Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wat vinden leden belangrijk voor nieuwe cao Bouw & Infra?

Redactie
Door Redactie 30 oktober 2019

De cao Bouw & Infra loopt tot 1 januari 2020. De gesprekken over een nieuwe cao zullen in januari van start gaan. We hebben een vragenlijst onder de leden uitgezet waarin we gevraagd hebben welke onderwerpen zij belangrijk vinden.

Bouwhelmen

Bouwplaatsmedewerkers

In totaal hebben 3.581 leden de vragenlijst ingevuld. De deelnemers hebben doorgaans een vast contract en de meesten van hen werken meer dan 10 jaar in de bouw. Rond 40% werkt bij een bedrijf met minder dan 50 werknemers. 

Werken in de buitenlucht

Een groot deel van de deelnemers werkt (deels) in de buitenlucht en zij vinden in grote meerderheid dat er in de cao afspraken gemaakt moeten worden over het werken bij hitte. Een dergelijke afspraak geeft duidelijkheid aan alle partijen. 

Werkdruk

Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan werkdruk te ervaren. De 5 meest genoemde klachten van werkdruk zijn volgens de deelnemers:

  • Lichamelijke klachten.
  • Nauwelijks energie hebben om in de vrije tijd andere dingen te doen.
  • Het werk minder prettig vinden.
  • Prikkelbaar zijn op het werk of thuis.
  • Een minder goede werksfeer ervaren.

Afspraken in de cao

De deelnemers hebben aangegeven dat er afspraken gemaakt moeten worden over werken bij risicovolle weersomstandigheden. Verder willen ze dat er afspraken worden gemaakt over veiligheid en gezondheid op het werk. Tenslotte vindt men dat er afspraken moeten worden gemaakt over werkdruk. De afspraken moeten zo concreet mogelijk zijn, zodat duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van werknemers.

Uta-medewerkers

Er hebben ook 852 uta-leden deelgenomen aan het onderzoek. Zij kregen een aangepaste vragenlijst. De overgrote meerderheid van de uta-deelnemers heeft een vast contract. De meest voorkomende uta-functies van de deelnemers zijn administrateur, calculator, hoofduitvoerder/uitvoerder,  projectleider/coördinator en werkvoorbereider.

Een derde van de uta-medewerkers werkt bij bedrijven met meer dan 500 werknemers en 21% werkt bij een bedrijf met tussen de 101 en 250 werknemers in dienst.

Werktijden

De grote meerderheid van de uta-medewerkers heeft een contract voor 40 uur per week. Iets meer dan de helft werkt tussen de 41 en 45 uur per week en 31% werkt de 46 en 50 uur per week. Een aanzienlijk aantal uta-medewerkers werkt zelfs meer dan 50 uur per week (17%). 

Werkdruk

Bijna de helft antwoordt werkdruk te ervaren en bij 40,6% is dat soms zo. Uta-medewerkers geven aan dat hun organisatie wel oog heeft voor werkdruk, maar een groot deel vindt dat onvoldoende.

De belangrijkste gevolgen van werkdruk voor de deelnemer zelf of voor zijn of haar collega’s zijn:

  • Er wordt minder efficiënt gewerkt.
  • Minder goed slapen.
  • Hogere prikkelbaarheid thuis of op het werk.
  • Minder energie om in de vrije tijd andere dingen te doen.
  • Het werk is minder prettig.

Nog geen kwart van de uta-medewerkers geeft aan dat hun organisatie maatregelen neemt om de werkdruk te beperken. De belangrijkste maatregelen zijn een andere inrichting van de planning en de organisatie, gevolgd door loopbaan-ontwikkeltrajecten en een cursus timemanagement.

Hoe verder?

De invullers hebben veel suggesties gedaan voor de cao. De komende tijd gaan we deze met de cao-adviescommissie bespreken. Dan volgt er een voorstellenbrief die we aan de werkgevers kunnen overhandigen op de eerste onderhandeldag.