao de verhouding tussen vast werk en flex onderzoeken. De resultaten gebruiken we bij de volgende onderhandelingen. Zodat er een betere verhouding komt tussen vast en flex werken.

Tijdens de looptijd van de cao houden we goed in de gaten of je werkgever zich aan alle afspraken houdt. Dit project heet ‘Pilot naleving cao’. Wordt de cao niet juist toegepast, dan kunnen werknemers, werkgevers en vakbonden dit anoniem melden via de pilot. Hierover maken we nog afspraken met Technisch Bureau Afbouw.